Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Saudská Arabie poušť u Rijádu
Saúdská Arábie Saúdská Arábie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Království Saúdské Arábie zavedlo od 27. 09. 2019 nový druh krátkodobého víza - turistické vízum (bez nutnosti saúdského ručitele - sponzora). Návštěvníci mají možnost získat mnohonásobné vízum na jeden rok (platnost ode dne vydání víza) s pobytem maximálně 90 dnů. 

Občané České republiky mají možnost získat vízum online prostřednictvím webové stránky https://visa.visitsaudi.com nebo po příletu prostřednictvím elektronických kiosků a na imigračních přepážkách. Poplatek za online vízum nebo vízum po příletu činí 440 SAR (poplatek za vízum 300 SAR + poplatek za pojištění 140 SAR (krytí do výše 100000 SAR) + DPH a manipulační poplatek). Platbu lze učinit pouze mezinárodní platební kreditní či debetní kartou MasterCard, Visa, American Express, UnionPay a ApplePay. 

Turistické vízum bude možné použít i pro krátkodobé obchodní cesty nevýdělečného charakteru (jednání, workshopy, konference) a pro malou muslimskou pouť umra. 

V případě neudělení víza se poplatky nevrací. Pokuta v případě překročení platnosti víza činí 100 SAR za den. Vízum nelze prodloužit. 

O krátkodobé turistické vízum může požádat osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let musí být doprovázeny zákonným zástupcem) s cestovním pasem platným minimálně 6 měsíců při vstupu do KSA. 

Hlavní hraniční přechody do KSA pro návštěvníky jsou: 

Mezinárodní letiště krále Chálida v Rijádu 

Mezinárodní letiště krále Abdulazize v Džiddě 

Mezinárodní letiště krále Fahda v Dammamu 

Mezinárodní letiště prince Mohammada Bin Abdulazize v Rijádu 

Most krále Fahda (ang. Kind Fahd Causeway) spojující KSA a Bahrajn 

Pozemní přechod Al Batha mezi KSA a UAE. 

Pouze muslimové mohou vstoupit do svatých měst Mediny a Mekky. 

Ženy mohou žádat o víza a cestovat do KSA bez doprovodu. Pokrývka hlavy (hidžáb) ani abája (plášť pokrývající tělo) nejsou povinné. Povinné je decentní tělo neobepínající oblečení a zakrytá ramena a kolena. Více informací k etiketě v KSA naleznete na webové stránce https://visitsaudi.com. 

Návštěvník KSA musí také souhlasit s odevzdáním biometrických údajů (otisky prstů a sejmutí zorničky) imigračními úředníky po příjezdu do KSA a podpisem stvrdit mimo jiné následující skutečnosti: 

- údaje uvedené v žádosti o vízum jsou pravdivé 

- během pobytu v KSA bude dodržovat zákony KSA a respektovat místní kulturní a islámské zvyklosti 

- je si vědom, že odpovědné orgány KSA mu mohou odepřít vstup a vyhostit jej na jeho vlastní náklady ze země v případě, že zákony poruší nebo v případě, že v žádosti uvede nepravdivé informace 

- je si plně vědom, že na území KSA jsou zakázány veškeré omamné látky a narkotika, hanlivé publikace a publikace související s náboženským či politickým vyznáním odporujícím Islámu 

- prodej a pašování drog je v KSA trestán smrtí 

- držení víza samo o sobě nezaručuje vstup do KSA, konečné rozhodnutí je vždy na pohraničním úředníkovi. 

Kompletní výčet je k dispozici po přihlášení se na webové stránce https://visa.visitsaudi.com

Pokuty za porušení slušného chování na veřejnosti jsou publikovány na webové stránce  https://visa.visitsaudi.com/Home/PublicDecorum 

Webové stránky https://visa.visitsaudi.com a https://visitsaudi.com zpracovává Saudská komise pro turismus a národní bohatství. 

Ostatní typy víz je možné získat pouze prostřednictvím velvyslanectví KSA a i nadále je třeba místního ručitele (tzv. sponzora).  

Pokud nepodáváte žádost v České republice, je zapotřebí ověřit, zda velvyslanectví Saúdské Arábie ve Vaší destinaci nespolupracuje s vízovými centry (např. VFS-Tasheel), jejichž využití je pro žadatele zpravidla povinné a níže uvedený postup se může lišit. Výše poplatku za vízum jednovstupé i vícevstupé činí pro občany ČR i ostatních členských států Schengenu 250,- SAR. Při podání žádosti je zároveň nutné uhradit poplatek i za cestovní zdravotní pojištění, jehož výše se může lišit. Potvrzení o uzavřené pojistce a údaje o podmínkách byste měli obdržet na e-mail vyplněný v online systému. V opačném případě je nutné kontaktovat danou pojišťovací společnost a tyto doklady si nechat zaslat. Dle vstupních podmínek je zapotřebí minimální platnost pasu v délce 6 měsíců. 

Zvoucí osoba nebo instituce musí nejprve zajistit předběžný souhlas s vízem u Ministerstva zahraničních věcí Království Saúdské Arábie, následně musí žadatel v České republice podat žádost online prostřednictvím aplikace Enjazit (https://enjazit.com.sa/), která vyžaduje vyplnění čísla předběžného souhlasu. Velvyslanectví Království Saúdské Arábie se následně předkládá podkladová dokumentace žádosti v originálech, spolu s číslem podané online žádosti. Cestovní doklad musí mít minimální platnost 6 měsíců od plánovaného data vstupu. 

Pro informaci o vstupním vízu pro vykonání muslimské pouti (hadždž) z České republiky se obraťte na velvyslanectví KSA v Praze. 

V případě, že český občan využívá leteckého spojení přes některé z mezinárodních letišť Saúdské Arábie, potřebuje si vyřídit tranzitní vízum pouze, pokud doba mezi lety přesahuje 12 hodin, zároveň však nesmí přesáhnout 3 dny. Tranzitní vízum je povinné v případě využití vnitrozemského letu (např. spojení Řím - Džidda, Džidda - Rijád a Rijád - Manila). Tranzitní vízum se vyřizuje obdobným způsobem jako vízum návštěvní, viz výše. 

Pro bližší informace ohledně podmínek pro získání víz do KSA se obraťte na příslušné velvyslanectví KSA. 

Adresa zastupitelského úřadu Království Saúdské Arábie v Praze: 

Korunovační 622/35, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

Tel.: 257 316 606 

Fax: 246 004 102


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.