Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Saudská Arabie poušť u Rijádu
Saúdská Arábie Saúdská Arábie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Království Saúdské Arábie zavedlo od 27. 09. 2019 nový druh krátkodobého víza - turistické vízum (bez nutnosti saúdského ručitele - sponzora). Návštěvníci mají možnost získat mnohonásobné vízum na jeden rok (platnost ode dne vydání víza) s pobytem maximálně 90 dnů. Upozorňujeme cestovatele, že při cestách do vzdálenějších destinací s přestupem na některém z mezinárodních letišť v Saúdské Arábii je nutné si před cestou ověřit, zda není nutné vízum do KSA. 

Občané České republiky mají možnost získat vízum online prostřednictvím webové stránky https://visa.visitsaudi.com nebo po příletu prostřednictvím elektronických kiosků a na imigračních přepážkách. Poplatek za online vízum nebo vízum po příletu činí 440 SAR (poplatek za vízum 300 SAR + poplatek za pojištění 140 SAR (krytí do výše 100000 SAR) + DPH a manipulační poplatek). Platbu lze učinit pouze mezinárodní platební kreditní či debetní kartou MasterCard, Visa, American Express, UnionPay a ApplePay.  

Turistické vízum bude možné použít i pro krátkodobé obchodní cesty nevýdělečného charakteru (jednání, workshopy, konference) a pro malou muslimskou pouť umra.  

V případě neudělení víza se poplatky nevrací. Pokuta v případě překročení platnosti víza činí 100 SAR za den. Vízum nelze prodloužit.  

O krátkodobé turistické vízum může požádat osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let musí být doprovázeny zákonným zástupcem) s cestovním pasem platným minimálně 6 měsíců při vstupu do KSA. 

Hlavní hraniční přechody do KSA pro návštěvníky jsou: 

Mezinárodní letiště krále Chálida v Rijádu 

Mezinárodní letiště krále Abdulazize v Džiddě 

Mezinárodní letiště krále Fahda v Dammamu 

Mezinárodní letiště prince Mohammada Bin Abdulazize v Rijádu 

Most krále Fahda (ang. Kind Fahd Causeway) spojující KSA a Bahrajn 

Pozemní přechod Al Batha mezi KSA a UAE. 

Pouze muslimové mohou vstoupit do svatých měst Mediny a Mekky.  

Ženy mohou žádat o víza a cestovat do KSA bez doprovodu. Pokrývka hlavy (hidžáb) ani abája (plášť pokrývající tělo) nejsou povinné. Povinné je decentní tělo neobepínající oblečení a zakrytá ramena a kolena. Více informací k etiketě v KSA naleznete na webové stránce https://visitsaudi.com.  

Návštěvník KSA musí také souhlasit s odevzdáním biometrických údajů (otisky prstů a sejmutí zorničky) imigračními úředníky po příjezdu do KSA a podpisem stvrdit mimo jiné následující skutečnosti: 

- údaje uvedené v žádosti o vízum jsou pravdivé 

- během pobytu v KSA bude dodržovat zákony KSA a respektovat místní kulturní a islámské zvyklosti 

- je si vědom, že odpovědné orgány KSA mu mohou odepřít vstup a vyhostit jej na jeho vlastní náklady ze země v případě, že zákony poruší nebo v případě, že v žádosti uvede nepravdivé informace 

- je si plně vědom, že na území KSA jsou zakázány veškeré omamné látky a narkotika, hanlivé publikace a publikace související s náboženským či politickým vyznáním odporujícím Islámu  

- prodej a pašování drog je v KSA trestán smrtí 

- držení víza samo o sobě nezaručuje vstup do KSA, konečné rozhodnutí je vždy na pohraničním úředníkovi.  

Kompletní výčet je k dispozici po přihlášení se na webové stránce https://visa.visitsaudi.com

Pokuty za porušení slušného chování na veřejnosti jsou publikovány na webové stránce  https://visa.visitsaudi.com/Home/PublicDecorum  

Webové stránky https://visa.visitsaudi.com a https://visitsaudi.com zpracovává Saudská komise pro turismus a národní bohatství.  

Ostatní typy víz je možné získat pouze prostřednictvím velvyslanectví KSA a i nadále je třeba místního ručitele (tzv. sponzora).   

Pokud nepodáváte žádost v České republice, je zapotřebí ověřit, zda velvyslanectví Saúdské Arábie ve Vaší destinaci nespolupracuje s vízovými centry (např. VFS-Tasheel), jejichž využití je pro žadatele zpravidla povinné a níže uvedený postup se může lišit. Výše poplatku za vízum jednovstupé i vícevstupé činí pro občany ČR i ostatních členských států Schengenu 250,- SAR. Při podání žádosti je zároveň nutné uhradit poplatek i za cestovní zdravotní pojištění, jehož výše se může lišit. Potvrzení o uzavřené pojistce a údaje o podmínkách byste měli obdržet na e-mail vyplněný v online systému. V opačném případě je nutné kontaktovat danou pojišťovací společnost a tyto doklady si nechat zaslat. Dle vstupních podmínek je zapotřebí minimální platnost pasu v délce 6 měsíců. 

Zvoucí osoba nebo instituce musí nejprve zajistit předběžný souhlas s vízem u Ministerstva zahraničních věcí Království Saúdské Arábie, následně musí žadatel v České republice podat žádost online prostřednictvím aplikace Enjazit (https://enjazit.com.sa/), která vyžaduje vyplnění čísla předběžného souhlasu. Velvyslanectví Království Saúdské Arábie se následně předkládá podkladová dokumentace žádosti v originálech, spolu s číslem podané online žádosti. Cestovní doklad musí mít minimální platnost 6 měsíců od plánovaného data vstupu. 

Pro informaci o vstupním vízu pro vykonání muslimské pouti (hadždž) z České republiky se obraťte na velvyslanectví KSA v Praze. 

Adresa zastupitelského úřadu Království Saúdské Arábie v Praze: 

Korunovační 622/35, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

Tel.: 257 316 606 

Fax: 246 004 102

 

Při cestách do vzdálenějších destinací s přestupem na některém z mezinárodních letišť v Saúdské Arábii je nutné si před cestou ověřit, zda není nutné vízum do KSA - často se jedná sice pouze o přestup, ale pokud cestovatel v KSA mění dopravce a musí znovu na odbavení, bude opouštět tranzitní zónu a vstupovat na území Království Saúdské Arábie. V takovém případě bez ohledu na dobu, kterou tam stráví, byť by to byla jen doba nezbytně nutná na odbavení, musí mít platné vízum do KSA. 

Příklad: český turista letí se společností Wizz Air z Vídně do Dillí s přestupem v saúdském Dammamu, odkud pokračuje do cílové destinace se společností IndiGo Airlines. Protože se nejedná o tranzit, ale dva samostatné lety, musí v Dammamu na odbavení (check in). Aby tak mohl učinit, musí projít přes pasovou kontrolu, poněvadž v okamžiku, kdy opouští tranzitní prostor letiště, vstupuje na území KSA, a musí mít tedy vízum.

V těchto případech doporučujeme obstarat si vízum on-line,  anebo kontaktovat Velvyslanectví Království Saúdské Arábie v Praze pro podrobnější informace.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.