Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Belgie čokoláda
Belgie Belgie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem Vlámského společenství Belgického království o spolupráci v oblasti středního školství

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Education, Youth and Physical Education of the Czech Republic and the Ministry of the Flemish Community of the Kingdom of Belgium concerning the cooperation in the area of secondary education
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1995-11-16 Brusel
Vstup v platnost 16.11.1995
Publikace č. 40/1996 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Belgium
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-04-06 Brusel
Vstup v platnost 23.6.2003
Publikace č. 129/2003 Sb.m.s.

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Arrangement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Belgium on Representation in Issuing Schengen Visas
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2012-11-08 Praha
Datum a místo podpisu 2012-09-24 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 99/2012 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Kingdom of Belgium for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1996-12-16 Brusel
Vstup v platnost
Publikace č. 95/2000 Sb.m.s.
Publikace č. 127/2003 Sb.m.s.

Dohoda o spolupráci mezi vládou České republiky a Vlámskou vládou

Název v cizím jazyce Agreement on Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Government of Flanders
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2002-02-12 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 99/2003 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif a la cooperation dans le domaine de la santé publique et de la science médicale
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1987-09-16 Brusel
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 579/1992 Sb.

Dodatek k Dohodě mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a sportu Slovenské republiky a Sdružením pro šíření výchovy a vzdělávání v zahraničí A.P.E.F.E.

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1992-05-15 Praha
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o spolupráci mezi vládou České republiky na straně jedné a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou Valonského regionu na straně druhé

Název v cizím jazyce Accord de Cooperation entre le Gouvernement de la République Tcheque, d´une part, et le Gouvernement de la Communaute Francaise de Belgique et le Gouvernement de la Region Wallonne, d´autre part
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2001-03-28 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 114/2002 Sb.m.s.

Dohoda o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým

Název v cizím jazyce Accord relatif aux relations culturelles entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Belgique
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1947-03-06 Praha
Vstup v platnost 6.3.1947
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 41/1949 Sb.

Dodatek k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót

Název v cizím jazyce Amendment to the Arrangement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Belgium on Representation in Issuing Schengen Visas
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2014-03-04 Praha
Datum a místo podpisu 2014-03-11 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 29/2014 Sb.m.s.

Dodatek č. 2 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót

Název v cizím jazyce Amednment No 2 to the Arrangement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Belgium on Representation in Issuing Schengen Visas
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2014-11-27 Praha
Datum a místo podpisu 2014-12-03 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 3/2015 Sb.m.s.

Protokol mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Protocol between the Czech Republic and the Kingdom of Belgium to the Convention between the Czech Republic and the Kingdom of Belgium for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on...
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2010-03-15 Brusel
Vstup v platnost
Publikace č. 17/2015 Sb.m.s.

Dodatek č. 3 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2016-05-30 Praha
Datum a místo podpisu 2016-06-08 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 28/2017 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o policejní spolupráci

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Tcheque et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif a la coopération policiere
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2008-11-27 Brusel
Vstup v platnost
Publikace č. 78/2012 Sb.m.s.

Dodatek č. 4 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2017-01-20 Praha
Datum a místo podpisu 2017-02-02 Praha
Vstup v platnost 1.3.2017
Publikace č. 29/2017 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Generálním komisariátem pro mezinárodní vztahy Francouzského společenství Belgie o rozvoji česko-francouzských tříd a jejich činnosti v gymnáziích v České republice

Název v cizím jazyce Accord entre le Ministere de l´Education, de la Jeunesse et des Sports de la République tcheque et le Commissariat général aux Relations internationales de la Communauté francaise de Belgique (Wallonie-Bruxelles) pour le développement de classes t...
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2000-12-21 Praha
Vstup v platnost 21.12.2000
Publikace č. 9/2001 Sb.m.s.

Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu, žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob

Název v cizím jazyce Déclaration échangée entre la Tchécoslovaquie et la Belgique concernant la délivrance gratuite réciproque des expéditions d´actes de l´État civil réclamées dans un interet administratif et au profit de personnes indigentes
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1948-03-10 Praha
Vstup v platnost 9.4.1948
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 42/1949 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant les transports routiers internationaux
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1968-04-17 Praha
Vstup v platnost 31.10.1968
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 110/1969 Sb.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a obchodních

Název v cizím jazyce Convention entre la République Socialiste Tchécoslovaque et le Royaume de Belgique relative a l´entraide judiciaire en matiere civile, familiale et commerciale
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1984-10-15 Praha
Vstup v platnost 1.9.1986
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 59/1986 Sb.

Úmluva o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních uzavřená mezi Republikou Československou a Královstvím Belgickým

Název v cizím jazyce Convention d´extradition et d´assistance judiciaire en matiere pénale conclue entre le Royaume de Belgique et la République Tchécoslovaque
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1927-07-19 Brusel
Vstup v platnost 23.5.1928
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 79/1928 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Belgického království o zabezpečení letecké přepravy

Název v cizím jazyce Arrangement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Kingdom of Belgium on Air Transport Support
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2001-11-22 Brusel
Vstup v platnost 22.11.2001
Publikace č. 36/2002 Sb.m.s.

Dodatek k Dohodě mezi Československou republikou ze strany jedné a Belgií a Lucemburským velkovévodstvím ze strany druhé o náhradě za jisté belgické a lucemburské zájmy v Československu a k Dodatkovému protokolu ze dne 30. září 1952

Název v cizím jazyce Avenant a l´Accord entre la République tchécoslovaque d´une part, et la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérets belges et luxembourgeois en Tchécoslovaquie et au Protocole Annexe, sig...
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1964-07-06 Praha
Vstup v platnost 23.1.1967
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Belgického království a spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the Kingdom of Belgium on co-operation in the protection of the environment
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-06-23 Praha
Vstup v platnost 23.6.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Československou republikou ze strany jedné a Belgií a Lucemburským velkovévodstvím ze strany druhé o náhradě za jisté belgické a lucemburské zájmy v Československu a Dodatkový protokol

Název v cizím jazyce Accord entre la République Tchécoslovaque d´une part et la Belgique et le Grand-Duche de Luxembourg, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains interets belges et luxembourgeois en Tchécoslovaquie et Protocole annexe
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1952-09-30 Brusel
Vstup v platnost 23.1.1967
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Úmluva o řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi republikou Československou a královstvím Belgickým

Název v cizím jazyce Convention de conciliation, d´arbitrage et de reglement judiciaire entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Belgique
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1929-04-23 Praha
Vstup v platnost 4.11.1930
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 25/1931 Sb.

Ujednání mezi vládou československou a vládou belgickou o přijímání cizinců, kteří se chtějí zdokonalit ve svých znalostech odborných a jazykových

Název v cizím jazyce Arrangement entre le Gouvernement tchecoslovaque et le Gouvernement belge concernant l´admission des etrangers qui desirent perfectionner leurs connaissances professionnelles et linguistiques
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1937-10-16 Brusel
Vstup v platnost 1.1.1938
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím

Název v cizím jazyce Convention consulaire etre la République Socialiste Tchécoslovaque et le Royaume de Belgique
Země a mez. organizace Belgie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1976-06-15 Brusel
Vstup v platnost 12.8.1978
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 41/1979 Sb.
.