Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Bělorusko ruiny
Bělorusko Bělorusko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dokumenty

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


 

Osoby

Mezi Českou republikou a Běloruskou republikou platí vízová povinnost. Ke vstupu na území Běloruské republiky je tedy kromě platného cestovního dokladu nutné i platné vstupní vízum vystavené zastupitelským úřadem Běloruské republiky  v zahraničí.
Při cestě do Běloruska je cizinec povinen mít cestovní zdravotní pojištění. Toto se předkládá již při žádosti o vízum a kontroluje při vstupu do země. Pojistku je možné uzavřít nejen s běloruskými pojišťovnami Belgosstrach a Beleximgarant (podmínky viz http://www.belgosstrakh.by/insurance/17/941/1362/), ale také se zahraničními pojišťovnami vč. českých. Předložená smlouva o cestovním zdravotním pojištění musí obsahovat údaj, že pojištění se vztahuje na území Běloruska, musí platit po celou dobu pobytu cizího státního občana na území Běloruska a mít limit pojistného plnění minimálně 10.000 EUR.
Dále je potřeba vyplnit migrační kartu, jejíž formulář přidá zastupitelský úřad k vydanému vízu nebo jej získáte na hranici. Oddíl A karty se odevzdává při vstupu do země, oddíl B (orazítkovaný) je potřeba předložit při registraci k pobytu a odevzdává se při odjezdu ze země.

Povinné očkování není pro Běloruskou republiku předepsáno.

Automobil

Pokud se český řidič po Bělorusku pohybuje vlastním autem, při pobytu do tří měsíců může předkládat mezinárodní nebo český řidičský průkaz. V případě pobytu delšího než tři měsíce je jeho povinností požádat místní orgány o vystavení běloruského řidičského průkazu.

S automobilem registrovaným v jiném státě lze na území Běloruska jezdit na základě povolení k dočasnému dovozu vozidla, které vyřídí řidič auta na hranici při vstupu do země na dobu maximálně tří měsíců. Jestliže řidič řídí auto jehož není majitelem, musí mít při vstupu do Běloruska ověřenou plnou moc od majitele vozidla (a to i od leasingové společnosti) k používání automobilu. Řídit toto auto na území Běloruska pak smí jen osoba, na kterou bylo vyřízeno povolení k dočasnému dovozu, resp. její rodinný příslušník za přítomnosti této osoby. Při zapůjčení vozidla jiné osobě může policie automobil konfiskovat, požadovat zaplacení dovozního cla ve výši ceny nového automobilu a vysoké pokuty.

Česká zelená karta (doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vozidlem) platí i na území Běloruska, běloruskou zelenou kartu je možno koupit na hranici. Pro uplatnění náhrady škody vyplývající z povinného ručení je bezpodmínečně nutné mít protokol dopravní policie s uvedením viníka nehody. Je rovněž nutné mít kontaktní údaje viníka nehody; ten musí být přítomna při expertíze, kterou provádí pojišťovna na poškozeném vozidle.
V Bělorusku jsou časté silniční policejní kontroly. Pokud řidič po spáchání dopravního přestupku odmítá zaplatit pokutu, podle místních zákonů mu jako donucovací prostředek může být i zadržen řidičský průkaz.
Vozidla s cizí SPZ (vč. české) platí v Bělorusku elektronické mýtné na některých dálnicích. Řidiči vozidel jsou povinni si proti záloze vyzvednout palubní jednotku na stanicích poblíž hraničních přechodů či benzínových stanic. Výše zálohy se odvíjí od váhy a typu vozidla, platit lze v BYR nebo palivovými kartami. Více informací lze získat na telefonním čísle +375 172 798 798 nebo na www.beltoll.by. Systém bohužel provází řada technických nedostatků, doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost správné instalaci a kontrole funkčnosti zařízení. Upozorňujeme na vysoké pokuty za nezpoplatněné použití dálnice.

Zvířata

Při dovozu zvířete do Běloruska je potřeba vyplnit celní prohlášení (možno stáhnout zde http://gtk.gov.by/ru/regulation/1628356987/declaration) a předložit veterinářem vystavený pas zvířete s potvrzením o očkování proti vzteklině ne mladším dvou týdnů.
Doklad by měl podle zákona přeložen do ruštiny či běloruštiny, v praxi se ale obvykle přijímají i doklady v angličtině. Zvíře je potřeba zaregistrovat u místního veterináře do měsíce po příjezdu.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.