Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černá Hora ostrov
Černá Hora Černá Hora
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Oficiální měnou v Černé Hoře je EURO - €, přestože Černá Hora v současné době není členem eurozóny. Na hranicích Černé Hory většinou není třeba prokazovat dostatek finančních prostředků pro pobyt, jakkoliv dle zákona je cizinec povinen disponovat za účelem pobytu dostatkem finančních prostředků (min. 50 € na den). Povinná směna valut není vyžadována. Na hraničním přechodu při vstupu na území Černé Hory je však nutné deklarovat celním orgánům dovážené valuty, pokud jejich výše převyšuje 10.000,- €, a požadovat vydání písemného potvrzení. V opačném případě hrozí zabavení valut držených při výstupu z Černé Hory. Šance na vrácení zabavených valut je malá. Velvyslanectví v podobném případě nemůže zajistit efektivní pomoc, jelikož nedeklarování valut představuje porušení platných předpisů.

Od 15. června 2008 platí v Černé Hoře zákaz dovozu potravin. Výjimkou z tohoto zákazu jsou pouze dále uvedené potraviny určené pro konzumaci v průběhu vlastní cesty:
- dětská a diabetická strava
- čerstvé ovoce a zelenina (kromě brambor) o celkové váze do max. 5 kg
- sušené ovoce, zelenina a houby, káva, kakao, koření a čaje v celkové váze do max. 1 kg
- ostatní zabalené potraviny určené pro přímou spotřebu, které nevyžadují zvláštní tepelný režim a jsou v originálním balení (sendviče, sušenky apod.) v celkové váze do max. 1 kg
- alkoholické nápoje celkového objemu max. 1 l na jednu dospělou osobu
- jiné nealkoholické nápoje o celkovém objemu do max. 2 l na jednu osobu
- voda v lahvích max. 5 l na jednu osobu (více informací např.na: www.montenegro.travel.me)

Na území Černé Hory lze kromě omezeného dovozu potravin bezcelně dovézt zboží pro osobní potřebu v množství, odpovídajícím době pobytu na území Černé Hory a účelu cesty. Bezcelně lze dovést na osobu starší 18 let na 200 cigaret nebo 100 doutníků či 50 cigár, 250 g tabáku, 2 l vína, 1 l tvrdého alkoholu, 50 g parfémů či 0,25 l toaletní vody. Pro fyzické osoby je zakázán dovoz omamných a psychotropních látek a jedů, nelze dovážet léky v množství převyšujícím 6 měsíční potřebu.

Zbraně a munici lze dovézt jen na základě povolení Ministerstva hospodářství se souhlasem Ministerstva vnitra. Lovecké zbraně a munici lze dovézt jen v případě účasti na organizovaném lovu ze strany Loveckého svazu. Doporučuje se vybavení mezinárodním/evropským zbrojním pasem. Na hraničním přechodu je třeba přihlásit a nechat si vystavit doklad k radiostanici instalované ve vozidle.

Dovoz a tranzit domácích zvířat je možný dle Zákona o veterinářství Sb. zákonů č. 11/04 a 27/07 po předložení mezinárodního očkovacího průkazu zvířete a veterinárního potvrzení o tom, že je zvíře zdrávo a v místě jeho předchozího pobytu nebyla v uplynulém půlroce zaregistrována vzteklina. Toto potvrzení nesmí být starší 90 dnů. V případě psa staršího 3 měsíců je rovněž potvrzení o očkování proti vzteklině, které musí být starší 15 dnů a nesmí být starší 6 měsíců. Doporučuje se nechat pro zvíře vystavit modrý mezinárodní pas EU/ČR s fotografií očipovaného zvířete a vylepeným elektronickým čipem společně se zapsanými daty všech provedených očkování. Vhodný postup může doporučit i veterinář. Cestování a pobyt s domácími mazlíčky včetně psů se v běžných případech povoluje bez předcházející veterinární prohlídky a kontroly za předpokladu, resp. v případě, že toto zvíře je vybaveno odpovídajícím veterinárním potvrzením (veterinarsko uvjerenje – Certifikát/Potvrzení i v angličtině) ze země, ze které osoba cestuje. Obecně se při cestování i tato situace na území Černé Hory blíží situaci v EU (tedy i v ČR), kde je pro cestování potřebný cestovní doklad EU potvrzující veterinární prohlídky, očkování proti vzteklině ne starší 1 roku.

Cestování motorovým vozidlem AUTO-MOTO

Při vstupu do Černé Hory vozidlem je na hraničních přechodech vyžadován doklad o povinném pojištění vozidla (tzv. “zelená karta“, v níž nesmí být přeškrtnut znak někdejší SRJ, SČH či Černé Hory a která musí být předem podepsána vlastníkem vozu) a dále osvědčení o technickém stavu vozidla tzv. “malý technický průkaz“. Je nutné, aby každé vozidlo bylo vybaveno pro případ havárie mezinárodním tiskopisem „Zpráva o nehodě“ i pokyny pojišťovny, jak postupovat v případě nehody, případně asistenční karty a před odjezdem zkontrolovat platnost technické prohlídky vozidla. Havarijní pojištění se obecně doporučuje stejně jako být vybaven odpovídajícím dokladem o tomto pojištění.

Zapůjčené vozidlo: V případě vjezdu do Černé Hory s půjčeným vozidlem v zahraničí včetně leasingu je třeba mít odpovídající ověřenou plnou moc vlastníka vozu (alespoň i s překladem do anglického jazyka), v případě firemního vozu ověřenou plnou moc vlastníka firmy (včetně překladu do angličtiny). Text odpovídajícího zplnomocnění (v MNE tzv. Žlutá karta / Žuti karton) může doporučit i Auto-Moto svaz v ČR (např. ÚAMK - www.uamk.cz/).

Při cestování motorovým vozidlem je třeba dodržovat všeobecně platná pravidla, tzn. cestovat pokud možno za dne, v noci nezastavovat na odlehlých parkovištích, využívat osvětlených hotelových parkovišť, větších benzinových stanic apod. Během noci je vhodnější pohybovat se po hlavních tazích.
Silniční síť je v Černé Hoře navzdory dílčím zlepšením celkově horší než v ČR. Zatím zde neexistují žádné dálnice ani rychlostní silnice. Řada vozovek bývá rekonstruována či opravována i v průběhu letní turistické sezóny. Značení na vedlejších cestách včetně směrových ukazatelů téměř či zcela chybí, vozovky jsou obvykle velmi klikaté, nepřehledné a úzké, vhodné obvykle pouze pro jízdu v jednom směru. Zvláště je třeba zvýšené opatrnosti při průjezdu kruhovými křižovatkami. Nejčastějším dopravním prostředkem je osobní automobil, taxi jsou levnější ve srovnání s ČR a jsou častěji využívány. Dne 6.1.2013 vstoupil v platnost nový Zákon o bezpečnosti provozu na silnicích (Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima), který zavedl nové povinnosti a mnohonásobně zvýšil postih za nedodržení pravidel silničního provozu. Byl mj. zaveden zákaz používání antiradaru a radar detektorů, rozšiřuje povinnou výbavu o reflexní vestu umístěnou v kabině vozu (u nákladního vozu musí být vesty dvě), zavedena povinnost používání dětských sedaček pro děti do 5 let připevněných pásem či napevno v prostoru zadních sedaček vozu, dítě do 3 let lze umístit i v sedačce upevněné na předním sedadle v protisměru jízdy pokud je vozidlo vybaveno vypínáním airbag-u nebo jestli v něm není na místě spolujezdce vůbec nainstalován. Dále byl zaveden zákaz jízdy s dítětem mladším 12 let či osobou pod vlivem alkoholu, drog či jiných psychoaktivních substancí sedící na předním sedadle vozu a další. Rychlostní limity pro osobní vozy jsou – pokud není upraveno v každém konkrétním případě značkou jinak – na rychlostních silnicích 100 km/h, na hlavních silnicích mimo obec 80 km/h, v obci 50 km/h. Na všech silnicích mimo obec činí rychlostní limit pro osobní vozy s přívěsem, pro autobusy a nákladní auta do 7,5 t 80 km/h, pro autobusy s dětmi 70 km/h a pro nákladní auta nad 7,5 t a nákladní auta s vlekem do 7,5 t 70 km/h. Povolená hodnota alkoholu v krvi je do 0,3 promile, v případě profesionálních řidičů a řidičů motocyklů je to však 0,0 promile ! Bodový systém je zaveden pouze pro občany Černé Hory a pro cizince s přechodným či trvalým pobytem.
Při cestě jednostopými či dvoustopými vozidly je třeba po celý rok svítit tlumenými světly po celý den. Povinné vybavení vozu je v zásadě stejné jako je tomu v ČR, vozidlo s přívěsem musí mít dva výstražné trojúhelníky, povinné jsou rezervní žárovky. Zimní vybavení vozidel je řešeno podzákonným předpisem (zimní pneumatiky s povinným označením M+S, MS či M/S, sněhové řetězy a u nákladních vozidel rovněž lopatka s pískem) a každoročně je povinné od 15. 11. do 30. 3. Na celém území Černé Hory, tedy i na pobřeží (dříve jen na vymezených úsecích) a vždy, když to policista vyžádá. Silniční poplatky se v Černé Hoře neplatí s výjimkou tunelu Sozina na E 65 (2,5 €) a zpoplatněná je rovněž místní silnice na trase Herceg Novi – Trebinje (BIH, 3 € v jednom směru).
Černohorští řidiči jezdí často riskantněji i agresivněji ve srovnání se situací v ČR a dodržování dopravních předpisů mnohdy nerespektují.

Kontroly dopravní policie jsou velmi časté, zvláště v turistické sezóně. Dopravní přestupek: Podle Zákona o přestupcích (Zakon o prekršajima), který nabyl platnosti 1.9.2011 a ze kterého jsou vyjmuty osoby s diplomatickou imunitou, je osobě bez přechodného či trvalého bydliště v Černé Hoře, obviněné z přestupku, vydán doklad k zaplacení pokuty (Prekršajni nalog). Pokud se tak stane v mimopracovní době v místě, kde není pošta či banka, lze ze zákona umožnit zaplacení peněžité pokuty na místě proti vydání potvrzení, přičemž orgán, který doklad vydal, pokutu uhradí následujícího dne prostřednictvím pošty či banky. V praxi však policejní orgány tuto pasáž zákona zásadně nerespektují a placení na místě odmítají ! Perspektivně má být v zájmu zmírnění komplikací k dispozici po celých 24 hodin na policejní stanici/přestupkového soudu speciální pokladna, uvažuje se i o mobilních pokladnách ve vozech dopravní policie. Závažnější přestupek řeší přestupkový soudce. Obviněný má právo pokutu odmítnout. V takovém případě je však povinen se dostavit k příslušnému soudci. Pokud nelze tento krok ihned realizovat, obviněný může být policistou v rámci přestupkového řízení zadržen nejvýše po dobu 8 hodin. Policista má právo zadržet cizinci řidičský průkaz obviněného nebo jiný cestovní doklad až do vyřešení přestupku max.po dobu 8 dnů. V případě nesouhlasu cizince s uloženou pokutou je věc předávaná přestupkovému soudu, který rozhoduje během několika dnů, často i o víkendu. Obviněný přitom musí být vyrozuměn v jazyce, jemuž rozumí, o důvodech zadržení, že není povinen nic vypovídat, že má právo na obhájce dle vlastního výběru a má právo si vybrat osobu, včetně spojení s diplomatickým či konzulárním zástupcem, kterého může informovat o své situaci. Během přestupkového řízení může být obviněnému umožněna ze strany soudu kauce.

Policista je povinen přechodně znemožnit řidiči pokračovat v jízdě, pokud řídí pod vlivem alkoholu s koncentrací 0,3 do 0,5 promile, je v těžkém psychickém a fyzickém stavu, který mu znemožňuje bezpečně řídit, nemá platný, čitelný či adekvátní řidičský průkaz, řídí v době, kdy mu je zakázáno vykonávat tuto činnost, řídí vůz, který technicky není způsobilý bezpečné jízdy či jako cyklista nebo motocyklista se pohybuje po vozovce bez ochranné přílby.
Policista je oprávněn dočasně odejmout řidičský průkaz, a to do ukončení přestupkového řízení a nejdéle do 60 dnů, mj. v případech, když řidič autobusu či nákladního vozu o celkové hmotnosti nad 20 tun řídí v časovém úseku 24 hodin déle než 8 hodin nebo ujede během 24 hodin více než 500 km; dále když řidič autobusu či nákladního vozu o celkové hmotnosti nad 5 tun řídí déle než 5 hodin nepřetržitě či 8 hodin s pauzami během 24 hodin; při překročení rychlosti v obci o více než 30 km/hod, mimo obec o více než 50 km/hod, při předjíždění kolony vozidel (kolona v MNE znamená 2 a více vozidel, mezi která se nelze bezpečně zařadit), vozidla stojícího na přechodu z důvodu dání přednosti přecházejícímu chodci, v tunelu, zatáčce, před vrchem kopce, při opuštění místa dopravní nehody, při řízení pod vlivem alkoholu s koncentrací převyšující 0,5 promile či pod vlivem drog a jiných psychoaktivních látek a léků, které nelze užívat během řízení vozidla.
Policista je oprávněn vyloučit řidiče z dopravy, který řídí vozidlo bez adekvátního řidičského oprávnění, před nabytím práva k řízení či během přechodného odebrání řidičského průkazu a dále cyklistu či motocyklistu během jízdy bez ochranné přílby.
Policista zadrží řidiče, tj. přechodně jej zbaví osobní svobody, v případě, že řídí pod vlivem alkoholu s koncentrací převyšující 1 promile, nebo řídí pod vlivem drog či dalších psychoaktivních substancí, který odmítne se podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu, drog či psychoaktivních substancí, resp. který neuposlechne výzvy policisty k zastavení vozidla.
Řidičský průkaz se řidiči vrací v případě, že policie ve lhůtě do 7 dnů ode dne přechodného odebrání řidičského průkazu nepožádá o zahájení přestupkového řízení s návrhem na prodloužení doby odebrání nebo po podání takového požadavku soud nerozhodne do tří dnů. V případě cizince příslušný orgán vyrozumí o učiněných opatřeních stát, jehož orgán řidičský průkaz vydal.
Výše pokut kolísá v rozmezí od 20 EUR do 10.000 EUR podle povahy přestupku.
Více podrobností o dopravních předpisech či o autoprovozu lze najít např.na webových stránkách ministerstva vnitra www.mup.gov.me i AutoMotoSvazu Černé Hory (AutoMotoSavez Crne Gore , tel. 19807) - http://www.amscg.org/ i auto-motosvazu v ČR (např. ÚAMK - www.uamk.cz/).

.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.