Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černá Hora ostrov
Černá Hora Černá Hora
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


V souladu s platnou Smlouvou mezi ČR a bývalou Svazovou republikou Jugoslávií (Srbsko a Černá Hora) o sociálním zabezpečení z 1.12.2002 nese náklady na nezbytnou zdravotní péči za své pojištěnce každá ze signatářských stran. Pojištěnci s krátkodobým pobytem v Černé Hoře za účelem turistiky či obchodu mají právo na neodkladnou zdravotní péči. Před cestou do Černé Hory je nutno si ve své zdravotní pojišťovně v ČR vyzvednout a potvrdit platný formulář CR/YU 111 (Potvrzení o nároku na věcné dávky po dobu přechodného pobytu v SR Jugoslávii – Srbsko a Černá Hora). Tento formulář dokládá nárok na neodkladné věcné plnění během pobytu na území Černé Hory. Pojištěnec po příjezdu do Černé Hory předloží uvedený dokument příslušné pobočce místního Fondu pro zdravotní pojištění (Fond za zdravstveno osiguranje) dle místa svého přechodného pobytu. Pobočka Fondu pojištěnci na základě formuláře CR/YU 111 vydá odpovídající Potvrzení / Potvrda, se kterým lze následně nárokovat neodkladné ošetření či hospitalizaci ve veřejných smluvních zdravotnických zařízeních. Za každé ošetření ve veřejném zdravotnickém zařízení se poté hradí jen spoluúčast podobně jako občan Černé Hory, ostatní náklady si vzájemně uhrazují fondy zdravotního pojištění ČR a Černé Hory. Pokud je pacient v ČR pojištěn a potřebuje náhle neodkladnou zdravotní péči, avšak příslušné potvrzení si předtím nevybavil, veřejné zdravotnické zařízení v Černé Hoře je povinno si tento dokument ve dvojjazyčné verzi vyžádat prostřednictvím příslušné pobočky Fondu. Pokud se však nepodaří tento dokument uvedenou cestou zajistit, veřejné zdravotnické zařízení má právo požadovat úhradu od pojištěnce. Pojištěnci s přechodným, dlouhodobým či trvalým pobytem mají v zásadě nárok na zdravotní péči v podobném rozsahu jako občané Černé Hory.

Doporučuje se ještě před cestou uzavřít odpovídající zdravotní / cestovní pojištění, adekvátní délce pobytu a plánovaným aktivitám. Je třeba si mj. ověřit, zda cesta nemá sportovní charakter, neboť takový její charakter vyžaduje u některých druhů pojištění zvláštní příplatek. Cestovní pojištění může pokrývat i další, obvykle nemalé výlohy spojené např. s další přepravou nemocného (asistenční služba předmětné pojišťovny). Následná refundace ostatních poplatků je možná jen v případě, že k ošetření došlo ve smluvním zdravotnickém zařízení mezinárodní pojišťovny. Pro plnění pojistného je žádoucí si ponechat veškeré účetní doklady včetně kopií receptů, RTG, CT, MGR snímků apod. a nechat si vystavit od zdravotnického zařízení lékařskou zprávu s diagnózou. Pojišťovny v ČR obvykle vyžadují její úřední překlad. Očkování do Černé Hory není třeba, doporučuje se očkování proti žloutence A a B a proti tetanu. Před cestou je vhodné se informovat na aktuální stav – středisko cestovní medicíny.

Dlouhodobé pobyty: V případě dlouhodobého pobytu v Černé Hoře je zapotřebí požádat o vystavení příslušného formuláře ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení, Odbor nemocenského pojištění zaměstnanců, Křížová 25, 225 08 PRAHA 5, prostřednictví zaměstnavatele) - Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům o sociálním zabezpečení v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení z 1. 12. 2002 (MNE tuto Smlouvu uznává). Vystavený formulář CZ/YU 101 potvrzuje, že předmětná osoba po dobu (výkonu práce) v zahraničí podléhá českým právním předpisům o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 1 výše uvedené Smlouvy. (Na MZV tento formulář zprostředkovává PAM "náhrada léčebných výloh v zahraničí", kanc.416, l. 2760). S formulářem CZ/YU 101 je nutno navštívit konkrétní zdravotní pojišťovnu v ČR (např. VZP), kde se vystaví další formulář pro orgán místního černohorského nositele zdravotního pojištění. Po příjezdu do MNE je nutno registrovat se u místního orgánu, kterým je Fond za zdravstveno osiguranje (ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica, +382 81 404101 http://fzocg.me/ a vyžádat odpovídající Potvrzení/Potvrda potřebné pro poskytování příslušných zdravotních služeb.

Veškeré léky se v lékárnách platí v hotovosti. V soukromých lékárnách je sortiment podstatně širší. Ne vždy jsou však v Černé Hoře i některé životně důležité léky dostupné (např. příležitostný nedostatek insulinu apod.). Doporučuje se vybavit se na cestu všemi potřebnými léky již před odjezdem z ČR a v průběhu pobytu nepodceňovat potenciální rizika, zejména nebezpečí úpalu či úžehu v letním období, utonutí či přihlédnout ke svému zdravotnímu stavu (nebezpečí srdečního selhání, náhlé mozkové příhody apod). Doporučuje se nepodceňovat rizika vážných úrazů při adrenalinových sportech (rafting, paragliding, potápění, lyžování i vysokohorská turistika apod.).

Úroveň státních zdravotnických služeb v Černé Hoře zůstává přes průběžně dosahovaná dílčí zlepšení celkově nižší ve srovnání se situací v ČR. To se zvláště týká úrovně vybavenosti zdravotnických zařízení diagnostickými přístroji, jakož i vybavenosti sanitních vozů i celkové úrovně ambulancí a lůžkových oddělení nemocničních zařízení.

V případě úmrtí českého občana na území Černé Hory je třeba v případě organizovaného zájezdu neprodleně vyrozumět vedoucího zájezdu (delegáta cestovní kanceláře), v případě individuální cesty informovat policii, která vyrozumí lékaře a dále podle situace.
Nemocnice / Klinički centar Crne Gore (Ljubljanska bb, 81 000 Podgorica, tel. +382 20 412 412, www.kccg.me) První pomoc / Urgentni centar (Ljubljanska bb, 81 000 Podgorica, tel. +382 20 412 267) Vetetrinář / Veterinarska ambulanta (Podgorica – např. tel. 020 641 651)
Některé z pohřebních služeb: Pogrebne usluge –JP Podgorica (tel. +382 (0)20 634 022)
DOO „SUZA“ Nikšić (tel. +382 (0)40 230 227, +382 (0)67 287 160)
STR “POGREBNO“ Berane (tel. +382 (0)50 236 435)
JP “POGREBNE USLUGE“Budva (tel. +382 (0)32 458 625)
MIRAN SAN Kotor (tel. +382 (0)69 292 720) .

Důležitá telefonní čísla a webové adresy: Volací předčíslí: Černá Hora + 382
obvod/opština: Podgorica, Danilovgrad, Kolašin - (0)20, Bar, Ulcinj - (0)30, Budva - (0)33, Kotor, Tivat - (0)32, Herceg Novi - (0)31, Cetinje - (0)41, Nikšić, Plužine, Šavnik - (0)40, Pljevlja, Žabljak - (0)52, Bijelo Polje, Mojkovac - (0)50, Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje - (0)51
Informace o telefonních číslech 1181

Jednotný záchranný systém (bezplatná celoevropská linka tísňového volání) 112
Policie (policija) 122
Hasiči (vatrogasci) 123
Rychlá zdravotní pomoc (hitna pomoć) 124

Aktuální turistické informace / Turistički servis: Montenegro Customer Care (všeobecné informace, žádosti, stížnosti apod.) 1300
Národní turistická organizace / Nacionalna turistička organizacija: +382 77 100 001 a
+382 77 100 009 , Turistička organizacija Podgorice 020/667 535
http://www.montenegro.travel/en , http://www.podgorica.travel/me , http://www.cernahora.net
Turistická inspekce / Turistička inspekcija: 020/647 562
Ochrana spotřebitelů / Centar za zaštitu potrošača: 020/210-670
Sanitární inspekce (hygiena) / Sanitarna inspekcija: 020/ 608 015
Celnice / Carinska otvorena linija: 080-081-333

AutoMotoSvaz Černé Hory (AutoMotoSavez Crne Gore) – 19807 - http://www.amscg.org/
Poskytuje služby na všech silničních tazích v Černé Hoře: prostřednictvím rozvětvené sítě automoto-družstev a jejich specializovaných firem zajišťuje technickou pomoc na cestách včetně odtahové služby či servis ve větších městech; poskytuje informace o stavu na silnicích.
Tel. kontakt ze zahraničí: +382 20 19807, +382 20 234 999, + 382 63 239 987,
Tel. kontakt z Černé Hory: (020) 19807, (020) 234 999, 063 239 987
(auto-moto-svaz v ČR např. ÚAMK - www.uamk.cz/)

Letecká přeprava - www.montenegroairports.com
Letiště Podgorica +382 (0) 20 444 244
Letiště Tivat +382 (0) 32 670 960

Železniční přeprava www.zcg-prevoz.me , +382 (0)20 441 370
Vlaková nádraží - Podgorica (0) 20 441 211, (0) 20 441 212, Bar (0)30 301 622, (0)30 301 615, Sutomore (0)30 441 692, Nikšić (0)40 214 493, (0)40 214 480, Kolašin (0) 20 441 491, Mojkovac (0)50 472 130, Bijelo Polje (0)50 478 560

Autobusová přeprava – http://busterminal.me/ www.autobusni-kolodvor.com
Autobusová nádraží - Podgorica (0)20 620 430, Berane: (0)51 234 828, Nikšić (0)40 213 018, Pljevlja (0)52 323 114, Herceg Novi (0)31 321 225, Budva (0)33 456 000, Ulcinj (0)30 413 225, Tivat (0)32 672 620, Kotor (0)32 325 809, Bar (0)30 346 141, Rožaje (0)51 271 115, Danilovgrad (0)20 811 711, Plav (0)51 251 371

Námořní doprava - http://www.montenegrolines.net/ - Barska plovidba

Mobilní sítě - Operátoři:
067 T-Com, T-Mobile (dříve Telecom, pevná a mobilní síť, info: 1188)
069 Telenor (dříve Pro Monte GSM, info: 1500)
068 M:tel (info: 1600)
Roaming existuje se všemi zeměmi Evropy i s většinou zemí světa, v případě ČR jsou uzavřeny smlouvy se všemi operátory.
Pro turisty je k používání mobilu nejvhodnější tzv. Pre-paid karta, kterou lze zakoupit u operatérů mobilních sítí, na poštách a v trafikách.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.