Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černá Hora ostrov
Černá Hora Černá Hora

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic (dále jen "původní dohoda"), podepsané dne 13. října 1997

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Montenegro on the Amendments to the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia on the Recipro...
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 2010-06-03 Podgorica
Vstup v platnost
Publikace č. 31/2020 Sb.m.s.

Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o regulisanju otvorenih imovinskih pitanja
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1956-02-11 Praha
Vstup v platnost 20.12.1956
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 31/1957 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Sporazum izmedu Vlade Češke Republike i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, Agreement between the Government of the Czech Republic and the Federal Republic of Yugoslavia for the Reciprocal Promot...
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1997-10-13 Bělehrad
Vstup v platnost
Publikace č. 23/2001 Sb.m.s.

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Konzularna konvencija pomegu Čechoslovačkata Socijalistička Republika i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1981-12-10 Praha
Vstup v platnost 10.10.1982
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 42/1983 Sb.

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským o zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Yougoslavie tendant a eviter la double imposition en matiere des droits de succession
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1936-02-24 Praha
Vstup v platnost 25.1.1938
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 24/1938 Sb.

Protokol z jednání o vyřešení salda na likvidačním účtě konaného 23.-26.3. 1992, schválený výměnou dopisů ze dne 7. a 11.5. 1992

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Vypořádání pohledávek a závazků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1992-03-26 -neuvedeno-
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Republikou československou a Jugoslávií o náhradách za válečné škody, rozdělení maďarské náhrady sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1945-11-22 Praha
Vstup v platnost 22.11.1945
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o změnách a doplňcích Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o me...

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o izmenama i dopunama Sporazuma izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike ...
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1980-05-15 Praha
Vstup v platnost 14.10.1980
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1/1981 Sb.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o regulisanju pravnih odnosa u gradjanskim, porodičnim i krivičnim stvarima
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1964-01-20 Bělehrad
Vstup v platnost 2.8.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 207/1964 Sb.

Platební dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Platni sporazum izmedju Vlade Češke i Slovačke Federativne Republike i Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-02-08 Bělehrad
Vstup v platnost 9.5.1996

Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Sporazum o saradnji u oblasti turističkog prometa medju Čehoslovačkom Socijalističkom Republikom i Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1964-03-14 Bělehrad
Vstup v platnost 3.7.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 10/1965 Sb.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o medjusobnoj predaji osudjenih lica radi izdržavanja kazne zatvora
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1989-05-23 Praha
Vstup v platnost 27.10.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 473/1990 Sb.

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o saradnji u oblasti korišćenja nuklearne energije u miroljubive svrhe
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1966-02-15 Praha
Vstup v platnost 18.6.1968
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 112/1968 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Češke Republike i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2002-01-17 Bělehrad
Vstup v platnost
Publikace č. 130/2002 Sb.m.s.

Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Sporazum o saradnji na polju kulture, umetnosti, nauke, školstva i prosvete izmedju vlade Čehoslovačke Republike i vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1957-01-29 Bělehrad
Vstup v platnost 28.11.1957
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 4/1958 Sb.

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2002-05-23 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 130/2002 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije o medjunarodnom drumskom prevozu
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1962-10-22 Praha
Vstup v platnost 12.7.1963
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 72/1963 Sb.

Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Republiky Černá Hora

Název v cizím jazyce Protocol of Co-operation between the Ministry for Regional Development of the Czech Republic and the Ministry of Tourism of the Republic of Montenegro
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2001-04-27 Budva
Vstup v platnost 27.4.2001
Publikace č. 127/2004 Sb.m.s.

Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Government of the Czech Republic and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2004-11-11 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 88/2005 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-09-09 Bělehrad
Vstup v platnost
Publikace č. 99/2001 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Montenegro on Scientific and Technological Cooperation
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2019-06-10 Podgorica
Vstup v platnost
Publikace č. 50/2019 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu vůči České republice

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Montenegro on the Settlement of the Debt of Montenegro towards the Czech Republic
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Vypořádání pohledávek a závazků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2019-09-11 Podgorica
Vstup v platnost
Publikace č. 49/2019 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Montenegro on Cooperation in the Fight against Crime
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2012-06-22 Podgorica
Vstup v platnost
Publikace č. 1/2014 Sb.m.s.

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o spolupráci v oblastech energetiky a infrastruktury

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Government of Montenegro on Cooperation in the Fields of Energy and Infrastructure
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy průmyslu a obchodu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2016-07-12 Podgorica
Vstup v platnost
Publikace č. 52/2016 Sb.m.s.

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Montenegro on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2010-04-29 Podgorica
Vstup v platnost
Publikace č. 53/2011 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o hospodářské a průmyslové spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Montenegro on Economic and Industrial Cooperation
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2011-04-27 Cetinje
Vstup v platnost
Publikace č. 107/2011 Sb.m.s.

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Government of Montenegro Implementing the Agreement between the European Community and the Republic of Montenegro on the Readmission of Persons Residing without Authorisation
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2011-04-27 Cetinje
Vstup v platnost
Publikace č. 23/2012 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Černé Hory o obranné spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of Montenegro on Defence Cooperation
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2013-04-19 Bratislava
Vstup v platnost
Publikace č. 38/2013 Sb.m.s.

Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem turismu a životního prostředí Republiky Černá Hora

Název v cizím jazyce Memorandum on Cooperation in the Field of Environmental Protection between the Ministry of Environment of the Czech Republic and the Ministry of Tourism and Environment of the Republic of Montenegro
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2007-06-08 Podgorica
Datum a místo podpisu 2007-05-28 Praha
Vstup v platnost 8.6.2007
Publikace č. 68/2007 Sb.m.s.
.