Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Dánsko Kodaň
Dánsko Dánsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách na Grónsko sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Dánsko
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1929-08-27 Kodaň
Datum a místo podpisu 1929-08-26 Kodaň
Vstup v platnost 22.8.1930
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 140/1930 Sb.

Dohoda mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 6. března 1991 v Praze sjednaná vý...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Dánsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-02-11 Kodaň
Datum a místo podpisu 2009-01-06 Kodaň
Vstup v platnost 18.11.2009
Publikace č. 109/2009 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Kingdom of Denmark for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Protocol
Země a mez. organizace Dánsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2011-08-25 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 14/2013 Sb.m.s.

Prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Arrangement provisoire de commerce entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Danemark
Země a mez. organizace Dánsko
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Obchodní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1925-04-18 Praha
Vstup v platnost 1.5.1925
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 86/1925 Sb.
Publikace č. 135/1926 Sb.

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Dánska o zrušení vízové povinnosti sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of Denmark concerning the abolition of visas
Země a mez. organizace Dánsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-06-05 Kodaň
Vstup v platnost 15.6.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 339/1990 Sb.

Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Dánského království

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Denmark
Země a mez. organizace Dánsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-06-04 Stockholm
Vstup v platnost 4.6.1998
Publikace č. 131/2000 Sb.m.s.

Dohoda mezi Federálním výborem pro životní prostředí České a Slovenské Federativní Republiky a ministerstvem životního prostředí Dánského království o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí

Název v cizím jazyce Agreement between the Federal Committee for the Environment of the Czech and Slovak Federal Republic and the Ministry of the Environment of the Kingdom of Denmark on cooperation in the field of environmental protection
Země a mez. organizace Dánsko
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1991-06-23 Dobříš
Vstup v platnost 23.6.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o spolupráci v oblasti energetiky

Název v cizím jazyce Agreement on Cooperation within the Field of Energy
Země a mez. organizace Dánsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-02-19 Praha
Vstup v platnost 19.2.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím o hospodářské, průmyslové a technické kooperaci

Název v cizím jazyce Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the Kingdom of Denmark on economic, industrial and technical cooperation
Země a mez. organizace Dánsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1970-11-09 Kodaň
Vstup v platnost 9.11.1970
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur les transports routiers internationaux
Země a mez. organizace Dánsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1969-01-21 Praha
Vstup v platnost 21.1.1969
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 97/1969 Sb.

Dohoda mezi Československou republikou a Královstvím dánským o vypořádání určitých nároků a Protokol

Název v cizím jazyce Agreement between the Czechoslovak Republic and the Kingdom of Denmark on the Settlement of Certain Claims
Země a mez. organizace Dánsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1958-12-23 Praha
Vstup v platnost 8.4.1960
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Dánského království o spolupráci při provádění Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jejího Kjótského protokolu, zvláště při snižování emisí skleníkových plynů v souladu s článkem 6 Kjóts...

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Denmark on co-operation in the implementation of the UN Framework Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol, particularly in re...
Země a mez. organizace Dánsko
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2005-12-02 Brusel
Vstup v platnost 2.12.2005
Publikace č. 119/2006 Sb.m.s.

Rozhodčí smlouva mezi Československem a Dánskem

Název v cizím jazyce Traité d´Arbitrage entre la Tchécoslovaquie et le Danemark
Země a mez. organizace Dánsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1926-11-30 Praha
Vstup v platnost 23.9.1927
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 7/1928 Sb.

Dohoda o kulturních a uměleckých stycích mezi Československou republikou a Královstvím dánským

Název v cizím jazyce Accord relatif aux relations intellectuelles et artistiques entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Danemark
Země a mez. organizace Dánsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1937-05-12 Kodaň
Vstup v platnost 12.5.1937
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
.