Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Estonsko Tallinn
Estonsko Estonsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dodatek k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Amendment to the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Estonia on Mutual Visa Representation which entered into force on 18 July 2013
Země a mez. organizace Estonsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2018-08-06 Talin
Datum a místo podpisu 2018-07-24 Praha
Vstup v platnost 1.8.2018
Publikace č. 6/2019 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Estonia on Cooperation in the Field of Culture, Education and Science
Země a mez. organizace Estonsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2003-05-19 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 43/2004 Sb.m.s.

Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Estonia on the Amendments to the Agreement between the Czech Republic and the Republic of Estonia for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, signed on 24th October 1994 in T...
Země a mez. organizace Estonsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-09-30 Tallinn
Datum a místo podpisu 2009-01-07 Tallinn
Vstup v platnost 20.2.2011
Publikace č. 11/2011 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Estonia on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Estonsko
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2011-10-12 Brusel
Vstup v platnost
Publikace č. 73/2012 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Estonia on International Road Transport of Passengers and Goods
Země a mez. organizace Estonsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2000-05-31 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 100/2000 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výzkumu Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2009 - 2012

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the Ministry of Education and Research of the Republic of Estonia on Cooperation in the Fields of Education, Science and Youth for the period 2009 - 2012
Země a mez. organizace Estonsko
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury, mládeže a sportu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2009-05-04 Praha
Vstup v platnost 4.5.2009
Publikace č. 45/2009 Sb.m.s.

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Estonské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie

Název v cizím jazyce Protocol between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Estonia on Co-operation in the Field of Military Geography
Země a mez. organizace Estonsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2004-11-15 Tallinn
Vstup v platnost 15.11.2004
Publikace č. 11/2005 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Estonia on Mutual Visa Representation
Země a mez. organizace Estonsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2013-07-02 Praha
Datum a místo podpisu 2013-01-30 Praha
Vstup v platnost 18.7.2013
Publikace č. 61/2013 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o zrušení vízové povinnosti

Název v cizím jazyce Tšehhi Vabariigi Valitsuse ja Eesti Vabariigi Valitsuse vaheline kokkulepe viisakohustuse kaotamisest
Země a mez. organizace Estonsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1993-09-24 Tallinn
Vstup v platnost 12.12.1993
Publikace č. 30/1994 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Estonské republiky o vzájemné spolupráci

Název v cizím jazyce Arrangement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Estonia on Mutual Cooperation
Země a mez. organizace Estonsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1996-01-26 Praha
Vstup v platnost 26.1.1996

Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Republic of Estonia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Estonsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1994-10-24 Tallinn
Vstup v platnost 26.5.1995
Publikace č. 184/1995 Sb.
Publikace č. 17/2004 Sb.m.s.
.