Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Finsko jezero
Finsko Finsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Osoba cestující z EU může do Finska bezcelně dovézt zboží pro svou spotřebu, pro spotřebu své rodiny nebo jako dárky pro své přátele.
Omezení:
Alkoholické nápoje s vyšším obsahem alkoholu než 22% mohou převážet pouze osoby starší 20 let. Dovoz alkoholových substancí s vyšším obsahem alkoholu než 80% není povolen. Jinak platí pro dovoz alkoholu pravidla jako v ostatních zemích EU.
Pohonné hmoty:
Kromě plné nádrže je povolen dovoz dalších pohonných hmot do 10 litrů na 1 motorové vozidlo.
Limity pro dovoz tabákových výrobků:
Tabákové produkty mohou dovážet jen osoby starší 18 let. Tabákové výrobky musí být označeny varováním o škodlivosti kouření ve finštině a švédštině a musí obsahovat informaci o množství nikotinu, dehtu a kysličníku uhelnatého vznikajícího při kouření. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je dovoz tabákových výrobků omezen na 200 cigaret, 50 doutníků, 100 krátkých doutníků, 250g dýmkového nebo cigaretového tabáku. Šňupací tabák je povolen v množství 30 krabiček s obsahem 50 g, a to jen pro osobní potřebu, jako dar je jeho dovoz zakázán. Podrobné informace na http://www.tulli.fi
Léky:
Povoleno je maximální množství léků pro osobní potřebu na 1 rok. Léky na předpis, označené jako narkotika lze v rámci Schengenského prostoru dovézt v množství odpovídajícím spotřebě na dobu 30 dní, dovážející však musí být schopen prokázat nezbytnost dovozu těchto léků pro svou osobu lékařským předpisem a osvědčením vydaným farmaceutickým nebo lékařským zařízením, které opravňuje k prodeji těchto léků ve Finsku. Podrobné informace na http://www.fimea.fi nebo http://www.tulli.fi.
Dovoz psů, koček a fretek:
- zvíře musí být označeno tetováním nebo mikročipem (od 3.7.2011 pouze mikročipem podle standardu ISO 11784; tetování se uznává jen s písemným potvrzením o tom, že tetování bylo provedeno před datem 3.7.2011)
- nutné očkování proti vzteklině (nejpozději 21 dnů před cestou)
- ošetření proti echinokokóze pouze u psů (1-5 dní před překročením hranic nebo 2x v intervalu 28 dnů před příjezdem do Finska, platí i pro zvířata mladší 3 měsíců)
- zvířecí pas, kde je označeno očkování a ošetření proti echinokokóze.
Od začátku roku 2015 mláďata psů a koček mladší 12 týdnů nesmí být očkována proti vzteklině:
- před očkováním musí být označena mikročipem
- zvířecí pas
- ošetření proti echinokokóze (1-5 dní před překročením hranic, netýká se koťat) označeno ve zvířecím pase
- musí být dovezeno přímo od chovatele, kde se narodilo
- podepsané prohlášení chovatele, že zvíře u něj pobývalo od narození a nikdy nebylo v kontaktu s divoce žijícími zvířaty
- musí cestovat přímo do Finska nebo přes jiný členský stát EU, v němž se nevyskytuje vzteklina
Podrobné informace na http://www.evira.fi.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.