Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Finsko jezero
Finsko Finsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 6. listopadu 1990 v Praze, s...

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Finland on the Amendment and Termination of the Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the Republ...
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2020-09-16 Helsinki
Datum a místo podpisu 2020-08-28 Helsinki
Vstup v platnost 1.6.2022
Publikace č. 17/2022 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Finska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Finland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1994-12-02 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 43/1996 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Finland on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2008-05-26 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 67/2009 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zrušení vízové povinnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Finland on Abolition of Visas
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1975-01-31 Helsinky
Vstup v platnost 1.4.1975
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 41/1975 Sb.

Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o strukturálním adaptačním úvěru

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the Republic of Finland on Structural Adjustment Credit
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-05-24 Helsinky
Vstup v platnost 24.5.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o letecké dopravě mezi Československem a Finskem

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between Czechoslovakia and Finland
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1949-07-13 Helsinky
Vstup v platnost 19.1.1950
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1/2006 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Finland on Co-operation in the Field of Tourism
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1977-12-20 Praha
Vstup v platnost 14.10.1978
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 141/1978 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Finland on International Road Transport
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1970-02-23 Helsinky
Vstup v platnost 15.1.1971
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 51/1971 Sb.

Protokol o provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě, podepsané v Helsinkách dne 23. února 1970

Název v cizím jazyce Protocol on the Application of the Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Finland on International Road Transport, signed at Helsinki, February 23, 1970
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1970-02-23 Helsinky
Vstup v platnost 15.1.1971
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky

Název v cizím jazyce Programme for Cultural, Educational and Scientific Co-operation between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Finland
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti vzdělávání a vědy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2006-09-26 Helsinky
Vstup v platnost 26.9.2006
Publikace č. 109/2006 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech

Název v cizím jazyce Tšekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan hallituksen ja Suomen Tasavallan hallituksen välinen sopimus yhteistyöstä kulttuurin, tieteen sekä muilla näihin liittyvillä aloilla
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1973-10-12 Helsinky
Vstup v platnost 1.1.1974
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 17/1974 Sb.
.