Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Irsko Abbey
Irsko Irsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi Československem a Irskem o leteckých službách mezi jejich územími

Název v cizím jazyce Agreement between the Czechoslovak Republic and Ireland relating to Air Services between their Territories
Země a mez. organizace Irsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1947-01-29 Dublin
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 12/2006 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Irska o mezinárodní silniční nákladní dopravě

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Ireland on the International Carriage of Goods by Road
Země a mez. organizace Irsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1995-11-14 Praha
Vstup v platnost 13.4.1996
Publikace č. 257/1996 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and Ireland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Irsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1995-11-14 Praha
Vstup v platnost 21.4.1996
Publikace č. 163/1996 Sb.

Program školské a vědecké spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem školství a vědy Irska na léta 2001 - 2003

Název v cizím jazyce Programme of Educational and Scientific Co-operation between the Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic and the Minister for Education and Science of Ireland for the years 2001 - 2003
Země a mez. organizace Irsko
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury, mládeže a sportu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2001-06-08 Dublin
Vstup v platnost 8.6.2001
Publikace č. 84/2001 Sb.m.s.

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Irska o zrušení víz sjednané výměnou osobních nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of Ireland concerning the abolition of visas
Země a mez. organizace Irsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-04-12 Praha
Vstup v platnost 12.4.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 295/1991 Sb.

Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu, sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Ireland on the Amendments to the Agreement between the Czech Republic and Ireland for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, signed on 28th June 1996 in Dublin, and on termination thereof
Země a mez. organizace Irsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2011-02-16 Dublin
Datum a místo podpisu 2009-01-06 Dublin
Vstup v platnost 1.12.2011
Publikace č. 105/2011 Sb.m.s.
.