Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Island panorama
Island Island

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Republic of Iceland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Island
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2000-01-18 Oslo
Vstup v platnost
Publikace č. 11/2001 Sb.m.s.

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Arrangement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Iceland on Cultural Cooperation
Země a mez. organizace Island
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1979-09-17 Reykjavík
Vstup v platnost 17.9.1979
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 135/1979 Sb.

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Islandské republiky o zrušení vízové povinnosti sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the Republic of Iceland concerning the abolition of visas
Země a mez. organizace Island
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-07-13 Praha
Datum a místo podpisu 1990-07-12 Reykjavík
Vstup v platnost 15.7.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 123/1991 Sb.
.