Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Itálie Florencie
Itálie Itálie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami

Název v cizím jazyce Accordo tra il Governo della Repubblica Ceca e il Governo della Repubblica Italiana di cooperazione in materia di lotta contro il terrorismo, la criminalita organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce v boji proti organizovanému zločinu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1999-03-22 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 37/2000 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. ledna 1996 v Římě, sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Italy on the Termination of the Agreement between the Czech Republic and the Republic of Italy on the Promotion and Protection of Investments, signed in R...
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-03-25 Praha
Datum a místo podpisu 2009-02-02 Praha
Vstup v platnost 15.4.2009
Publikace č. 37/2009 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

Název v cizím jazyce Arrangement between the Ministry of the Interior of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Italian Republic concerning the cooperation in training Iraqi Police, within the framework of the counter ISIL Global Coalition
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2018-12-19 Bagdád
Vstup v platnost
Publikace č. 11/2019 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky

Název v cizím jazyce Accordo tra il Governo della Repubblica Ceca ed il Governo della Repubblica Italiana sulla Cooperazione in Materia di Cultura, Istruzione, Scienza e Tecnologia
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2011-02-08 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 49/2017 Sb.m.s.

Bezpečnostní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Název v cizím jazyce Accordo di Sicurezza tra il Governo della Repubblica Ceca ed il Governo della Repubblica Italiana per la reciproca tutela delle informazioni classificate
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2004-05-25 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 6/2005 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o vzájemné spolupráci

Název v cizím jazyce Accordo tra il Ministero della Difesa della Repubblica Ceca ed il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana sulla Reciproca Cooperazione
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1996-12-07 Praha
Vstup v platnost

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o rozvoji hospodářské spolupráce

Název v cizím jazyce Accordo tra il Governo della Repubblica Ceca ed il Governo della Repubblica Italiana per lo Sviluppo della Cooperazione Economica, Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Italian Republic for the Developmen...
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1997-11-04 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 30/2001 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Italienne sur les transports routiers internationaux
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1966-05-26 Řím
Vstup v platnost 3.11.1966
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 95/1966 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci

Název v cizím jazyce Accordo tra il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca e il Governo della Repubblica Italiana sulla coproduzione cinematografica
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1968-03-25 Praha
Vstup v platnost 25.3.1968
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 76/1968 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vypořádání otevřených finančních a majetkových otázek mezi oběma zeměmi

Název v cizím jazyce Accordo tra il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca e il Governo della Repubblica Italiana sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due paesi
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1966-07-27 Praha
Vstup v platnost 3.7.1968
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie

Název v cizím jazyce Protocol between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Italian Republic concerning Co-operation in the Field of Military Geograhy
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2003-06-26 Praha
Vstup v platnost 26.6.2003
Publikace č. 97/2003 Sb.m.s.

Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti malých a středních podniků mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výrobních činností Italské republiky

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding on the Cooperation for Small and Medium-Sized Enterprises between the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Ministry for Productive Activities of the Italian Republic
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy průmyslu a obchodu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2003-04-28 Řím
Vstup v platnost 28.4.2003
Publikace č. 78/2003 Sb.m.s.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku

Název v cizím jazyce Convention entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Italienne en vue d´éviter les doubles impositions en matiere d´impots sur le revenu et de prévenir l´évasion fiscale, Convenzione tra la Repubblica Socialista Cecoslovacca e...
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1981-05-05 Praha
Vstup v platnost 26.6.1984
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 17/1985 Sb.

Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Italian Republic
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1975-10-02 Praha
Vstup v platnost 11.7.1978
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 64/1979 Sb.

Dohoda o ustavení kanceláře italského národního ústavu pro zahraniční obchod sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1972-09-06 Praha
Vstup v platnost 6.9.1972
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách ze dne 29. března 1990 sjednaná výměnou dopisů

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-07-04 Praha
Vstup v platnost 15.7.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 209/1996 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o dílčí novelizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách ze dne 29. března 1990, ve znění změny sjednané výměnou dopis...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-02-04 Praha
Datum a místo podpisu 1997-10-27 Praha
Vstup v platnost 11.2.1998
Publikace č. 26/1998 Sb.

Program spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky v oblasti školství a kultury na léta 1998 - 2001

Název v cizím jazyce Programma di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Ceca e il Governo della Repubblica Italiana nel Campo dell´Istruzione e della Cultura (1998 - 2001)
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury, mládeže a sportu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-05-21 Řím
Vstup v platnost 21.5.1998

Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci

Název v cizím jazyce Trattato di Amicizia e Collaborazione tra la Repubblica Ceca e la Repubblica Italiana
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1996-01-23 Řím
Vstup v platnost 21.3.1998
Publikace č. 98/1998 Sb.

Ujednání mezi Federálním výborem pro výživu a zemědělství Československé socialistické republiky a Ministerstvem zdravotnictví Italské republiky o aplikaci článku 2 Veterinární dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Ita...

Název v cizím jazyce Arrangement entre le Comité Fédéral pour l´Agriculture et l´Alimentation de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Ministere de la Santé de la République Italienne concernant l´aplication de l´article 2 de la Convention vétérinaire, entre l...
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Veterinární dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1970-09-03 Praha
Vstup v platnost 8.3.1975
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky týkající se spolupráce na úseku veterinárním

Název v cizím jazyce Convention entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Italienne concernant la coopération dans le domaine vétérinaire
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Veterinární dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1970-09-03 Praha
Vstup v platnost 8.3.1975
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 20/1976 Sb.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních

Název v cizím jazyce Convenzione tra la Repubblica Socialista Cecoslovacca e la Repubblica Italiana relativa all´assistenza giudiziaria in materia civile e penale, Convention entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Italienne relative a l´entraid...
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1985-12-06 Praha
Vstup v platnost 1.11.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 508/1990 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách

Název v cizím jazyce Accordo tra il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca e il Governo della Repubblica Italiana in materia di visti
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-03-29 Řím
Vstup v platnost 29.5.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 223/1990 Sb.

Dohoda o poskytnutí úvěru italské vlády vládě Československé socialistické republiky ve výši 100 milionů US dolarů sjednaná výměnou dopisů

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1987-01-08 Řím
Vstup v platnost 8.1.1987
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky týkající se prohloubení průmyslové spolupráce na třetích trzích

Název v cizím jazyce Accordo fra il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca ed il Governo della Repubblica Italiana relativo alla Cooperazione Industriale sui Mercati Terzi
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1987-01-08 Řím
Vstup v platnost 8.1.1987
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou

Název v cizím jazyce Convenzione consolare fra la Repubblica Socialista Cecoslovacca e la Repubblica Italiana
Země a mez. organizace Itálie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1975-10-10 Praha
Vstup v platnost 6.1.1979
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 42/1979 Sb.
.