Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Lichtenštejnsko vesnice
Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Principality of Liechtenstein for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital and Protocol
Země a mez. organizace Lichtenštejnsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2014-09-25 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 8/2016 Sb.m.s.

Dohoda o hospodářském styku mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací, Protokol o platebním styku

Název v cizím jazyce Abkommen über den Wirtschaftsverkehr zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Protokoll betreffend den Zahlungsverkehr
Země a mez. organizace Lichtenštejnsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1971-05-07 Praha
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 85/1971 Sb.

Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací a Závěrečný protokol

Název v cizím jazyce Traité de commerce entre la République Tchécoslovaque et la Confédération suisse
Země a mez. organizace Lichtenštejnsko
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Obchodní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1953-11-24 Bern
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 50/1954 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und dem schweizerischen Bundesrat über die gegenseitige Aufhebung der Visumspflicht
Země a mez. organizace Lichtenštejnsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2004-03-09 Bern
Datum a místo podpisu 2003-07-31 Bern
Vstup v platnost
Publikace č. 3/2005 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě a Prováděcí protokol

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und dem Schweizerischen Bundesrat über den internationalen Personen- und Güter- verkehr auf der Strasse
Země a mez. organizace Lichtenštejnsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1975-12-17 Praha
Vstup v platnost 15.1.1976
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 80/1976 Sb.

Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o rozšíření provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě,...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Lichtenštejnsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1980-02-06 Praha
Vstup v platnost 6.2.1980
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 28/1980 Sb.
.