Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Lotyšsko Riga
Lotyšsko Lotyšsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, sjednaná výměno...

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Latvia on the Amendments to the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Latvia for the Promotion and ...
Země a mez. organizace Lotyšsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2017-12-28 Riga
Datum a místo podpisu 2016-01-29 Riga
Vstup v platnost 1.7.2019
Publikace č. 42/2019 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o spolupráci v boji proti terorismu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizovanému zločinu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Latvia on Co-operation in Combating Terrorism, Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and Organised Crime
Země a mez. organizace Lotyšsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce v boji proti organizovanému zločinu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2000-11-14 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 44/2001 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o leteckých službách

Název v cizím jazyce Air Services Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Latvia
Země a mez. organizace Lotyšsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1999-05-10 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 87/2004 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Latvia concerning the Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Lotyšsko
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2000-10-16 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 1/2001 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany

Název v cizím jazyce Agreement on the Industrial Co-operation in the Field of Defence between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Latvia
Země a mez. organizace Lotyšsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2000-06-21 Riga
Vstup v platnost
Publikace č. 135/2000 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o ochraně utajovaných vojenských skutečností

Název v cizím jazyce Arrangement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Latvia concerning Classified Military Information Protection
Země a mez. organizace Lotyšsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1999-05-10 Praha
Vstup v platnost 10.5.1999

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie

Název v cizím jazyce Arrangement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Latvia on Co-operation in the Field of Military Geography
Země a mez. organizace Lotyšsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2006-12-07 Riga
Datum a místo podpisu 2006-12-06 Praha
Vstup v platnost 7.12.2006
Publikace č. 13/2007 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o zrušení vízové povinnosti

Název v cizím jazyce Čehijas Republikas Valdibas un Latvijas Republikas Valdibas Ligums par savstarpeju atteikšanos no vizam
Země a mez. organizace Lotyšsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1993-09-22 Riga
Vstup v platnost 12.11.1993
Publikace č. 28/1994 Sb.

Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti obrany a vojenských vztahů

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Latvia on Cooperation in the Field of Defence and Military Relations
Země a mez. organizace Lotyšsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2009-10-23 Bratislava
Vstup v platnost 23.10.2009
Publikace č. 122/2009 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Latvia on the International Road Transport
Země a mez. organizace Lotyšsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1996-05-29 Budapešť
Vstup v platnost 8.11.1996
Publikace č. 89/1997 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Republic of Latvia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Lotyšsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1994-10-25 Riga
Vstup v platnost 22.5.1995
Publikace č. 170/1995 Sb.

Smlouva mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem pro ochranu životního prostředí a místní rozvoj Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Regional Development of the Czech Republic and the Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia on Co-operation in the Field of Tourism
Země a mez. organizace Lotyšsko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2001-05-11 Riga
Vstup v platnost 11.5.2001
Publikace č. 126/2004 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o výměně informací a spolupráci v oblasti obranného výzkumu a vývoje

Název v cizím jazyce Arrangement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Latvia regarding Exchange of Data and Co-operation in Defence Research and Development
Země a mez. organizace Lotyšsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1999-03-31 Praha
Vstup v platnost 31.3.1999

Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and the Ministry of Agriculture of the Republic of Latvia on Cooperation in the Field of Agriculture
Země a mez. organizace Lotyšsko
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Zemědělské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1999-11-01 Riga
Vstup v platnost 1.11.1999

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti kultury

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Latvia on Cooperation in the Field of Culture
Země a mez. organizace Lotyšsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1999-05-10 Praha
Vstup v platnost 10.5.1999
.