Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Lucembursko Lucemburk
Lucembursko Lucembursko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Grand Duchy of Luxembourg for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital and Protocol
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2013-03-05 Brusel
Vstup v platnost
Publikace č. 51/2014 Sb.m.s.

Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Security Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg on the Reciprocal Exchange and Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2011-04-11 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 55/2013 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tcheque et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2000-11-17 Lucemburk
Vstup v platnost
Publikace č. 18/2002 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o přijímání stážistů

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Tcheque et le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg sur l´Admission des Stagiaires
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání a odborná příprava zahraničních pracovníků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1999-11-11 Lucemburk
Vstup v platnost
Publikace č. 42/2001 Sb.m.s.

Úmluva o řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi Republikou československou a Velkovévodstvím lucemburským

Název v cizím jazyce Convention de conciliation, d´arbitrage et de reglement judiciaire entre la République Tchécoslovaque et le Grand-Duche de Luxembourg
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1929-09-18 Ženeva
Vstup v platnost 2.9.1930
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 142/1930 Sb.

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství

Název v cizím jazyce Accord Culturel entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1976-06-17 Lucemburk
Vstup v platnost 28.4.1978
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 85/1979 Sb.

Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la convention entre la République Tcheque et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2003-04-09 Praha
Vstup v platnost 9.4.2003
Publikace č. 67/2003 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o mezinárodní silniční přepravě zboží

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant les transports routiers internationaux de marchandises
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1982-07-15 Lucemburk
Vstup v platnost 1.1.1983
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Prováděcí protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o mezinárodní silniční přepravě zboží

Název v cizím jazyce Protocole d´application a l´Accord conclu entre le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et concernant les transports routiers internationaux
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1982-09-24 Lucemburk
Vstup v platnost 1.1.1983
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Československou republikou ze strany jedné a Belgií a Lucemburským velkovévodstvím ze strany druhé o náhradě za jisté belgické a lucemburské zájmy v Československu a Dodatkový protokol

Název v cizím jazyce Accord entre la République Tchécoslovaque d´une part et la Belgique et le Grand-Duche de Luxembourg, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains interets belges et luxembourgeois en Tchécoslovaquie et Protocole annexe
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1952-09-30 Brusel
Vstup v platnost 23.1.1967
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatek k Dohodě mezi Československou republikou ze strany jedné a Belgií a Lucemburským velkovévodstvím ze strany druhé o náhradě za jisté belgické a lucemburské zájmy v Československu a k Dodatkovému protokolu ze dne 30. září 1952

Název v cizím jazyce Avenant a l´Accord entre la République tchécoslovaque d´une part, et la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérets belges et luxembourgeois en Tchécoslovaquie et au Protocole Annexe, sig...
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1964-07-06 Praha
Vstup v platnost 23.1.1967
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Lucemburským velkovévodstvím

Název v cizím jazyce Accord relatif aux transports aériens entre la République Socialiste Tchécoslovaque et le Grand-Duché de Luxembourg
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1968-12-06 Praha
Vstup v platnost 17.3.1972
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 53/1972 Sb.
.