Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Maďarsko budova parlamentu v Budapešti
Maďarsko Maďarsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Občané ČR nepotřebují k cestě do Maďarska víza. Po příjezdu do Maďarska občan České republiky nemá přihlašovací povinnost. Může se zdržovat na území Maďarska bez dalšího povolení max. po dobu 90-ti dnů. Po tomto termínu by měl požádat o povolení k pobytu (Tartózkodási Engedély ) v kanceláři Úřadu pro přistěhovalectví a státní občanství (orgán cizinecké policie - Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) podle místa pobytu.
K žádosti cizinec musí doložit následující:
- cestovní doklad nebo občanský průkaz
- vyplnit formulář
- 1 fotografii
- kolek v hodnotě1000,- HUF
- formulář k ohlášení pobytu – k tomu doloží vlastnický list nebo smlouvu o nájmu nebo podnájmu s podpisem vlastníka
- doklady potvrzující účel pobytu, což může být :
- u zaměstnance pracovní smlouva
- u živnostníka - živnostenský list
- u podnikatele - výpis z obchodního registru
- u studentů - potvrzení o zápisu nebo přijetí k studiu
- u rodinných příslušníků - matriční doklad
- u důchodců - potvrzení o předisponování důchodu
- zdravotní pojištění - zaměstnanec nepotřebuje, ostatní předkládají Evropský průkaz zdravotního pojištění
Povolení k pobytu se vydává na pět let ve formě karty. Tato doba může být omezena platností jednotlivých dokladů, např. délkou studia.
S tímto povolením žadatel obdrží i úřední vysvědčení k pobytu. S povolením a vysvědčením se může zaregistrovat do evidence obyvatel u místně příslušného notáře, resp. kanceláři pro vyřizování dokladů (Okmányiroda), kde dostane registrační kartu s jeho adresou v Maďarsku (Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolvány).
Povolení k pobytu v hlavním městě pro občany Evropského hospodářského prostoru se vyřizuje na adrese:
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
(Úřad pro přistěhovalectví a státní občanství Ministerstva spravedlnosti a pořádkového sboru)
Budapest XI., Budafoki út 60.
tel.: 463 92 33, 36,38
www.bmbah.hu,
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky přicestování nezměnily.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.