Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Maďarsko budova parlamentu v Budapešti
Maďarsko Maďarsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Změna č. 6 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarska o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzu...

Název v cizím jazyce Amendment No. 6 to the Implementation Agreement between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary to the Agreement between the Czech Republic and Hungary on Mutual Visa Represent...
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2022-01-31 Budapešť
Datum a místo podpisu 2022-01-10 Praha
Vstup v platnost 1.2.2022
Publikace č. 10/2022 Sb.m.s.

Změna Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulární...

Název v cizím jazyce Amendment to the Implementation Agreement between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs of Hungary to the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic...
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2013-10-29 Praha
Datum a místo podpisu 2013-10-16 Praha
Vstup v platnost 1.11.2013
Publikace č. 101/2013 Sb.m.s.

Prováděcí dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřa...

Název v cizím jazyce Implementation Agreement between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs of Hungary to the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Hungary on th...
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2013-04-02 Praha
Datum a místo podpisu 2013-03-18 Praha
Vstup v platnost 1.5.2013
Publikace č. 47/2013 Sb.m.s.
Publikace č. 7/2020 Sb.m.s.

Změna č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzu...

Název v cizím jazyce Amendment No. 2 to the Implementation Agreement between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs of Hungary to the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Re...
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2014-11-26 Praha
Datum a místo podpisu 2014-10-14 Praha
Vstup v platnost 1.1.2015
Publikace č. 2/2015 Sb.m.s.
Publikace č. 5/2022 Sb.m.s.

Změna č. 3 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických mi...

Název v cizím jazyce Amendment No. 3 to the Implementation Agreement between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary to the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government...
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2015-10-16 Budapešť
Datum a místo podpisu 2015-09-15 Praha
Vstup v platnost 12.10.2015
Publikace č. 30/2017 Sb.m.s.

Změna č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi Českou republikou a Maďarskem o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřa...

Název v cizím jazyce Amendment No. 4 to the Implementation Agreement between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary to the Agreement between the Czech Republic and Hungary on Mutual Visa Represent...
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2017-03-14 Budapešť
Datum a místo podpisu 2017-02-24 Praha
Vstup v platnost 1.4.2017
Publikace č. 31/2017 Sb.m.s.

Změna č. 5 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarska o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzu...

Název v cizím jazyce Amendment No. 5 to the Implementation Agreement between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary to the Agreement between the Czech Republic and Hungary on Mutual Visa Represent...
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2018-08-29 Budapešť
Datum a místo podpisu 2018-08-28 Praha
Vstup v platnost 3.9.2018
Publikace č. 45/2018 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, při potlačování nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizovaného zločinu

Název v cizím jazyce Megállapodás a Cseh Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a terrorizmus elleni harcban, a kábitószer és pszichotrop anyagok tiltott forgalma visszaszoritásában és a szervezett bünözés elleni harcban történö együttmüködésröl
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce v boji proti organizovanému zločinu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1996-02-16 Praha
Vstup v platnost 27.4.1997

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Hungary on the Mutual Representation by their Diplomatic Missions and Consular Posts in Processing Visas
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2011-10-27 Praha
Datum a místo podpisu 2011-06-14 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 46/2013 Sb.m.s.

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Maďarské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání

Název v cizím jazyce Együttmüködési jegyzökönyv a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és a Cseh Köztársaság Védelmi Minisztériuma között a képzés területén
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1999-11-30 Budapešť
Vstup v platnost
Publikace č. 23/2000 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže

Název v cizím jazyce Egyezmény a Cseh Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási, tudományos, sport- és ifjúsági együttmüködésröl
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2005-06-21 Budapešť
Vstup v platnost
Publikace č. 6/2008 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o výměně stážistů

Název v cizím jazyce Egyezmény a Cseh Köztársaság Kormánya valamint a Magyar Köztársaság Kormánya között a gyakornokok cseréjéröl
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství a vzdělávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1999-09-09 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 91/2000 Sb.m.s.

Protokol mezi Československou republikou a Maďarskou republikou o konečné úpravě některých nerozřešených finančních a hospodářských otázek

Název v cizím jazyce Jegyzökönyv a Csehszlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság között egyes függöben lévö pénzügyi és gazdasági kérdések végleges rendezése tárgyában
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1949-07-25 Štrbské Pleso
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemné spolupráci v celních otázkách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Hungary regarding Mutual Assistance in Customs Matters
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-07-08 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 20/1999 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Hungary on Scientific and Technological Cooperation
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2001-06-27 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 80/2003 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o mezinárodní kombinované dopravě

Název v cizím jazyce Egyezmény a Cseh Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Kombinovaná
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2001-06-27 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 31/2002 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Hungary on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2012-06-13 Budapešť
Vstup v platnost
Publikace č. 62/2013 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích

Název v cizím jazyce Egyezmény a Cseh Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történö együttmüködésröl és a kölcsönös segítségnyújtásról
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce při mimořádných událostech
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1999-06-17 Budapešť
Vstup v platnost
Publikace č. 31/2001 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice

Název v cizím jazyce Egyezmény a Cseh Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Cseh Köztársaságban és a Magyar Köztársaságban kiállított, végzettséget tanúsító okiratok, továbbá a tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértéküségének...
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Školství - Uznávání dokladů o vzdělání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2004-05-06 Budapešť
Vstup v platnost
Publikace č. 92/2005 Sb.m.s.

Dohoda mezi Československem a Maďarskem o výměně obyvatelstva a Dodatek k Dohodě

Název v cizím jazyce Egyezmény Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere tárgyában
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Repatriace, vystěhovalectví, výměna obyvatelstva
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1946-02-27 Budapešť
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 145/1946 Sb.

Dohoda mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou ve věci vzájemného vydání soudních a správních spisů, jakož i soudních, poručenských, správních a finančních depozit

Název v cizím jazyce Egyezmény a Csehszlovák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a birósági és közigazgatási iratok, valamint a birósági, gyámpénztári, közigazgatási és pénzügyi letétek kölczsönös kiszolgáltatása tárgyában
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1950-02-22 Vysoké Tatry
Vstup v platnost 23.4.1950
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích

Název v cizím jazyce Egyezmény a Cseh Köztársaság Kormánya, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya között, személyeknek az államhatáron törtenö átadásáról-átvételéröl
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1994-11-02 Budapešť
Vstup v platnost 5.8.1995
Publikace č. 194/1995 Sb.

Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky

Název v cizím jazyce Egyezmény a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a légijáratok tárgyában
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1966-04-27 Budapešť
Vstup v platnost 29.9.1966
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 32/1967 Sb.

Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Maďarské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství, potravinářského průmyslu a lesního hospodářství

Název v cizím jazyce Megállapodás a Cseh Köztársaság Mezögazdasági Minisztériuma és a Magyar Köztársaság Földmüvelésügyi Minisztériuma közötti mezögazdasági, élelmiszeripari és erdögazdasági együttmüködésröl
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Zemědělské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1994-03-08 Praha
Vstup v platnost 8.3.1994

Dohoda o spolupráci prokuratury Československé socialistické republiky a prokuratury Maďarské lidové republiky a Protokol

Název v cizím jazyce Megállapodás a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság Ügyészsége közötti együttmüködésröl
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1978-05-24 Praha
Vstup v platnost 24.5.1978
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o opatřeních souvisejících s ukončením platnosti "Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení podniku HALDEX OSTRAVA"

Název v cizím jazyce Megállapodás a Cseh Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a "Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya közötti, a HALDEX OSTRAVA közös vállalat alapításáról szóló Egyezmény" hatályon kí...
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1995-12-21 Varšava
Vstup v platnost 21.12.1995
Publikace č. 49/1996 Sb.

Úprava finančních a hospodářských otázek dohody ze Štrbského plesa /závěrečný protokol/

Název v cizím jazyce Schlussprotokoll aufgenommen in Budapest, am 26. Mai 1951 anlässlich des Abschlusses der vom 20. April 1951 bis zum 26. Mai 1951 stattgefundenen ausserordentlichen Tagung der auf Grund von Artikel 11 des am 25. Juli 1949 unterzeichneten Protokolls...
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1951-05-26 Budapešť
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou

Název v cizím jazyce Kereskedelmi és hajózási szerzödés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Obchodní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1963-12-20 Praha
Vstup v platnost 25.10.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2/1965 Sb.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Szerzödés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a jogsegélyröl, valamint a polgári jogi, családjogi és a büntetö ügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1989-03-28 Bratislava
Vstup v platnost 12.2.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 63/1990 Sb.

Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Maďarské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Co-operation in the Area of the Tax Administration Activity between the Ministry of Finance of the Czech Republic and the Ministry of Finance in Hungary
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Daňová spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2007-11-29 Praha
Vstup v platnost 29.11.2007
Publikace č. 1/2008 Sb.m.s.

Ujednání o přímé vědeckotechnické spolupráci mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Maďarské lidové republiky

Název v cizím jazyce Dogovorennosť o prjamom naučno-techničeskom sotrudničestve meždu Federalnym ministerstvom transporta Čechoslovackoj Socialističeskoj Respubliki i Ministerstvom transporta Vengerskoj Narodnoj Respubliki
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1987-05-14 Budapešť
Vstup v platnost 14.5.1987
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 17/1987 Sb.

Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě některých majetkoprávních otázek týkajících se nemovitého majetku

Název v cizím jazyce Jegyzökönyv a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között az ingatlanokkal kapcsolatos egyes vagyonjogi kérdések rendezése tárgyában
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1964-02-03 Budapešť
Vstup v platnost 15.4.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o bližší úpravě obsažené v článku XVI. Dodatkového protokolu mezi Československou republikou a Maďarskou republikou o konečné úpravě některých nerozřešených finančních a hospodářských otázek podepsaného dne 25. července 1949 na Štrbském p...

Název v cizím jazyce Jegyzökönyv a Csehszlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság között egyes függöben lévö pénzügyi és gazdasági kérdések végleges rendezése tárgyában 1950. évi június hó 29. napján Csorbatón készült kiegészitö Jegyzökönyv XVI. cikkében foglaltak ré...
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1950-06-29 Bratislava
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Úmluva mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky

Název v cizím jazyce Egyezmény a Csehszlovák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság közötti szociálpolitikai együttmüködésröl
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1959-01-30 Budapešť
Vstup v platnost 1.12.1959
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 21/1960 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Egyezmény a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi közuti fuvarozás tárgyában
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1969-04-12 Budapešť
Vstup v platnost 2.9.1969
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 125/1969 Sb.

Správní dohoda o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky

Název v cizím jazyce Megállapodás a Csehszlovák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a szociálpolitikai együttmüködésröl szóló 1959. évi január 20 30. napján aláirt Egyezmény végrehajtásáröl
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1959-12-16 Praha
Vstup v platnost 1.12.1959
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti spojů

Název v cizím jazyce Egyezmény a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya közötti postai és távközlési együttmüködésröl, Soglašenie meždu Pravitelstvom Čechoslovackoj Socialističeskoj Respubliki i Pravitelstvom Vengerskoj Narodn...
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Spoje
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1983-05-18 Budapešť
Vstup v platnost 25.8.1983
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1/1984 Sb.

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o výměně informací a spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením

Název v cizím jazyce Egyezmény a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kölcsönös tájékoztatásról és együttmüködésröl a nukleáris biztonság és sugárvédelem területén
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-09-20 Vídeň
Vstup v platnost 15.5.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 447/1991 Sb.

Prováděcí protokol o spolupráci v oblasti spojů mezi federálním ministerstvem spojů Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy a spojů Maďarské lidové republiky

Název v cizím jazyce Végrehajtási Jegyzökönyv a postai és távközlési együttmüködésröl a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Szövetségi Postaügyi Minisztériuma és a Magyar Népköztársaság Közlekedés- és Postaügyi Minisztériuma között, Ispolnitelnyj protokol o sotrudniče...
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Spoje
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1983-05-18 Budapešť
Vstup v platnost 25.8.1983
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1/1984 Sb.

Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci při výstavbě a provozu ropovodu...

Název v cizím jazyce Jegyzökönyv a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csurgó-Tupa közötti kóolajvezeték létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos 1974. június 20-án a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormány...
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-07-31 Bratislava
Vstup v platnost 31.7.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zrušení vízové povinnosti

Název v cizím jazyce Megállapodás a Cseh Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséröl
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1996-11-11 Praha
Vstup v platnost 20.5.1997
Publikace č. 116/1997 Sb.

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou a Protokol

Název v cizím jazyce Konzuli Egyezmény a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1973-05-17 Budapešť
Vstup v platnost 20.2.1974
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 50/1974 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd a Statut československo-maďarské zdravotnické komise

Název v cizím jazyce Egyezmény a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között az egészségügy és az orvostudomány területén történö együttmüködés tárgyában, A Csehszlovák-Magyar Egészségügyi Vegyesbizottság Alapszabályzata
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1981-12-22 Budapešť
Vstup v platnost 23.7.1982
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 20/1983 Sb.

Dohoda mezi federálním ministerstvem obrany České a Slovenské Federativní republiky a ministerstvem obrany Maďarské republiky o dvoustranných vojenských vztazích

Název v cizím jazyce Egyezmény a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma között a kétoldalú kapcsolatokról
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1991-01-21 Praha
Vstup v platnost 21.1.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Maďarské republiky o spolupráci v oblasti topografického zabezpečení

Název v cizím jazyce Megállapodás a Cseh Köztársaság Védelmi Minisztériuma és a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma közötti együttmüködésröl a térképészeti biztosítás
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1997-09-11 Dobruška
Vstup v platnost 11.9.1997

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin

Název v cizím jazyce Egyezmény a Cseh Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti növényvédelmi együttmüködésröl
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ochrana rostlin
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1994-03-08 Praha
Vstup v platnost 21.6.1994

Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a rodiny Maďarské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálních věcí

Název v cizím jazyce Egyezmény a Cseh Köztársaság Munka- és Szociálisügyi Minisztériuma és a Magyar Köztársaság Szociális és Családügyi Minisztériuma között a munka-, a foglalkoztatás- és a szociális ügyek területén történö együttmüködésröl
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání a odborná příprava zahraničních pracovníků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1999-09-09 Praha
Vstup v platnost 9.9.1999

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o činnosti Československého kulturního a informačního střediska v Budapešti a Maďarského kulturního střediska v Praze a Protokol

Název v cizím jazyce A Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormányának és a Magyar Népköztársaság Kormányának Egyezménye a budapesti Csehszlovák Kulturális és Információs Központ és a prágai Magyar Kulturális Központ tevékenységéröl
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní a informační střediska
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1977-09-16 Budapešť
Vstup v platnost 16.9.1977
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 110/1977 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Republic of Hungary for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1993-01-14 Praha
Vstup v platnost 27.12.1994
Publikace č. 22/1995 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce Egyezmény a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttmüködésröl
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1972-06-22 Bratislava
Vstup v platnost 5.2.1973
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 122/1973 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Maďarské republiky k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o převzetí osob na státních hranicích ze dne 2. listopadu 1994

Název v cizím jazyce Megállapodás a Cseh Köztársaság Belügyminisztériuma és a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma között, a Cseh Köztársaság Kormánya, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya között 1994. év november hó 2 -n létrejött, személyeknek az államhatáron tö...
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1994-11-02 Budapešť
Vstup v platnost 5.8.1995
Publikace č. 194/1995 Sb.

Dohoda mezi Československou republikou a Maďarskou republikou ve věci reparačních dodávek ve smyslu XII. článku Dohody o příměří

Název v cizím jazyce Egyezmény egyfelöl a Magyar Köztársaság, másfelöl a Csehszlovák Köztársaság között a Fegyverszüneti Egyezmény 12. pontja értelmében teljesitendö jóvátételi szállitások tárgyában
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1946-04-06 Praha
Vstup v platnost 6.4.1946
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o spolupráci na úseku veterinárním

Název v cizím jazyce Állategészségügyi Egyezmény a Cseh Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között
Země a mez. organizace Maďarsko
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Veterinární dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1994-03-08 Praha
Vstup v platnost 21.7.1994
.