Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Makedonie Ohrid
Severní Makedonie Severní Makedonie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k používání názvu Republika Severní Makedonie/Severní Makedonie

 

Dne 12. února 2019 vstoupila v platnost Prespanská dohoda mezi Řeckem a Makedonií, která s definitivní platností uzavírá dlouhotrvající spor obou zemí o oficiální název makedonského státu. O dva dny později makedonská strana oznámila nótou mezinárodnímu společenství, že nově se stát jmenuje Republika Severní Makedonie, zkráceně Severní Makedonie. Doposud používané názvy (Makedonská republika, Makedonie, fYROM) tímto pozbývají platnosti a nemohou být používány.

V souvislosti s používáním nového názvu by v ČR měla být dodržována následující pravidla a terminologie:

 1. oficiální název

  Oficiální název zní „Republika Severní Makedonie“ (anglicky „Republic of North Macedonia“), jako zkrácený název lze používat „Severní Makedonie“ (anglicky „North Macedonia“).

 2. národnost (občanství)

  Beze změn zůstává označení národnosti obyvatel Severní Makedonie a to termínem „makedonská“. Pro označení občanství se zavádí termín „občan Republiky Severní Makedonie“. Tyto termíny budou vyznačeny v cestovních dokumentech.

 3. oficiální jazyk

  Oficiálním jazykem je makedonský jazyk.

 4. zkrácené názvy

  Zůstávají zachovány stávající dvoj- a troj-písmenné zkratky země, tedy „MK“ a „MKD” podle existujícího standardu Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO). Ke změně dochází na značkách makedonských motorových vozidel, která nově ponesou označení „NMK”.

 5. adjektiva

  V případě přídavných jmen a odvozenin názvu státu, které se vztahují ke státním institucím či ke státním příspěvkovým organizacím a organizacím financovaným z makedonského státního rozpočtu, je třeba mluvit o instituci Republiky Severní Makedonie nebo Severní Makedonie. Přídavná jména jako „severomakedonský“ či „makedonský“ se nemohou v těchto případech používat. Použití těchto adjektiv je možné, pokud se nejedná o instituce státní povahy nebo instituce, které jsou státem financovány.

  V případě značek komerčních produktů, které získaly licenční a obchodní ochrannou známku před vstupem dohody v platnost může být i nadále používáno označení „makedonský“. Za tímto účelem byla zřízena expertní skupina, jejímž cílem je vyjasňovat potenciální nesrovnalosti a spory z hlediska pojmenování produktů a obchodních značek.

.