Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Makedonie Ohrid
Severní Makedonie Severní Makedonie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Macedonia on the Implementation of the Agreement on the Readmission of Persons Residing without Authorisation
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2018-11-30 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 24/2019 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o naučno-tehničkoj saradnji
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1989-04-13 Praha
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Republic of Macedonia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2001-06-21 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 88/2002 Sb.m.s.

Dohoda mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Macedonia for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2001-06-21 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 116/2002 Sb.m.s.

Protokol mezi Českou republikou a Makedonskou republikou měnící Dohodu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Protocol between the Czech Republic and the Republic of Macedonia amending the Agreement between the Czech Republic and the Republic of Macedonia for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-05-05 Brusel
Vstup v platnost
Publikace č. 95/2010 Sb.m.s.

Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií z 9. května 1964

Název v cizím jazyce Protokol o izmeni Platnog sporazuma izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1977-10-20 Bělehrad
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Macedonia on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2008-08-27 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 71/2009 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Macedonia on Economic and Industrial Cooperation
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2010-02-10 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 84/2010 Sb.m.s.

Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií z 9. května 1964

Název v cizím jazyce Protokol o izmeni Platnog sporazuma izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1983-05-19 Bělehrad
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Macedonia on Cooperation in the Fight against Crime
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2010-02-09 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 23/2011 Sb.m.s.

Dodatek k Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií ze dne 9. května 1964 ve znění dopisů vyměněných mezi předsedy delegací ze dne 23. listopadu 1965

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1965-11-23 Praha
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Macedonia on Cooperation in the Fields of Culture, Education, Science, Youth and Sports
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2011-02-08 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 38/2012 Sb.m.s.

Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií z 9. května 1964

Název v cizím jazyce Protokol o izmeni Platnog sporazuma izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1979-12-22 Praha
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 33/1980 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Macedonia on the International Road Transport
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2012-04-17 Skopje
Vstup v platnost
Publikace č. 94/2013 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Dogovor pomegu Češka Republika i Republika Makedonija za socijalno osiguruvane
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2005-10-07 Skopje
Vstup v platnost
Publikace č. 2/2007 Sb.m.s.

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Administrativna spogodba za sproveduvane na Dogovorot megu Češka republika i Republika Makedonija za socijalno osiguruvane
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2006-02-01 Skopje
Vstup v platnost
Publikace č. 3/2007 Sb.m.s.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o medjusobnoj predaji osudjenih lica radi izdržavanja kazne zatvora
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1989-05-23 Praha
Vstup v platnost 27.10.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 473/1990 Sb.

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským o zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Yougoslavie tendant a eviter la double imposition en matiere des droits de succession
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1936-02-24 Praha
Vstup v platnost 25.1.1938
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 24/1938 Sb.

Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií ze dne 9. května 1964

Název v cizím jazyce Protokol o izmeni Platnog sporazuma izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1968-12-13 Bělehrad
Vstup v platnost 18.6.1969
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 14/1970 Sb.

Dohoda mezi Republikou československou a Jugoslávií o náhradách za válečné škody, rozdělení maďarské náhrady sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1945-11-22 Praha
Vstup v platnost 22.11.1945
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o provádění platů vyplývajících z kooperačních vztahů - dodatek k Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií ze dne 9. května 1964

Název v cizím jazyce Protokol o vršenju plaćanja koja proističu is kooperacijskih odnosa - dodatek us Platni sporazum izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1968-12-13 Bělehrad
Vstup v platnost 18.6.1969
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 14/1970 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti vzdělávání

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic and the Ministry of Education and Science of the Republic of Macedonia on Co-operation in the Field of Education
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství a vzdělávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2010-06-21 Skopje
Vstup v platnost 21.6.2010
Publikace č. 64/2010 Sb.m.s.

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Konzularna konvencija pomegu Čechoslovačkata Socijalistička Republika i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1981-12-10 Praha
Vstup v platnost 10.10.1982
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 42/1983 Sb.

Ujednání mezi Správou civilního letectví ministerstva dopravy Československé socialistické republiky a Svazovým sekretariátem pro dopravu a spoje Socialistické federativní republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Dogovor izmedju Uprave civilnog vazduhoplovstva Ministarstva saobraćaja Cehoslovačke Socijalističke Republike i Saveznog sekretarijata za saobraćaj i veze Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1963-06-29 Bělehrad
Vstup v platnost 29.6.1963
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 25/2006 Sb.m.s.

Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Makedonie

Název v cizím jazyce Agreement on Cultural Cooperation between the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2009-08-19 Skopje
Vstup v platnost 19.8.2009
Publikace č. 95/2009 Sb.m.s.

Protokol o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí a územního plánování Makedonské republiky

Název v cizím jazyce Protocol on Cooperation in the field of Environmental protection between the Ministry of Environment of the Czech Republic and the Ministry of Environment and Physical Planning of the Republic of Macedonia
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2004-06-17 Praha
Vstup v platnost 17.6.2004
Publikace č. 132/2004 Sb.m.s.

Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o regulisanju otvorenih imovinskih pitanja
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1956-02-11 Praha
Vstup v platnost 20.12.1956
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 31/1957 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Macedonia on cooperation in the fields of health and medical science
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2012-04-17 Skopje
Vstup v platnost 17.4.2012
Publikace č. 58/2012 Sb.m.s.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o regulisanju pravnih odnosa u gradjanskim, porodičnim i krivičnim stvarima
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1964-01-20 Bělehrad
Vstup v platnost 2.8.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 207/1964 Sb.

Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o vazdušnom saobraćaju
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1956-02-28 Bělehrad
Vstup v platnost 2.11.1956
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 25/2006 Sb.m.s.

Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Platni sporazum izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1964-05-09 Bělehrad
Vstup v platnost 28.10.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Makedonie o vzájemné spolupráci

Název v cizím jazyce Arrangement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Macedonia concerning Mutual Cooperation
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2000-02-17 Skopje
Vstup v platnost 17.2.2000
Publikace č. 24/2000 Sb.m.s.

Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií ze dne 9.5.1964

Název v cizím jazyce Protokol o izmeni Platnog sporazuma izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Severní Makedonie
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1976-03-11 Bělehrad
Vstup v platnost 13.8.1976
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 23/1976 Sb.
.