Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Malta Valetta
Malta Malta

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Úmluva mezi Československou republikou a Velkou Británií, týkající se vzorků obchodních cestujících

Název v cizím jazyce Agreement between the Czechoslovak republic and Great Britain respecting Commercial Travellers´ Samples
Země a mez. organizace Malta
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1923-01-31 Londýn
Vstup v platnost 7.9.1923
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 185/1923 Sb.
Publikace č. 55/1925 Sb.

Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 9. dubna 2002 ve Valletě, sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Malta on the termination of the Agreement between the Czech Republic and Malta for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, signed in Valletta on 9 April 2002
Země a mez. organizace Malta
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-04-02 Řím
Datum a místo podpisu 2009-03-17 Řím
Vstup v platnost 30.9.2010
Publikace č. 89/2010 Sb.m.s.

Program spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky na léta 2009 - 2011

Název v cizím jazyce Programme of Co-operation in the Field of Education, Culture, Science, Youth and Sport between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Malta for the Years 2009 - 2011
Země a mez. organizace Malta
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury, mládeže a sportu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2008-12-09 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 9/2009 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 24.11. 1994 a 8.2. 1995

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Malta on Cooperation in the Field of Health care
Země a mez. organizace Malta
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1980-01-11 Praha
Vstup v platnost 29.10.1980
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2/1981 Sb.
Publikace č. 97/1997 Sb.

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Cultural Co-operation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Malta
Země a mez. organizace Malta
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1979-09-10 Praha
Vstup v platnost 2.1.1980
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 76/1980 Sb.

Dohoda o přístupu některých britských dominií k Úmluvě mezi Československou republikou a Velkou Británií ze dne 31. ledna 1923, týkající se vzorků obchodních cestujících sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement on accession of certain British Dominions to the Agreement between the Czechoslovak Republic and Great Britain from January 31, 1923, relative to commercial travellers´ samples
Země a mez. organizace Malta
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1924-01-02 Londýn
Datum a místo podpisu 1923-12-19 Londýn
Vstup v platnost 2.1.1924
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 55/1925 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and Malta for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Malta
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1996-06-21 Crans Montana
Vstup v platnost 6.6.1997
Publikace č. 164/1997 Sb.

Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky

Název v cizím jazyce Trade Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Malta
Země a mez. organizace Malta
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Obchodní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1976-07-16 La Valletta
Vstup v platnost 25.1.1977
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 29/1977 Sb.

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of Malta on the Abolition of Visa Requirement for Short Term Stays
Země a mez. organizace Malta
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-09-28 Sliema
Datum a místo podpisu 1990-09-27 Sliema
Vstup v platnost 8.10.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 12/1991 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi jejich územím a za ním

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Malta for Air Services between and beyond their respective territories
Země a mez. organizace Malta
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1981-11-11 La Valletta
Vstup v platnost 24.5.1982
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 129/1982 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Malta on Co-operation in the Field of Tourism
Země a mez. organizace Malta
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1981-05-26 La Valletta
Vstup v platnost 15.5.1982
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o hospodářské, průmyslové a technické kooperaci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Malta on Economic, Industrial and Technical Cooperation
Země a mez. organizace Malta
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1980-08-29 La Valletta
Vstup v platnost 14.4.1982
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
.