Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Moldavsko archiv vín
Moldavsko Moldavsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům závažné trestné činnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Moldova on cooperation in combating organized crime, illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, terrorism as well as other kinds o...
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce v boji proti organizovanému zločinu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2003-08-07 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 116/2004 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Moldova on Economic and Industrial Cooperation
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2014-05-22 Kišiněv
Vstup v platnost
Publikace č. 44/2014 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Republic of Moldova for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Property
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1999-05-12 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 88/2000 Sb.m.s.

Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Protocol to the Convention between the Czech Republic and the Republic of Moldova for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Property
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2004-10-14 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 97/2005 Sb.m.s.

Dohoda mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Moldova for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1999-05-12 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 128/2000 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v oblasti školství, kultury, mládeže a sportu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Moldova on Cooperation in the Fields of Education, Culture, Youth and Sports
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2010-09-30 Kišiněv
Vstup v platnost
Publikace č. 52/2011 Sb.m.s.

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Administrative Arrangement for the Implementation of the Agreement between the Czech Republic and the Republic of Moldova on Social Security
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2012-06-04 Kišiněv
Vstup v platnost
Publikace č. 86/2012 Sb.m.s.

Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Moldavské republiky o spolupráci v oblasti obrany

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Moldova concerning Co-operation in the Defence Area
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2011-05-16 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 81/2011 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Moldova on the International Road Transport
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-05-26 Kodaň
Vstup v platnost
Publikace č. 343/1999 Sb.

Protokol mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Protocol between the Czech Republic and the Republic of Moldova on the amendments to the Agreement between the Czech Republic and the Republic of Moldova for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments signed on May 12, 1999 in Prague
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2008-09-02 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 83/2011 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Moldavské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Health of the Czech Republic and the Ministry of Health of the Republic of Moldova on cooperation in the fields of health and medical science
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2011-11-29 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 28/2012 Sb.m.s.

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Moldova on the Implementation of the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on the Readmission of Persons Residing without Au...
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2011-11-29 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 42/2012 Sb.m.s.
Publikace č. 84/2013 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Moldova on Social Security
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2011-11-29 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 85/2012 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o rozvojové spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Moldova on Development Cooperation
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Rozvojová spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2012-11-23 Kišiněv
Vstup v platnost
Publikace č. 35/2013 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Moldova on Readmission of Persons at the State Borders
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2003-08-07 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 117/2004 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích

Název v cizím jazyce Arrangement between the Ministry of the Interior of the Czech Republic and the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova implementing the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Mo...
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2003-08-07 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 118/2004 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Moldova
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2004-02-24 Kišiněv
Vstup v platnost
Publikace č. 16/2005 Sb.m.s.

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik

Název v cizím jazyce Konsulskaja konvencija meždu Čechoslovackoj Socialističeskoj Respublikoj o Sojuzom Sovetskich Socialističeskich Respublik
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1972-04-27 Moskva
Vstup v platnost 7.9.1973
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 143/1973 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce Soglašenie meždu Pravitelstvom Čechoslovackoj Socialističeskoj Respubliki i Pravitelstvom Sojuza Sovetskich Socialističeskich Respublik o sotrudničestve v oblasti turizma
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1972-06-08 Moskva
Vstup v platnost 9.2.1973
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 126/1973 Sb.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Dogovor meždu Čechoslovackoj Socialističeskoj Respublikoj i Sojuzom Sovetskich Socialističeskich Respublik o pravovoj pomošči i pravovych otnošenijach po graždanskim, semejnym i ugolovnym delam
Země a mez. organizace Moldavsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1982-08-12 Moskva
Vstup v platnost 4.6.1983
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 95/1983 Sb.
.