Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Německo Potsdam palác Sanssouci
Německo Německo

Německá média

 

Tiskové agentury

Deníky

Týdeníky

Televize

Rozhlas

Specializovaná tištěná média

Průmysl a podnikání

V SRN vychází nepřeberné množství odborných publikací, které jsou vydávány ministerstvy, obchodními komorami, oborovými komorami, zájmovými spolky, bankami či privátními iniciativami. Namátkou uvádíme:

 • Current Issues DB Research (Deutsche Bank) – týdenní ekonomické zpravodajství něm. banky
 • Commerzbank Nachrichten – týdenní ekonomické zpravodajství Commerzbank
 • Reiffeisen Magazín – měsíčník něm. spořitelny Reiffeisen
 • Verbraucher Konkret – čtvrtletník Iniciativy spotřebitelů zaměřeny na ochranu spotřebitele
 • Agri Future – čtvrtletník nakl. Max-Eyth-Verlag se zaměřením na evropské zemědělství a zemědělskou politiku
 • Materialfluss – odborný měsíčník o logistice
 • meditec INTERNATIONAL – odborný měsíčník o zdravotnické technice
 • Automobil Produktion - odborný měsíčník pro automobilový a jeho subdodavatelský průmysl nakl. Moderne Industrie
 • Positionen – měsíčník Svazu německých pojistitelů k politice, hospodářství a společnosti
 • IZA Compakt – měsíčník Institutu pro budoucnost práce o pracovní problematice a sociální politice
 • VBKI Spiegel – čtvrtletník Berlínského svazu obchodníků a průmyslníků
 • Niederbayerische Wirtschaft – měsíčník HK Dolního Bavorska (obdobné publikace vydávají i ostatní HK)
 • Lebendige Stadt Journal – měsíčník nadace Žijící město pro rozvoj městských aglomerací, jejich kulturu a život v nich
 • Wirtschaft & Markt - měsíčník Zájmového svazu východoněmeckých podnikatelských svazů
 • InnovationsManager – měsíčník nakl. FAZ pro manažery
 • Magazin Gesundheit – měsíčník nadace Robert Bosch Stiftung pro zdraví, zdravý životní styl a zdravotnictví
 • Unternehmensbericht – čtvrtletník + ročenka GIZ (Společnost pro mezinárodní spolupráci – obdoba ČRA)

Prodej zbraní a střeliva

 • das Deutsche Waffen-Journal  (http://www.dwj.de/) - měsíčník zaměřený na čtenáře z řad lovců, sportovních střelců, techniku zbraní apod.
 • Visier (http://www.visier.de/) - měsíčník zaměřený na čtenáře z řad lovců, sportovních střelců, techniku zbraní apod.
 • Caliber (http://www.caliber.de/) - sesterský časopis Visieru zaměřený na výzbroj, zbraně, techniku

Dále existuje řada specializovaných periodik pro odborné čtenáře zejména v oblasti vyzbrojování, která jsou vydávána buď přímo státními institucemi, nebo soukromými subjekty, např.:

 • Handbuch der Bundeswehr und der Verteidigungsindustrie – ročenka nakladatelství Mönch Verlags - GmbH
 • Bundeswehr aktuell – týdeník Spolkového ministerstva obrany
 • Homeland and Security (Nationale Sicherheit und Bevölkerungsschutz – měsíčník se zaměřením na bezpečnost, civilní obranu, ochranu před katastrofami apod.
 • Europäische Sicherheit & Technik – měsíčník nakl. Mittler Report (Tamm Media) se zaměřením na bezpečnostní politiku a armádní techniku
 • Wehrtechnischer Report – měsíčních nakl. Mittler Report (Tamm Media) se zaměřením na vojenskou techniku
 • Wehrtechnik – měsíčník nakl. Mönch Verlags-GmbH se zaměřením na vojenskou techniku
 • IAP-Dienst – měsíčník stejnojm. nakladatelství pro bezpečnostní politiku
 • Internationales Magazin für Sicherheit – měsíčník nakladatelství IMS pro bezpečnostní politiku, bezpečnostní síly a techniku
 • Die Bundeswehr – měsíčník společnosti Německý svaz Bundeswehru zaměřený na činnost německé armády
 • Wehrmedizin und Wehrpharmazie – čtvrtletník nakl. Beta Verlag se specializací na vojenskou medicínu a farmacii
 • Wehrmedizinische Monatschrift – měsíčník Spolkového ministerstva obrany pro vojenskou medicínu
 • Ÿ-Punkt – měsíčník pro armádu vydává soukromé nakl. Bernard & Graefe Verlag

Mezinárodní politika

 • Internationale Politik (www.internationalepolitik.de) – dvouměsíčník vydávaný DGAP (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik)
 • International (www.international.or.at) – čtvrtletník s odborným zaměřením na mezinárodní politiku
 • KAS Auslandsinformationen – dvouměsíčník nadace Kondrad Adenauer Stiftung
 • integration – čtvrtletník instituce Institut für Europäische Politik
 • Zeitschrift für internationale Beziehungen – časopis nakladatelství Nomos, sekce Internationale Politik der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft
 • Blätter für deutsche und internationale Politik (www.blaetter.de)
.