Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Německo Potsdam palác Sanssouci
Německo Německo

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über den Eisenbahnverkehr über die gemeinsame Staatsgrenze und über den erleichterten Eisenbahndurchgangsverkehr
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Doprava - Železniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1997-06-19 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 63/2001 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Rückübernahme von Personen an der gemeinsamen Staatsgrenze /Rückübernahmeabkommen(
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1994-11-03 Bonn
Vstup v platnost 1.1.1995
Publikace č. 5/1995 Sb.
Publikace č. 18/2020 Sb.m.s.
Publikace č. 27/2020 Sb.m.s.

Prováděcí ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o d...

Název v cizím jazyce Durchfuhrungsvereinbarung zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland zum Vertrag vom 28. April 2015 zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland uber die polizeilich...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2017-06-15 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 28/2020 Sb.m.s.

Protokol II. o Zvláštních ujednáních, jíž byla sjednána mezi československou a německou vládou při vydání Rozhodnutí podle článku 363 a 364 Versaillské smlouvy

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1929-11-02 Hamburk
Vstup v platnost 2.11.1929
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol I o Zvláštních ujednáních jež byla sjednána mezi Československou a Německou vládou při vydání Rozhodnutí podle článků 363 a 364 mírové smlouvy Versailleské

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie -mimo seznam-
Datum a místo podpisu 1929-11-02 Hamburk
Vstup v platnost 2.11.1929
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Nájemní smlouva mezi Československou republikou a Svobodným a Hansovním městem Hamburkem o nájem prostor v hamburském přístavě podle článků 363 a 364 mírové smlouvy Versailleské

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1929-11-02 Hamburk
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium des Innern der Tschechischen Republik und dem Bayerischen Staatsministerium des Innern zur Durchfuhrung des Vertrags vom 19. September 2000 zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschlan...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Spolupráce při mimořádných událostech
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2013-08-27 Bayreuth
Vstup v platnost
Publikace č. 67/2013 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium des Innern der Tschechischen Republik und dem Sachsischen Staatsministerium des Innern zur Durchfuhrung des Vertrags vom 19. September 2000 zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschlan...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Spolupráce při mimořádných událostech
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2013-08-27 Bayreuth
Vstup v platnost
Publikace č. 66/2013 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usn...

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über die polizeiliche Zusammenarbeit und zur Änderung des Vertrages vom 2. Februar 2000 zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über die ...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2015-04-28 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 48/2016 Sb.m.s.

Dodatková dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a...

Název v cizím jazyce Zusatzabkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland zur Änderung des Abkommens vom 9. Dezember 1961 zwischen der Regierung der Tschechischen Sozialistischen Republik und der Regierung d...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2017-08-09 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 69/2017 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou...

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium des Innern der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium des Innern der Budesrepublik Deutschland zur Durchfuhrung des Artikels 21 des Vertrages vom 28. April 2015 zwischen der Tschechischen Republik un...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2017-06-15 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 44/2017 Sb.m.s.

Ujednání o provádění Smlouvy ze dne 27. července 2001 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Vereinbarung zur Durchführung des Abkommens vom 27. Juli 2001 zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2001-07-27 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 95/2002 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Spolupráce při mimořádných událostech
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2000-09-19 Berlín
Vstup v platnost
Publikace č. 10/2003 Sb.m.s.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1980-12-19 Praha
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 18/1984 Sb.

Ujednání o provedení článků 363 a 364 mírové smlouvy Versaillské

Název v cizím jazyce Vereinbarung uber die Durchfuhrung der Artikel 363/364 des Vertrage von Versailles
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1929-02-16 Praha
Vstup v platnost 16.2.1929
Vstup v platnost pro ČR 1929-02-16

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D 8 a německé dálnice A 17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über den Zusammenschluss der tschechischen Autobahn D 8 und der deutschen Autobahn A 17 an der gemeinsamen Staatsgrenze durch Errichtung einer Grenzbrücke
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2000-09-12 Berlín
Vstup v platnost
Publikace č. 103/2003 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft an den Grenzgewässern
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1995-12-12 Drážďany
Vstup v platnost
Publikace č. 66/1998 Sb.

Ujednání o vzájemné spolupráci a výměně informací v oblasti dozoru nad pojišťovnictvím mezi Ministerstvem financí České republiky - Úřadem státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění a Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht...

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding regarding Mutual Co-operation and Exchange of Information in the Field of Insurance Supervision between Ministerstvo financí - Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Czech Republic and Bundesanst...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2002-10-30 Bonn
Vstup v platnost

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v České republice

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Entsendung deutscher Lehrkräfte an Schulen in der Tschechischen Republik
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2000-12-20 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 71/2003 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o školské spolupráci

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über schulische Zusammenarbeit
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2000-12-20 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 70/2003 Sb.m.s.

Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra o spolupráci v oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace policie

Název v cizím jazyce Protokoll zwischen dem Ministerium des Innern der Tschechischen Republik und dem Sächsischen Staatsministerium des Innern über die Zusammenarbeit im Bereich der Aus- und Fortbildung der Polizei
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy vnitra
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1998-02-03 Praha
Datum a místo podpisu 1998-01-23 Drážďany
Vstup v platnost

Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby

Název v cizím jazyce Rahmenabkommen zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Přeshraniční spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2013-04-04 Plzeň
Vstup v platnost
Publikace č. 53/2014 Sb.m.s.

Dohoda mezi ministerstvem hospodářství České a Slovenské Federativní Republiky a spolkovým ministrem životního prostředí, ochrany přírody a reaktorové bezpečnosti Spolkové republiky Německo o realizaci pilotního projektu ochrany životního prostře...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1992-11-27 Praha
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o 10. jednání Společné komise vlády ČSSR a NDR pro hraniční vody /dále jen "Komise"/, které se konalo ve dnech 21. až 23. května 1986 ve Wernigerode na základě Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé dem...

Název v cizím jazyce Protokoll über die 10. Verhandlung der gemeinsamen Kommission der Regierung der CSSR und der Regierung der DDR für die Grenzgewässer (weiter Kommission genannt), die auf Grund des Abkommens vom 27. Februar 1974 zwischen der Regierung der Tschechos...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Vodohospodářské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1986-05-23 Wernigerode
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die gegenseitige Anerkennung von Gleichwertigkeiten von Bildungsnachweisen im Hochschulbereich
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Školství - Uznávání dokladů o vzdělání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2007-03-23 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 60/2008 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über kulturelle Zusammenarbeit
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1999-09-30 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 78/2001 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den vorübergehenden Aufenthalt von Mitgliedern der Streitkräfte der Tschechischen Republik und der Streitkräfte der Bundesrepublik Deu...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2003-07-31 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 93/2004 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních...

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland zur weiteren Erleichterung des Rechtshilfeverkehrs nach den Haager Übereinkommen vom 1. März 1954 über den Zivilprozess, vom 15. November 1965 über die Zustellung geric...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2000-02-02 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 40/2002 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über das Grenzurkundenwerk der gemeinsamen Staatsgrenze
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o společných státních hranicích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1999-06-03 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 37/2002 Sb.m.s.

Ujednání mezi Federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé federativní republiky a Spolkovým ministrem výživy, zemědělství a lesnictví Spolkové republiky Německo o podpoře spolupráce podniků v oblasti zemědělství, lesnictví a potra...

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Föderalministerium für Landwirtschaft und Ernährung der Tschechoslowakischen Föderativen Republik und dem Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland über die Förderung der Zusa...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1990-04-17 Praha
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2001-07-27 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 94/2002 Sb.m.s.

Ujednání mezi Československými státními drahami a Německou spolkovou drahou o pohraničním přechodu železnic

Název v cizím jazyce Übereinkommen zwischen den Tschechoslowakischen Staatsbahnen und der Deutschen Bundesbahn über den Grenzübergang der Eisenbahnen
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Doprava - Železniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1964-04-25 Praha
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o spolupráci při boji proti nelegálnímu zaměstnávání, neohlášené výdělečné činnosti a nelegálnímu najímání přeshraničn...

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Arbeit und soziale Angelegenheiten der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung illegaler Beschäftigung, nicht...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Nelegální zaměstnávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2009-08-28 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 63/2010 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den gegenseitigen Schutz von Verschlusssachen
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2001-07-25 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 95/2001 Sb.m.s.

Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o změně Přílohy 1 k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstve...

Název v cizím jazyce Protokoll zwischen dem Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik und dem Staatsministerium für Kultus des Freistaates Sachsen über die Änderung der Anlage 1 zur Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Schulwesen, Ju...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2004-03-24 Drážďany
Vstup v platnost
Publikace č. 86/2004 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über die Ergänzung des Europäischen Auslieferungsübereinkommens vom 13. Dezember 1957 unddie Erleichterung seiner Anwendung
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2000-02-02 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 67/2002 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den Luftverkehr, Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Federal Republic of Ge...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-04-23 Bonn
Vstup v platnost
Publikace č. 83/2003 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o změně průběhu společných státních hranic v prostoru dálničního mostu na hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über die Änderung des Verlaufs der gemeinsamen Staatsgrenze im Bereich der Autobahnbrücke am Grenzübergang Rozvadov - Waidhaus
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o společných státních hranicích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2003-04-17 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 75/2005 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über die Ergänzung des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 und die Erleichterung seiner Anwendung
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2000-02-02 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 68/2002 Sb.m.s.
Publikace č. 126/2002 Sb.m.s.
Publikace č. 124/2005 Sb.m.s.
Publikace č. 30/2006 Sb.m.s.
Publikace č. 1/2011 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích s napojením na státní silnici I/26 a spolkovou silnici B 20

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über den Bau einer Grenzbrücke an der gemeinsamen Staatsgrenze in Anbindung an die Staatsstrasse I/26 und die Bundesstrasse B 20
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2001-07-26 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 88/2009 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zřízení Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice - Schwandorf

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium des Innern der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium des Innern der Bundesrepublik Deutschland über die Einrichtung eines Gemeinsamen Zentrums der tschechisch-deutschen Polizei- und Zollzusammenarbe...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2012-02-13 Hof
Vstup v platnost
Publikace č. 22/2013 Sb.m.s.

Dohoda mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zajištění výstavby části zařízení pro pohraniční odbavování na silničním hraničním přechodu Rožany - Sohland

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen dem Ministerium der Finanzen der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland über die Sicherung des Baus eines Teils der Grenzabfertigungseinrichtung am Strassengrenzübergang Rožany...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2000-02-23 Šluknov
Vstup v platnost 23.2.2000

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o rozšíření přílohy 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne...

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tchechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Erweiterung der Anlage 1 zum Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik De...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2000-10-17 Praha
Datum a místo podpisu 2000-05-23 Praha
Vstup v platnost 17.10.2000

Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostře...

Název v cizím jazyce Abkommen zwichen dem Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung des gemeinsamen Umweltschutzpilotproj...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1996-10-24 Bonn
Vstup v platnost 24.10.1996
Publikace č. 284/1996 Sb.

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o otevření hraničního přechodu Rozvadov/Rosshaupt - dálnice - Waidhaus dne 10. listopadu 1997 sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Öffnung des Grenzübergangs Rozvadov/Rosshaupt - Autobahn - Waidhaus am 10. November 1997
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1997-11-10 Praha
Datum a místo podpisu 1997-10-27 Praha
Vstup v platnost 10.11.1997

Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o elektrizaci pohraniční trati Děčín - Bad Schandau

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Föderativen Ministerium für Verkehrswesen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und dem Ministerium für Verkehrswesen der Deutschen Demokratischen Republik über die Elektrifizierung der Grenzstrecke Děčín - Ba...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Doprava - Železniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1984-05-22 Berlín
Vstup v platnost 22.5.1984
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 76/2017 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik über die Regelung einiger gemeinsamer Fragen in Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb eines Staubec...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1961-12-09 Praha
Vstup v platnost 9.12.1961
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 68/2017 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve využívání vojenských kmitočtů

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium der Verteidigung der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit bei der militärischen Nutzung von Funkfrequenzen
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2000-05-23 Brusel
Vstup v platnost 23.5.2000
Publikace č. 86/2000 Sb.m.s.

Ujednání k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů ze dne 3. listopadu 1994

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1994-11-03 Bonn
Vstup v platnost 1.1.1995
Publikace č. 6/1995 Sb.

Dodatek k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na Gymnáziu Fr...

Název v cizím jazyce Anhang zur Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik und dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus über die Zusammenarbeit bei der Umsetzung des binationalen-bilingualen deutsch-tschechisc...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2001-12-20 Drážďany
Vstup v platnost 20.12.2001
Publikace č. 8/2002 Sb.m.s.

Dohoda mezi ministerstvem financí Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem financí NSR o finančním odškodnění československých obětí pseudolékařských pokusů

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Finanzministerium der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und dem Bundesministerium der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland über entschädigungsleistungen zugunsten tschechoslowakischer Opfer pseudomedizinisc...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1969-10-30 Bonn
Vstup v platnost 30.10.1969
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1996-09-25 Praha
Datum a místo podpisu 1996-09-12 Bonn
Vstup v platnost 25.9.1996
Publikace č. 306/1996 Sb.

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení, rozšíření a omezení turistických stezek protínajících státní hranice sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-10-08 Praha
Datum a místo podpisu 1998-09-22 Praha
Vstup v platnost 8.10.1998

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E49

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über den Bau einer Grenzbrücke an der gemeinsamen Staatsgrenze im Zuge der Europastrasse E 49
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1995-07-13 Praha
Vstup v platnost 1.11.1997
Publikace č. 89/2002 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland zur Regelung von Fragen gemeinsamen Interesses in Zusammenhang mit kerntechnischer Sicherheit und Strahlenschutz
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-05-30 Praha
Vstup v platnost 2.8.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 432/1990 Sb.

Protokol o 6. jednání Společné komise vlády ČSSR a vlády NDR pro hraniční vody, které se konalo ve dnech 13.-15. dubna 1982 v Drážďanech na základě Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Vodohospodářské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1982-04-15 Drážďany
Vstup v platnost 5.9.1982
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1996-02-27 Praha
Datum a místo podpisu 1996-01-24 Bonn
Vstup v platnost 27.2.1996
Publikace č. 164/1996 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha S...

Název v cizím jazyce Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik und dem Staatsministerium für Kultus des Freistaates Sachsen über die Zusammenarbeit bei der Umsetzung des binationalen-bilingualen deutsc...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1998-11-20 Praha
Vstup v platnost 20.11.1998
Publikace č. 309/1998 Sb.

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Beschäftigung von Arbeitnehmern zur Erweiterung ihrer beruflichen und sprachlichen Kenntnisse (Ga...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání a odborná příprava zahraničních pracovníků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-04-23 Praha
Vstup v platnost 27.9.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 135/2003 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení Česko-německého fondu budoucnosti sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Errichtung des Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1997-12-29 Praha
Vstup v platnost 29.12.1997

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska o spolupráci v oblasti vysokého školství

Název v cizím jazyce Absprache zwischen dem Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Hochschulen
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2002-06-21 Praha
Vstup v platnost 21.6.2002
Publikace č. 82/2002 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení generálních konzulátů ČSSR v Mnichově a SRN v Bratislavě sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Zřízení zastupitelských úřadů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-03-15 Praha
Vstup v platnost 15.3.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den Kleinen Grenzverkehr auf Wanderwegen und in Touristenzonen sowie über den Grenzübertritt in besonderen Fällen
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1994-11-03 Bonn
Vstup v platnost 1.12.1994
Publikace č. 237/1994 Sb.

Úprava spolupráce na státních hranicích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Spolupráce a vzájemná pomoc na státních hranicích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1981-12-11 Praha
Datum a místo podpisu 1981-11-06 Bonn
Vstup v platnost 11.12.1981
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 33/1982 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o stavbě, pronájmu a užívání společných zařízení pro pohraniční odbavování, jakož i o úpravě úhrady k tomu vynaložených nákladů

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium der Finanzen der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland über den Bau, die Vermietung und die Nutzung der gemeinsamen Grenzabfertigungseinrichtungen sowie d...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Ulehčení pohraničního odbavování
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1998-11-16 Rozvadov
Vstup v platnost 1.12.1998
Publikace č. 288/1998 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o vzájemném zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die gegenseitige Errichtung und Tätigkeit von Kultur- und Informationszentren
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní a informační střediska
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-02-02 Norimberk
Vstup v platnost 18.3.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 214/1991 Sb.

Protokol o 11. jednání Společné komise vlády ČSSR a NDR pro hraniční vody /dále jen "Komise"/, které se konalo ve dnech 12. až 15. května 1987 v Praze na základě Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratic...

Název v cizím jazyce Protokoll über die Verhandlung der gemeinsamen Kommission der Regierung der CSSR und der Regierung der DDR für die Grenzgewässer (weiter Kommission genannt), die auf Grund des Abkommens vom 27. Februar 1974 zwischen der Regierung der Tschechoslowa...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Vodohospodářské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1987-05-15 Praha
Vstup v platnost 22.12.1987
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení dálničního hraničního přechodu na společných státních hranicích

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tchechischen und Slowakischen Föderativen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Errichtung eines Autobahngrenzübergangs an der gemeinsamen Staatsgrenze
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-07-01 Waldsassen
Vstup v platnost 1.7.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra o spolupráci v oblasti státní správy a komunální samosprávy, včetně požární ochrany

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium des Innern der Tschechischen Republik und dem Bayerischen Staatsministerium des Innern über die Zusammenarbeit in den Bereichen Staatsverwaltung und kommunale Selbstverwaltung - einschliesslich des Brandschutzes
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy vnitra
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1994-02-23 Mnichov
Vstup v platnost 23.2.1994

Smlouva o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa

Název v cizím jazyce Vertrag über die gegenseitigen Beziehungen zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1973-12-11 Praha
Vstup v platnost 19.7.1974
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 94/1974 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o vzájemné výměně vojáků a civilních příslušníků jejich ozbrojených sil za účelem získání nebo doplnění vzdělání

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium der Verteidigung der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland über den gegenseitigen Austausch von Soldaten und zivilen Angehörigen ihrer Streitkräfte mi...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1996-07-31 Praha
Vstup v platnost 31.7.1996

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ulehčení mezinárodní životně důležité civilní dopravy

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Erleichterung des grenzüberschreitenden lebenswichtigen zivilen Verkehrs
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Doprava - Všeobecně
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-04-23 Bonn
Vstup v platnost 23.4.1998

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání československých pracovníků z podniků se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice k zaměstnání na základě smluv o dílo

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tchechischen und Slowakischen Föderativen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Entsendung tschechoslowakischer Arbeitnehmer aus in der Tschechischen und Slowakischen Föderativen...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání a odborná příprava zahraničních pracovníků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-04-23 Praha
Vstup v platnost 23.4.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 366/1991 Sb.

Ujednání o změně Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o vzájemné výměně vojáků a civilních příslušníků jejich ozbrojených sil za účelem získání nebo doplnění vzdělání

Název v cizím jazyce Vereinbarung über die Änderung der Vereinbarung zwischen dem Ministerium der Verteidigung der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland über den gegenseitigen Austausch von Soldaten und zivile...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2007-01-31 Bonn
Datum a místo podpisu 2007-01-09 Praha
Vstup v platnost 31.1.2007
Publikace č. 20/2007 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o poskytnutí pomoci při zajišťování vybavení v letech 1997 a 1998

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium des Innern der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium des Innern der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung einer Ausstattungshilfe für die Jahre 1997 und 1998
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy vnitra
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1997-06-16 Gymnich
Vstup v platnost 16.6.1997

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně přílohy 1 Dohody o hraničních přechodech na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 18. listopadu 1996, sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2002-05-28 Praha
Datum a místo podpisu 2000-10-02 Praha
Vstup v platnost 28.5.2002
Publikace č. 13/2003 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci a výměně mládeže

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über Zusammenarbeit und Austausch der Jugend
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury, mládeže a sportu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-11-29 Bonn
Vstup v platnost 17.9.1992
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o vnitrozemské vodní dopravě

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den Binnenschiffsverkehr
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Doprava - Vodní - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1988-01-26 Praha
Vstup v platnost 4.5.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 330/1990 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem pro rodinu a staré občany Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti politiky týkající se rodin, starých občanů a sociální pomoci

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Arbeit und Sozialangelegenheiten der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium für Familie und Senioren der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Familien- und Senior...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1994-05-05 Praha
Vstup v platnost 27.9.1994

Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tchechoslowakischen Republik und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik über eine einheitliche Zollverschlussordnung für Elbeschiffe
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1959-09-18 Praha
Vstup v platnost 5.5.1960
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 98/1960 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über den Zusammenschluss der tschechischen Autobahn D5 und der deutschen Autobahn A6 an der gemeinsamen Staatsgrenze durch Errichtung einer Grenzbrücke
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1995-07-13 Praha
Vstup v platnost 1.11.1997
Publikace č. 92/2002 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1996-10-24 Bonn
Vstup v platnost 2.1.1999
Publikace č. 53/1999 Sb.

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Einrichtung neuer grenzüberschreitender Wanderwege und die Änderung der Nutzungsarten an bestehenden Wanderwegen vorzuschlagen
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2007-04-30 Praha
Datum a místo podpisu 2007-04-13 Praha
Vstup v platnost 1.6.2007
Publikace č. 34/2007 Sb.m.s.

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení a rozšíření turistických stezek protínajících státní hranice sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Erweiterung der Nutzungsarten auf den grenzüberschreitenden Wanderwegen
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2003-05-19 Praha
Datum a místo podpisu 2002-11-22 Praha
Vstup v platnost 1.7.2003
Publikace č. 1/2007 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-11-02 Praha
Vstup v platnost 2.11.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a ...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1994-11-03 Bonn
Vstup v platnost 1.12.1994
Publikace č. 237/1994 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže na potoce Buschbach u Hellendorfu

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik über die Regelung einiger gemeinsamer Fragen, die mit der Errichtung und dem Betrieb des Rückhaltebeckens im ...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1960-11-26 Lipsko
Vstup v platnost 26.11.1960
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den grenzüberschreitenden Personen- und Güteverkehr auf der Strasse
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1997-06-19 Praha
Vstup v platnost 19.6.1997
Publikace č. 199/1997 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti Spolkové republiky Německo o způsobu vyřizování záležitostí mezi státními zastupitelstvími sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Justiz der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium der Justiz der Bundesrepublik Deutschland über den Geschäftsweg zwischen den Staatsanwaltschaften
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1998-07-13 Praha
Datum a místo podpisu 1998-05-26 Praha
Vstup v platnost 13.7.1998

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností souvisejících s programem Sidewinder

Název v cizím jazyce Arrangement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany on the Mutual Protection of Classified Sidewinder Program related Information
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1999-08-11 Bonn
Datum a místo podpisu 1999-07-20 Praha
Vstup v platnost 11.8.1999

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně rozsahu provozu na hraničním přechodu Cínovec - Altenberg, kterým se mění Příloha 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničn...

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Änderung des Nutzungsumfangs am Grenzübergang Cínovec - Altenberg, mit der die Anlage 1 zum Abkommen vom 18. November 1996 zw...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2007-06-13 Praha
Datum a místo podpisu 2007-05-04 Praha
Vstup v platnost 13.6.2007
Publikace č. 60/2007 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o propojení spojovacích systémů ozbrojených sil České republiky a Spolkové republiky Německo

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium der Verteidigung der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenschaltung der Fernmeldesysteme der Streitkräfte der Tschechischen Republik...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2001-01-09 Bonn
Vstup v platnost 9.1.2001
Publikace č. 52/2001 Sb.m.s.

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Einrichtung neuer grenzüberschreitender Wanderwege und die Änderung der Nutzungsarten an bestehenden Wanderwegen vorzuschlagen
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2006-02-15 Praha
Datum a místo podpisu 2005-12-19 Praha
Vstup v platnost 15.2.2006
Publikace č. 5/2007 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen und Slowakischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1992-02-27 Praha
Vstup v platnost 14.9.1992
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 521/1992 Sb.

Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-06-27 Praha
Datum a místo podpisu 1990-06-26 Bonn
Vstup v platnost 1.7.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 340/1990 Sb.

Dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostř...

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen dem Ministerium für Umwelt der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung des gemeinsamen Umweltschutzpilotprojekts "Kommuna...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1994-12-19 Praha
Vstup v platnost 19.12.1994
Publikace č. 46/1995 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění o spolupráci v oblasti vysokého školství

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik und dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst über die Zusammenarbeit im Hochschulwesen
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství a vzdělávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2009-04-21 Mnichov
Vstup v platnost 21.4.2009
Publikace č. 46/2009 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti vojenské techniky

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium der Verteidigung der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland über Zusammenarbeit auf wehrtechnischem Gebiet
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1997-07-23 Praha
Vstup v platnost 23.7.1997

Dohoda mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zajištění výstavby zařízení pro pohraniční odbavování na silničním hraničním přechodu Mníšek - Deutscheinsiedel

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen dem Ministerium der Finanzen der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland über die Sicherung des Baus der Grenzabfertigungseinrichtung am Strassengrenzübergang Mníšek/Böhmischein...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1999-05-18 Furth im Wald
Vstup v platnost 18.5.1999
Publikace č. 111/1999 Sb.

Dohoda mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Spolkovým ministerstvem dopravy Spolkové republiky Německo o spolupráci při dalším rozvoji železničního spojení Praha - Nürnberg/Norimberk

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Verkehrswesen der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung der Eisenbahnverbindung Praha/Prag - Nürnberg
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Doprava - Železniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1995-06-07 Vídeň
Vstup v platnost 7.6.1995

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo, kterým se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopad...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2006-05-22 Praha
Datum a místo podpisu 2006-03-14 Praha
Vstup v platnost 23.5.2006
Publikace č. 76/2006 Sb.m.s.

Ujednání mezi federálním ministerstvem vnitra České a Slovenské Federativní Republiky a spolkovým ministrem vnitra Spolkové republiky Německo o poskytnutí pomoci při zajišťování vybavení v letech 1992 až 1994

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Föderalen Ministerium des Innern der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik und dem Bundesminister des Innern der Bundesrepublik Deutschland über die Gewährung einer Ausstattungshilfe in den Jahren 1992 bis 1994
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy vnitra
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1992-02-25 Praha
Vstup v platnost 25.2.1992
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení silničních hraničních přechodů sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-06-27 Bonn
Datum a místo podpisu 1990-04-18 Praha
Vstup v platnost 27.6.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Errichtung von grenzüberschreitenden Wanderwegen
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1994-12-30 Praha
Datum a místo podpisu 1994-12-15 Praha
Vstup v platnost 30.12.1994
Publikace č. 97/1995 Sb.

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení a rozšíření turistických stezek protínajících státní hranice sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1997-02-28 Praha
Datum a místo podpisu 1997-02-25 Bonn
Vstup v platnost 28.2.1997

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně přílohy 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 18. l...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1999-07-14 Praha
Datum a místo podpisu 1999-03-04 Praha
Vstup v platnost 14.7.1999

Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o změně Dodatku k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem ...

Název v cizím jazyce Protokoll zwischen dem Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik und dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus über die Änderung des Anhangs zur Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Schulwesen, Jugend und Spor...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2008-06-20 Drážďany
Vstup v platnost 20.6.2008
Publikace č. 55/2008 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit hinsichtlich der Auswirkungen von Wanderungsbewegungen
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1994-11-03 Bonn
Vstup v platnost 1.1.1995
Publikace č. 6/1995 Sb.

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení hraničního přechodu Krásný Les - Breitenau (dálnice), kterým se mění Příloha 1 a Příloha 2 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo ...

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Errichtung des Grenzüberganges Krásný Les/Schönwald - Breitenau (Autobahn), mit der die Anlage 1 und die Anlage 2 zum Abkommen...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2006-12-19 Praha
Datum a místo podpisu 2006-12-13 Praha
Vstup v platnost 19.12.2006
Publikace č. 16/2007 Sb.m.s.

Ujednání mezi ministerstvem obrany České republiky a spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve vojenské oblasti

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium der Verteidigung der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit im militärischen Bereich
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1993-05-24 Bonn
Vstup v platnost 24.5.1993

Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostře...

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen dem Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung von gemeinsamen Umweltschutzpilotpro...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1994-12-19 Praha
Vstup v platnost 19.12.1994
Publikace č. 28/1995 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o započítání zásob ropy a ropných produktů České republiky uskladněných ve Spolkové republice Německo

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Anrechnung in der Bundesrepublik Deutschland gelagerter Bestände an Erdöl und Erdölerzeugnissen der Tschechischen Republik
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2004-01-12 Praha
Vstup v platnost 12.1.2004
Publikace č. 37/2004 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über die gemeinsame Staatsgrenze
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o společných státních hranicích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1994-11-03 Bonn
Vstup v platnost 1.9.1997
Publikace č. 266/1997 Sb.

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení a rozšíření turistických stezek protínajících státní hranice sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2000-10-25 Praha
Datum a místo podpisu 2000-09-29 Berlín
Vstup v platnost 25.10.2000

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o rozšíření používání hraničního přechodu Seifhennersdorf-Rumburk/Rumburg k 1. červenci 1995 sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1995-06-30 Praha
Datum a místo podpisu 1995-06-29 Bonn
Vstup v platnost 30.6.1995

Protokol o 12. jednání Společné komise vlády Československé socialistické republiky a vlády Německé demokratické republiky pro hraniční vody /dále jen "Komise"/, které se konalo ve dnech 17.-20. května 1988 v Lychen /NDR/ na základě Dohody mezi vl...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Vodohospodářské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1988-05-20 Berlín
Vstup v platnost 17.4.1989
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über die gegenseitige Unterstützung der Zollverwaltungen
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1995-05-19 Furth im Wald
Vstup v platnost 11.10.1996
Publikace č. 275/1996 Sb.

Ujednání mezi federálním ministerstvem obrany České a Slovenské Federativní Republiky a spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o zabezpečení pobytu příslušníků Československé armády ve Spolkové republice Německo a příslušníků vo...

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Nationale Verteidigung der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik und dem Bundesminister der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland über die Bedingungen der gegenseitigen Sicherstellung v...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1990-11-08 Praha
Vstup v platnost 8.11.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über Grenzübergänge an der gemeinsamen Staatsgrenze
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1996-11-18 Praha
Vstup v platnost 28.2.1997
Publikace č. 47/1997 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zrušení svěřenecké správy nad pozemky měst Aš, Cheb a Planá, jakož i právního nástupce původní obce Rathsam sjednané výměno...

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium des Innern der Bundesrepublik Deutschland über die Beendigung der treuhänderischen Verwaltung von den Grundstücken der Städte...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Zrušení svěřenecké správy nad pozemky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2012-12-13 Praha
Datum a místo podpisu 2012-12-12 Berlín
Vstup v platnost 13.12.2012
Publikace č. 16/2013 Sb.m.s.

Ujednání k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 3. listopadu 1994

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1994-11-03 Bonn
Vstup v platnost 1.1.1995
Publikace č. 5/1995 Sb.

Společné ujednání o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko na léta 2001-2005

Název v cizím jazyce Gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des allgemein bildenden Schulwesens zwischen dem Ministerium für Schulwesen, Jugend und Körpererziehung der Tschechischen Republik und dem Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt in d...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2001-07-19 Praha
Vstup v platnost 19.7.2001
Publikace č. 101/2001 Sb.m.s.

Protokol o 13. jednání Společné komise vlády ČSSR a vlády NDR pro hraniční vody (dále jen "Komise"), které se konalo ve dnech 2. - 5. května 1989 v Praze na základě Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokra...

Název v cizím jazyce Protokoll über die 13. Verhandlung der gemeinsamen Kommission der Regierung der CSSR und der Regierung der DDR für die Grenzgewässer (weiter Kommission genannt), die auf Grund des Abkommens vom 27. Februar 1974 zwischen der Regierung der Tschechos...
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Vodohospodářské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1989-05-05 Praha
Vstup v platnost 23.11.1989
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1996-02-29 Praha
Datum a místo podpisu 1996-02-16 Bonn
Vstup v platnost 29.2.1996
Publikace č. 158/1996 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die weitere Entwicklung der wirtschaftlichen, industriellen und technischen Zusammenarbeit
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1975-01-22 Bonn
Vstup v platnost 22.1.1975
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 83/1975 Sb.

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti topografického zabezpečení

Název v cizím jazyce Protokoll zwischen dem Ministerium der Verteidigung der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit im Bereiche der topographischen Sicherstellung
Země a mez. organizace Německo
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1997-05-27 Euskirchen
Vstup v platnost 27.5.1997
.