Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Norsko fjord
Norsko Norsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


 

Norsko je signatářem Schengenské úmluvy a proto nejsou při vstupu z jiné země EU nebo Schengenského prostoru prováděny hraniční kontroly. Tato skutečnost se však může v závislosti na nových okolnostech (např. epidemických) měnit a proto doporučujeme českým občanům mít při překračování hranic vždy připraven ke kontrole platný cestovní doklad, tj. cestovní pas ČR nebo OP.

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se v databázi DROZD.

Naprostá většina obyvatel Norska se domluví anglicky, v oblasti cestovního ruchu nebývá problémem domluvit se německy.
V Norsku lze velmi snadno používat mezinárodní platební karty, síť bankovních automatů je hustá, téměř všechny obchody a služby karty přijímají.

Norský stát má monopol na výrobu, dovoz a distribuci alkoholu. Alkoholické nápoje jsou zatíženy vysokými daněmi a jsou tedy velmi drahé. Není povoleno požívání alkoholu na veřejnosti. Většina turistických ubytoven rovněž nepovoluje prodej a pití alkoholu.Platí značná omezení pro kuřáky, není dovoleno kouření v uzavřených veřejných prostorách a restauracích. Nekouří se při jízdě v dopravních prostředcích apod.

Zelená karta potvrzující zákonné pojištění motorových vozidel není oficiálně zapotřebí, ale pro zjednodušení situace v případě havárie lze plně doporučit její obstarání. Český občan, jako občan EU/Evropského hospodářského prostoru může v Norsku používat řidičský průkaz vydaný v ČR po dobu jeho platnosti. Český občan může požádat o výměnu platného řidičského průkazu za norský, není k tomu však povinen.

Vozidlo registrované v zahraničí může být do Norska bezcelně dovezeno a řízeno jedině osobou, která má trvalý pobyt mimo Norsko. Toto vozidlo nesmí být komerčně využíváno. Další informace k této problematice lze nalézt na http://www.toll.no.

Pro řidiče za jízdy (se spuštěným motorem auta) platí zákaz telefonování mobilním telefonem, pokud není vozidlo vybaveno zařízením "handsfree". Řidiči by si měli důsledně hlídat svou jízdu na norských silnicích a dálnicích, za nedodržení silničních pravidel (např. nedodržení maximální povolené rychlosti) jsou ukládány vysoké pokuty. Vozidla jsou v Norsku kontrolována z hlediska dodržování maximálního povoleného zatížení, za přestupky jsou ukládány vysoké pokuty.

Uživatelé silnic a dálnic v Norsku platí mýtné ve stanovených úsecích (mosty, tunely, vjezd do centra některých měst, dálnice). Motoristé neplatí jednu souhrnnou částku tak, jak je tomu v ČR, nýbrž různé částky.
V posledních letech se vybírání mýta automatizuje, tj. řidič v těchto případech projede mýtnou bránou a nezastavuje. Pokud je vozidlo vybaveno předplatnou elektronickou kartou, průjezd se z karty odečte. Ostatní vozidla jsou při průjezdu vyfotografována a platba se uskuteční po průjezdu.  Vozy registrované v zahraničí eviduje společnost Euro Parking Collection se sídlem v Londýně, která zašle fakturu zahraničním návštěvníkům. Další informace lze nalézt na webové stránce norské správy silnic http://vegvesen.no a na webové stránce  týkající se mýtného systému v Norsku AutoPASS: http://www.autopass.no.

Některé vnitrozemské silnice protínající pohoří a náhorní plošiny (včetně hlavních tahů) bývají v zimě uzavřeny a jsou sjízdné prakticky pouze v období červen-září.

Rychlé změny počasí a atmosferického tlaku mohou ovlivnit zdravotní stav vnímavějších jedinců. Je třeba nepodceňovat náročné klimatické podmínky a jejich proměnlivost. Nedoporučuje se vycházet do rozsáhlých lesních oblastí s minimem osídlení jednotlivě.

Bezpečnostní situace v zemi je relativně dobrá, přesto je vhodné zachovávat základní pravidla obecné ostražitosti - mít pod trvalou kontrolou zavazadla, doklady a finance, nejlépe rozděleny na několika místech.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.