Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Norsko fjord
Norsko Norsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Memorandum o porozumění pro implementaci Norského finančního mechanismu 2004 - 2009 ustaveného v souladu s Dohodou z 14.10.2003 mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o Norském finančním mechanismu pro období 2004 - 2009 mezi Norským k...

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2004-2009 established in accordance with the Agreement of 14.10.2003 between Kingdom of Norway and the European Community on a Norwegian Financial Mechanism for...
Země a mez. organizace Norsko
Oblast smluvní úpravy Evropská unie - Finanční záležitosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2004-10-19 Praha
Vstup v platnost 19.10.2004
Publikace č. 35/2005 Sb.m.s.

Memorandum o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska 2009-2014 mezi Českou republikou dále jen "přijímající stát" a Norským královstvím, dále jen "Norsko" dále společně označované jako "strany"

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 between the Czech Republic hereinafter referred to as the "Beneficiary State" and the Kingdom of Norway, hereinafter referred to as "Norway" together ...
Země a mez. organizace Norsko
Oblast smluvní úpravy Evropská unie - Finanční záležitosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2011-06-16 Praha
Vstup v platnost 17.6.2011
Publikace č. 85/2011 Sb.m.s.

Memorandum o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 between the Kingdom of Norway and the Czech Republic
Země a mez. organizace Norsko
Oblast smluvní úpravy Evropská unie - Finanční záležitosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2017-09-04 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 60/2017 Sb.m.s.

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Norway on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Norsko
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2008-06-27 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 72/2009 Sb.m.s.

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convention between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Norway for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Norsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2004-10-19 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 121/2005 Sb.m.s.

Dohoda o reciproční úpravě víz udělovaných diplomatickým a administrativním pracovníkům velvyslanectví Československé socialistické republiky a Norska sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Norsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Úprava vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1980-03-10 Praha
Datum a místo podpisu 1979-11-14 Praha
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Norského království o vzájemné pomoci v celních otázkách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Norway regarding Mutual Assistance in Customs Matters
Země a mez. organizace Norsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1999-04-22 Oslo
Vstup v platnost
Publikace č. 299/1999 Sb.

Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech and Slovak Federal Republic and the Kingdom of Norway on the Mutual Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Norsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1991-05-21 Oslo
Vstup v platnost 6.8.1992
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 530/1992 Sb.

Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládami České republiky a Norského království

Název v cizím jazyce Programme of Cultural, Educational and Research Co-operation between the Governments of the Czech Republic and the Kingdom of Norway
Země a mez. organizace Norsko
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury, mládeže a sportu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1997-11-11 Praha
Vstup v platnost 11.11.1997
Publikace č. 310/1997 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Norského království o spolupráci týkající se obranných záležitostí a o stycích společného zájmu

Název v cizím jazyce Arrangement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway on cooperation concerning defence matters and contacts of mutual interest
Země a mez. organizace Norsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1995-07-03 Praha
Vstup v platnost 3.7.1995

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Norského království o zrušení vízové povinnost sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Norsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-07-13 Praha
Datum a místo podpisu 1990-07-12 Oslo
Vstup v platnost 15.7.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 461/1990 Sb.

Dohoda o kulturních vztazích mezi Československem a Norskem

Název v cizím jazyce Accord sur les relations intellectuelles entre la Tchecoslovaquie et la Norvege
Země a mez. organizace Norsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1937-03-11 Oslo
Vstup v platnost 11.3.1937
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Norského království

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Norway
Země a mez. organizace Norsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-06-04 Stockholm
Vstup v platnost 4.6.1998
Publikace č. 92/2001 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Norway concerning international road transport
Země a mez. organizace Norsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2001-05-29 Lisabon
Vstup v platnost 29.5.2001
Publikace č. 64/2001 Sb.m.s.

Úmluva o pokojném vyřizování veškerých mezinárodních sporů mezi Československem a Norskem

Název v cizím jazyce Convention de reglement pacifique de tous les différends internationaux entre la Tchécoslovaquie et la Norvege
Země a mez. organizace Norsko
Oblast smluvní úpravy Odzbrojení a smírné vyřizování sporů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1929-09-09 Ženeva
Vstup v platnost 20.5.1930
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 101/1930 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Norského království o ochraně utajovaných vojenských skutečností

Název v cizím jazyce Arrangement between the Ministry of Defense of the Czech Republic and the Ministry of Defense of the Kingdom of Norway on Classified Military Information Protection
Země a mez. organizace Norsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1999-07-01 Oslo
Vstup v platnost 1.7.1999

Protokol o vypořádání nevyřízených finančních otázek mezi Československou republikou a Norskem

Název v cizím jazyce Protocol regarding the settlement of pending financial questions between the Czechoslovak Republic and Norway
Země a mez. organizace Norsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1954-06-09 Praha
Vstup v platnost 9.6.1954
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
.