Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Rumunsko jezero Cuejdel
Rumunsko Rumunsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Rumunsko se od 1. ledna 2007 stalo členskou zemí EU, z čehož vyplývají i důležité změny pro občany ČR, kteří se v Rumunsku zdržují krátkodobě i dlouhodobě.

Občané EU a jejich rodinní příslušníci mají povinnost přihlásit se na nejbližším útvaru cizinecké policie – pokud hodlají na území Rumunska pobývat déle než 90 dní.

Pokud občan EU hodlá na území Rumunska pobývat maximálně 3 měsíce, není nutné vyřizovat žádné další formality.

V případě, že se občan EU chce na území Rumunska zdržet déle než 3 měsíce, musí se do 90 dnů od vstupu přihlásit na nejbližším útvaru cizinecké policie a zároveň splnit jednu z následujících podmínek účelu pobytu: zaměstnání, nebo samostatná výdělečná činnost, finanční nezávislost a zdravotní pojištění, studium, sloučení rodiny. Na základě níže předložených dokladů bude občanům EU vydáno ještě týž den tzv.potvrzení o registraci. Stejně tomu bude i u rodinných příslušníků-občanů EU. Rodinným příslušníkům, kteří nejsou občany EU bude vydáno pouze potvrzení s platností do doby vydání pobytové karty. Lhůta k jejímu vydání činí 90 dnů.

Doklady potřebné pro jednotlivé účely pobytu:
Zaměstnání
– vyplněná žádost,
– platný cestovní doklad, nebo občanský průkaz v originálu i kopii,
– pracovní smlouva v originálu a kopii, nebo prohlášení zaměstnavatele potvrzené oblastním inspektorátem práce
– doklad o zaplacení poplatku
Samostatná výdělečná činnost
– vyplněná žádost,
– platný cestovní doklad, nebo občanský průkaz v originálu i kopii,
– povolení k výkonu činnosti /živnostenský list/
– doklad o zaplacení poplatku
Pobyt na základě dostatečných finančních prostředků
– vyplněná žádost,
– platný cestovní doklad, nebo občanský průkaz v originálu i kopii,
– doklad o finančních prostředcích ve výši rumunského životního minima /výpis z bankovního účtu, potvrzení o přiznání důchodu apod./
– doklad o zdravotním pojištění /buď v rumunském zdravotním systému, nebo v jiném členském státu EU – karta evropského zdravotního pojištění/
– doklad o zaplacení poplatku
Studium
– vyplněná žádost,
– platný cestovní doklad, nebo občanský průkaz v originálu i kopii,
– doklad o studiu v akreditované instituci,
– doklad o finančních prostředcích ve výši rumunského životního minima /výpis z bankovního účtu apod./, příp. čestné prohlášení
– doklad o zdravotním pojištění /buď v rumunském zdravotním systému, nebo v jiném členském státu EU – karta evropského zdravotního pojištění/
– doklad o zaplacení poplatku
Sloučení rodiny
– vyplněná žádost,
– platný cestovní doklad, nebo občanský průkaz v originálu i kopii,
– matriční doklad potvrzující stupeň příbuznosti /rodný list, oddací list apod./
– kopie potvrzení o registraci občana EU, s nímž žadatel žije ve společné domácnosti
– doklad o finančních prostředcích ve výši rumunského životního minima /výpis z bankovního účtu apod./
– doklad o zdravotním pojištění /buď v rumunském zdravotním systému, nebo v jiném členském státu EU – karta evropského zdravotního pojištění/
– doklad o zaplacení poplatku

Poplatek za vydání pobytové karty je 7 RON. Hradit lze:
1) na místě v hotovosti nebo
2) složením na účet č. 20A3308008609468 v CEC Bank s vyznačením daňového kódu 8609468

V případě, že občan EU či jeho rodinný příslušníci pobývají na území Rumunska nepřetržitě nejméně 5 let /zákon stanovuje výjimky z této doby a definuje nepřetržitost/, mají právo získat trvalý pobyt. O vydání karty trvalého pobytu je potřeba požádat cizineckou policii, jež kartu na základě žádosti vydá do 30 dnů, resp. 90 dnů u rodinných příslušníků, kteří nejsou občany EU.

Místem, kde se občané EU a jejich rodinní příslušníci musí k pobytu přihlásit, resp. požádat o vydání registračního potvrzení je tzv. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI /cizinecká policie/. V Bukurešti sídlí na adrese: str. Nicolae Iorga 23, sector 1. Mimo Bukurešť jsou sídla cizinecké policie ve všech župních městech.

Další informace lze najít na webových stránkách http://igi.mai.gov.ro/en které jsou i v angličtině a je možné z nich stáhnout i příslušné formuláře, informovat se o dokladech a poplatcích za získání uvedených pobytových povolení.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.