Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Rumunsko jezero Cuejdel
Rumunsko Rumunsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorismu a další závažné trestné činnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Romania on cooperation in combating organized crime, illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, terrorism, as well as other serious crime
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce v boji proti organizovanému zločinu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2001-11-13 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 33/2003 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o válečných hrobech

Název v cizím jazyce Acord intre guvernul Republicii Cehe si guvernul Romaniei privind mormintele de razboi
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Udržování válečných hrobů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2014-10-06 Bukurešť
Vstup v platnost
Publikace č. 48/2015 Sb.m.s.

Dohoda o spolupráci v oblasti lesnictví mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vod a lesnictví Rumunska

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and the Ministry of Environment, Waters and Forests of Romania on cooperation in the field of forestry
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi Ministerstvy zemědělství
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2015-06-09 Bukurešť
Vstup v platnost
Publikace č. 37/2016 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska o vzájemné spolupráci

Název v cizím jazyce Intelegere intre Ministerul Apararii al Republicii Cehe si Ministerul Apararii Nationale al Romaniei privind colaborarea reciproca, Arrangement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of National Defence of Romania o...
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1995-07-24 Praha
Vstup v platnost

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Government of Romania on the Amendments to the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Romania for the Promotion and Reciprocal Protection of Invest...
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2008-01-22 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 60/2009 Sb.m.s.

Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o zdravotnické spolupráci

Název v cizím jazyce Conventie intre Guvernul Republicii Cehoslovace si Guvernul Republicii Populare Romine cu privire la colaborarea in domeniul ocrotirii sanatatii
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1958-03-25 Bukurešť
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Romania on Social Security
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2002-09-24 Bukurešť
Vstup v platnost
Publikace č. 25/2004 Sb.m.s.

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Administrative Arrangement for the Implementation of the Agreement between the Czech Republic and Romania on Social Security
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2004-08-02 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 49/2005 Sb.m.s.

Dodatkový protokol k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkajícímu se ochrany vojenských utajovaných skutečností, podepsanému v Bukurešti dne 17. července 2000

Název v cizím jazyce Additional Protocol to the Arrangement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of National Defence of Romania concerning the Protection of Military Classified Information signed in Bucharest on the 17th of July 2000
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2006-02-28 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 87/2006 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Romania on Cooperation in the Fields of Culture, Education, Science, Youth and Sports
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2007-10-23 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 23/2008 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska o spolupráci v oblasti školství

Název v cizím jazyce Intelegere intre Ministerul si Invatamantului, Tineretului si Sportului al Republicii Cehe si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului din Romania privind colaborarea in domeniul invatamantului
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství a vzdělávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2008-01-22 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 72/2008 Sb.m.s.

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Romania on Mutual Protection of the Exchanged Classified Information
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2010-03-31 Bukurešť
Vstup v platnost
Publikace č. 43/2011 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Acord intre Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace si Guvernul Republicii Socialiste Romania privind transporturile internationale rutiere
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1967-12-06 Bukurešť
Vstup v platnost 9.4.1968
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 73/1968 Sb.

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku

Název v cizím jazyce Conventie intre Guvernul Republicii Federative Cehe si Slovace si Guvernul Romaniei privind desfiintarea vizelor
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-08-06 Bukurešť
Vstup v platnost 5.9.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 371/1991 Sb.

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou

Název v cizím jazyce Conventie Consulara intre Republica Socialista Cehoslovaca si Republica Socialista Romania
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1972-12-09 Bukurešť
Vstup v platnost 24.3.1974
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 64/1974 Sb.

Memorandum o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Rumunska

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding on the development of the cooperation in the field of tourism between the Ministry of Regional Development of the Czech Republic and the Ministry of Tourism of Romania
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2002-03-13 Praha
Vstup v platnost 13.3.2002
Publikace č. 120/2004 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce Acord intre guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace si guvernul Republicii Socialiste Romania privind colaborarea in domeniul turismului
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1972-11-03 Praha
Vstup v platnost 2.5.1973
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 97/1973 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Rumunska o spolupráci v oblasti práce, sociální politiky a politiky zaměstnanosti

Název v cizím jazyce Conventie intre Ministerul Muncii si Problemelor Sociale din Republica ceha si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale din Romania privind colaborarea in domeniile muncii, politicii sociale si politicii utilizarii fortei de munca
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1994-10-06 Bukurešť
Vstup v platnost 23.12.1994

Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury

Název v cizím jazyce Conventie intre Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace si Guvernul Republicii Socialiste Romania privind infiintarea de Case de Cultura pe baza de reciprocitate
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní a informační střediska
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1971-03-26 Praha
Vstup v platnost 25.6.1971
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 84/1971 Sb.

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Conventie intre Guvernul Republicii Cehe si Guvernul Romaniei pentru evitarea dublei impuneri si preveniera evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, Convention between the Government of the Czech Republic and the Governme...
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1993-11-08 Bukurešť
Vstup v platnost 10.8.1994
Publikace č. 180/1994 Sb.

Dohoda mezi ministerstvem spojů Československé socialistické republiky a ministerstvem spojů Rumunské socialistické republiky o poštovní a telekomunikační službě

Název v cizím jazyce Acord intre Ministerul Federal al Postelor si Telecomunicatiilor al Republicii Socialiste Cehoslovace si Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor al Republicii Socialiste Romania privind serviciile de posta si telecomunicatii
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Spoje
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1971-03-18 Praha
Vstup v platnost 18.3.1971
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Acord intre Guvernul Republicii Cehe si Guvernul Romaniei pentru promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, Agreement between the Government of he Czech Republic and the Government of Romania for the Promotion and Reciprocal Protection of...
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1993-11-08 Bukurešť
Vstup v platnost 28.7.1994
Publikace č. 198/1994 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní

Název v cizím jazyce Acord intre Guvernul Republicii Cehe si Guvernul Romaniei privind predarea - preluarea persoanelor a caror intrare sau sedere pe teritoriul celuilalt stat sunt ilegale
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1994-01-25 Praha
Vstup v platnost 26.5.1994
Publikace č. 148/1994 Sb.

Protokol o spolupráci mezi ministerstvem zahraničních věcí České republiky a ministerstvem zahraničních věcí Rumunska

Název v cizím jazyce Protocol privind colaborarea intre Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe si Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1993-09-07 Praha
Vstup v platnost 7.9.1993

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku ze dne 6. srpna 1991 sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Conventia intre Guvernul Republicii Cehe si Guvernul Romaniei privind modificarea Conventiei intre Guvernul Republicii Federative Cehe si Slovace si Guvernul Romaniei privind desfiintarea vizelor din 6 august 1991
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2005-08-09 Bukurešť
Datum a místo podpisu 2005-07-12 Bukurešť
Vstup v platnost 17.9.2005
Publikace č. 104/2005 Sb.m.s.

Ujednání mezi ministerstvem vnitra České republiky a ministerstvem vnitra Rumunska k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní ze dne...

Název v cizím jazyce Protocol intre Ministerul de Interne al Republicii Cehe si Ministerul de Interne al Romaniei pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Republicii Cehe si Guvernul Romaniei privind predarea-preluarea persoanelor a caror intrare sau sedere pe terit...
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1994-01-25 Praha
Vstup v platnost 26.5.1994
Publikace č. 148/1994 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o civilní letecké dopravě

Název v cizím jazyce Acord intre Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace si Guvernul Republicii Socialiste Romania privind transporturile aeriene civile
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1970-03-13 Praha
Vstup v platnost 1.8.1970
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 97/1970 Sb.

Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem

Název v cizím jazyce Tratat privind relatiile de prietenie si colaborare dintre Republica Ceha si Romania
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1994-06-22 Bukurešť
Vstup v platnost 28.5.1996
Publikace č. 37/1997 Sb.

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, týkající se dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních a Závěrečný protokol

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Roumanie relative a la double imposition dans le domaine des droits de succession et Protocol final
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1934-06-20 Bukurešť
Vstup v platnost 26.5.1936
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 100/1936 Sb.
Publikace č. 172/1948 Sb.

Protokol uzavřený mezi Republikou Československou a Královstvím Rumunským o transferu osob české a slovenské národnosti z Rumunska do Československa

Název v cizím jazyce Protocol incheiat intre Republica Cehoslovaciei si Regatul Romaniei, in vederea transferului nationalilor cehi si slovaci din Romania in Cehoslovacia
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Repatriace, vystěhovalectví, výměna obyvatelstva
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1946-07-10 Bukurešť
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o přímé vědeckotechnické spolupráci a kooperaci mezi Federálním výborem pro technický a investiční rozvoj ČSSR a Národní radou vědeckého výzkumu Rumunské socialistické republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1969-04-28 Praha
Vstup v platnost 28.4.1969
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem

Název v cizím jazyce Tratat intre Republica Ceha si Romania privind asistenta judiciara in materie civila
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1994-07-11 Bukurešť
Vstup v platnost 2.1.1996
Publikace č. 1/1996 Sb.

Dohoda o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou a Dodatkový protokol

Název v cizím jazyce Acord privitor la reglementarea unor probleme financiare si patrimoniale pendinte intre Republica Socialista Cehoslovaca si Republica Populara Romina
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1960-08-03 Bukurešť
Vstup v platnost 24.3.1961
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 51/1961 Sb.

Dohoda mezi Federálním výborem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Výborem pro jadernou energii Rumunské socialistické republiky

Název v cizím jazyce Acord de colaborare intre Comitetul Federal pentru Dezvoltare Tehnica si Investitii al Republicii Socialiste Cehoslovace si Comitetul pentru Energia Nucleara al Republicii Socialiste Romania
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1969-11-18 Praha
Vstup v platnost 18.11.1969
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Tratat intre Republica Cehoslovaca si Republica Populara Romina privind asistenta juridica in cauzele civile, familiale si penale
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1958-10-25 Praha
Vstup v platnost 20.4.1959
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 31/1959 Sb.

Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na účtování ve volně směnitelných měnách od 1...

Název v cizím jazyce Protocol intre Guvernul Republicii Federative Cehe si Slovace si Guvernul Romaniei privind lichidarea creantelor si angajamentelor reciproce existente in relatiile de plati la 31 decembrie 1990, logate de trecerea la decontarea in devize convertib...
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Vypořádání pohledávek a závazků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-09-11 Brno
Vstup v platnost 11.9.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 177/1992 Sb.

Ujednání sjednané výměnou nót mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o změně článků 2, 8, 9 a 14 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republ...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní a informační střediska
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1981-05-04 Bukurešť
Vstup v platnost 4.5.1981
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 90/1981 Sb.

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska o spolupráci v oblasti topografie

Název v cizím jazyce Protocol intre Ministerul Apararii al Republicii Ceha si Ministerul Apararii Nationale al Romaniei privind cooperarea in domeniul topografiei, Protocol between the Ministry of Defence of the Czech Republic and Ministry of National Defence of Roman...
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1997-02-26 Bukurešť
Vstup v platnost 26.2.1997

Dodatek k Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných...

Název v cizím jazyce Adendum la Protocolul intre Guvernul Republicii Federative Cehe si Slovace si Guvernul Romaniei privind lichidarea creantelor si angajamentelor reciproce existente in relatiile de plati la 31 decembrie 1990, legat de trecerea la decontarea in devi...
Země a mez. organizace Rumunsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Vypořádání pohledávek a závazků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-11-19 Bukurešť
Vstup v platnost 19.11.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 177/1992 Sb.
.