Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Slovensko Spišský hrad
Slovensko Slovensko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Na území SR je trestné dovážet omamné a psychotropní látky, jedy a prekurzory, a to ani pro vlastní potřebu.
Vzhledem k výskytu případů okradení a zvláště vykrádání osobních automobilů (hlavně v letním období) doporučujeme všem občanům ČR pobývajícím na území SR pečovat o svůj majetek (auta, kabelky atd.) V případě okradení, zejména při odcizení cestovních a jiných dokladů, je potřebné událost nahlásit slovenské policii a vyžádat policejní protokol o nahlášené krádeži.

Bezpečnostní situace v SR odpovídá standardu evropských zemí. Doporučuje se zvýšená opatrnost při ochraně osobních věcí, zvláště cestovních dokladů a finančních prostředků, a to zejména na místech se zvýšenou koncentrací turistů ( např. nádraží, letiště, obchodní domy, turisticky atraktivní místa). Při pobytu na území SR musí občan ČR respektovat zákony a nařízení SR, zastupitelský úřad ČR není v tomto ohledu oprávněn zasahovat do rozhodnutí slovenských justičních, resp. i správních orgánů.
Je praktické se vybavit na cestu kopií cestovního, pojišťovacího či jiného dokladu pro případ ztráty originálních dokladů.

Sazebník poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic v SR:
Motorová vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t včetně přípojného vozidla:
roční dálniční známka 50,00 EUR
měsíční dálniční známka 14,00 EUR
desetidenní dálniční známka 10,00 EUR
Více informací lze získat na www.ndsas.sk www.mototuristika.sknebo www.aksr.sk

Od 1. února 2009 platí na Slovensku nový zákon č. 8/2009 Z.z. SR o silniční dopravě a navazující vyhláška MV SR č. 9/2009. Znění obou předpisů lze nalézt na internetové adrese: www.justice.gov.sk(JASPI). Z uvedených předpisů m.j. vyplývá, že nejvyšší povolená rychlost pro osobní automobily je v obcích 50 km/hod., mimo obce 90 km/hod. a na dálnicích mimo obec 130 km/hod. Během jízdy je povoleno telefonovat pouze při použití hands-free. Zimní pneumatiky u osobního auta jsou povinné, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Doporučujeme proto zimní pneumatiky po celou zimu. Na Slovensku platí celoročně celodenní svícení. Došlo k výraznému zvýšení pokut za porušení dopravních předpisů, bližší na www.aksr.sk

V souvislosti se shora uvedenou právní úpravou byla v listopadu 2011 přijata novela zákona (č. 313/2011 Z.z.), kterou došlo např. ke zpřísnění postihů za dopravní přestupky a překvalifikování některých opakovaných přestupků na trestné činy. Na novelu navazuje i změna vyhlášky MV č. 361/2011 Z.z. Doporučuje se českým motoristům seznámit se uvedenou legislativou, a to na webu: www.zbierka.sk

Na území Slovenské republiky zabezpečuje motoristům pomoc v nouzi Národní automotoklub SR, na který se lze dovolat na telefonní čísla +421 18123 nebo +421 18154. Tato telefonní čísla jsou dostupná ze všech sítí. Pomoc zabezpečuje NAMK 24 hodin denně. Další informace je možné získat na www.mototuristika.sk
Při nehodě doporučujeme na místo události zavolat policii.

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě upozorňuje na nebezpečí hrozící návštěvníkům Tater i ostatních slovenských hor při nerespektování pokynů horské služby. Velvyslanectví zároveň důrazně žádá turisty – občany ČR, aby dbali těchto pokynů a ve svém zájmu si zajistili potřebné informace, týkajících se horské turistiky (stav terénu, předpokládaný vývoj počasí a další rizikové aspekty) na www.hzs.sk případně konzultovali své záměry ohledně vysokohorské turistiky či horolezeckých výprav přímo s Horskou službou. M.j. je nutno věnovat zvýšenou pozornost možnému výskytu sněhových polí ve Vysokých Tatrách, které je často nutno překonávat i v letních měsících, přičemž uklouznutí na takových úsecích může mít tragické následky. V této souvislosti upozorňujeme i na pokyny horské služby, které vedení Horské záchranné služby zveřejňuje na webové stránce: www.hzs.sk/pokyny-hzs/.

Při použití městské hromadné dopravy v Bratislavě je cestující povinen si zakoupit jízdenku před nástupem do vozidla MHD a ihned při nástupu označit. Informace o cenách jízdného jsou k dispozici na adrese: www.imhd.sk

Doporučuje se občanům, aby řízení vozidla na území SR věnovali potřebnou pozornost. Při provozu hrozí nejen nebezpečí obvyklá při provozu i v jiných zemích (nebezpečí smyku, nedání přednosti v jízdě apod.), ale i specifická rizika, jako je např. nebezpečí padajícího kamení ze svahu na vozovku, zejména v rozsáhlých horských oblastech země.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.