Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Slovinsko podzim
Slovinsko Slovinsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci při potlačování nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizovaného zločinu a v boji proti terorismu

Název v cizím jazyce Sporazum med vlado Češke Republike in vlado Republike Slovenije o sodelovanju pri zatiranju nedovoljenega prometa z mamili in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu in v boju proti terorizmu
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce v boji proti organizovanému zločinu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-05-22 Lublaň
Vstup v platnost

Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Slovenia on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2008-10-21 Lublaň
Vstup v platnost
Publikace č. 110/2009 Sb.m.s.

Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, lesnictví a výživy Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti zemědělství, potravinářského průmyslu a lesního hospodářství

Název v cizím jazyce Sporazum med Ministrstvom za kmetijstvo Češke Republike in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Zemědělské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1998-08-25 Praha
Vstup v platnost

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích

Název v cizím jazyce Sporazum med vlado Češke Republike in vlado Republike Slovenije o prevzemu oseb na državni meji
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-05-22 Lublaň
Vstup v platnost
Publikace č. 7/2005 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o vzájemné pomoci v celních otázkách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Slovenia regarding Mutual Assistance in Customs Matters
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2001-04-20 Lublaň
Vstup v platnost
Publikace č. 39/2002 Sb.m.s.

Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Slovinsko k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích

Název v cizím jazyce Protokol med Ministrstvom za notranje zadeve Češke republike in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije o izvajanju Sporazuma med Vlado Češke republike in Republike Slovenije o prevzemu oseb na državni meji
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2003-09-09 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 8/2005 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě

Název v cizím jazyce Sporazum med Vlado Češke Republike in Vlado Republike Slovenije o sodelovanju v mednarodnem kombiniranem prevozu
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Kombinovaná
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2003-04-24 Brusel
Vstup v platnost
Publikace č. 74/2005 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o péči o válečné hroby

Název v cizím jazyce Sporazum med Vlado Češke republike in Vlado Republike Slovenije o urejanju vojnih grobišč
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Udržování válečných hrobů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2003-11-27 Lublaň
Vstup v platnost
Publikace č. 95/2005 Sb.m.s.

Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií z 9. května 1964

Název v cizím jazyce Protokol o izmeni Platnog sporazuma izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1977-10-20 Bělehrad
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií z 9. května 1964

Název v cizím jazyce Protokol o izmeni Platnog sporazuma izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1983-05-19 Bělehrad
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatek k Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií ze dne 9. května 1964 ve znění dopisů vyměněných mezi předsedy delegací ze dne 23. listopadu 1965

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1965-11-23 Praha
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Název v cizím jazyce Sporazum med Vlado Češke Republike in Vlado Republike Slovenije o sodelovanju v zdravstvu in medicini, Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Slovenia on Cooperation in the Field of Health and ...
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1996-05-10 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 3/2008 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti vojenské geografie

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia on Co-operation in the Field of Military Geography
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2007-05-24 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 14/2008 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Sporazum med Vlado Češke republike in Vlado Republike Slovenije o mednarodnem cestnem prometu
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1997-03-21 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 249/1999 Sb.

Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Republiky Slovinsko

Název v cizím jazyce Memorandum on Cooperation between the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Ministry of the Economy of the Republic of Slovenia
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy průmyslu a obchodu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2006-05-19 Krško
Vstup v platnost
Publikace č. 66/2012 Sb.m.s.

Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií z 9. května 1964

Název v cizím jazyce Protokol o izmeni Platnog sporazuma izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1979-12-22 Praha
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 33/1980 Sb.

Dohoda mezi Republikou československou a Jugoslávií o náhradách za válečné škody, rozdělení maďarské náhrady sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1945-11-22 Praha
Vstup v platnost 22.11.1945
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o regulisanju pravnih odnosa u gradjanskim, porodičnim i krivičnim stvarima
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1964-01-20 Bělehrad
Vstup v platnost 2.8.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 207/1964 Sb.

Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 4. května 1993 v Praze sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-07-08 Lublaň
Datum a místo podpisu 2009-01-07 Lublaň
Vstup v platnost 13.8.2010
Publikace č. 73/2010 Sb.m.s.

Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Sporazum o saradnji u oblasti turističkog prometa medju Čehoslovačkom Socijalističkom Republikom i Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1964-03-14 Bělehrad
Vstup v platnost 3.7.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 10/1965 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o dlouhodobé spolupráci při využití československého tranzitního plynovodu pro přepravu zemního plynu do Socialistické federativní re...

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o dugoročnoj saradnji u korišćenju čehoslovačkog tranzitnog gazovoda za transport zemnog gaza preko teritorije Čehoslovačke Socij...
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1977-10-28 Praha
Vstup v platnost 12.2.1979
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 8/1979 Sb.

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Konzularna konvencija pomegu Čechoslovačkata Socijalistička Republika i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1981-12-10 Praha
Vstup v platnost 10.10.1982
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 42/1983 Sb.

Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií ze dne 9.5.1964

Název v cizím jazyce Protokol o izmeni Platnog sporazuma izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1976-03-11 Bělehrad
Vstup v platnost 13.8.1976
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 23/1976 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o zrušení vízové povinnosti

Název v cizím jazyce Sporazum med Vlado Češke republike in Vlado Republike Slovenije o ukinitvi vizumov
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1993-05-04 Praha
Vstup v platnost 3.6.1993
Publikace č. 179/1993 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Slovinsko o vzájemné spolupráci

Název v cizím jazyce Sporazum med Ministrstvom za obrambo Češke republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o medsebojnem sodelovanju
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1993-09-27 Praha
Vstup v platnost 26.10.1994

Ujednání o spolupráci při odhalování případů porušování celních a devizových předpisů mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Svazovou celní správou Socialistické federativní republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Dogovor o saradnji na suzbijanju povreda carinskih i deviznih propisa
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1976-11-12 Skoplje
Vstup v platnost 3.12.1976
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o spolupráci mezi ministerstvem zahraničních věcí České republiky a ministerstvem zahraničních věcí Republiky Slovinsko

Název v cizím jazyce Zapisnik o sodelovanju med Ministrstvom za zunanje zadeve Češke republike in Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1993-05-04 Praha
Vstup v platnost 4.5.1993

Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií ze dne 9. května 1964

Název v cizím jazyce Protokol o izmeni Platnog sporazuma izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1968-12-13 Bělehrad
Vstup v platnost 18.6.1969
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 14/1970 Sb.

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko

Název v cizím jazyce Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Češke Republike in Vlado Republike Slovenije, Agreement on Scientific and Technological Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Slov...
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1995-09-22 Lublaň
Vstup v platnost 4.10.1996
Publikace č. 53/1997 Sb.

Dohoda mezi Státním úřadem sociálního zabezpečení v Praze a Svazovým ústavem sociálního pojištění v Bělehradě o změně Správní dohody o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojiště...

Název v cizím jazyce Sporazum o izmeni administrativnog sporazuma o sprovodjenju konvencije o socijalnom osiguranju izmedju Čehoslovačke republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 22. maja 1957. godine
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1966-03-19 Bělehrad
Vstup v platnost 1.7.1966
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o provádění platů vyplývajících z kooperačních vztahů - dodatek k Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií ze dne 9. května 1964

Název v cizím jazyce Protokol o vršenju plaćanja koja proističu is kooperacijskih odnosa - dodatek us Platni sporazum izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1968-12-13 Bělehrad
Vstup v platnost 18.6.1969
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 14/1970 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy

Název v cizím jazyce Sporazum Vlado Češke republike in Vlado Republike Slovenije v sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1994-05-12 Praha
Vstup v platnost 12.1.1995
Publikace č. 182/1995 Sb.

Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o regulisanju otvorenih imovinskih pitanja
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1956-02-11 Praha
Vstup v platnost 20.12.1956
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 31/1957 Sb.

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o saradnji u oblasti korišćenja nuklearne energije u miroljubive svrhe
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1966-02-15 Praha
Vstup v platnost 18.6.1968
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 112/1968 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávan...

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o uzajamnom priznavanju ekvivalentnosti dokumenata o obrazovanju kao i dokumenata o naučnim stepenima ...
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Školství - Uznávání dokladů o vzdělání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1989-09-12 Bělehrad
Vstup v platnost 27.8.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 89/1991 Sb.

Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění

Název v cizím jazyce Konvencija o socijalnom osiguranju izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1957-05-22 Bělehrad
Vstup v platnost 1.12.1957
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 3/1958 Sb.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o medjusobnoj predaji osudjenih lica radi izdržavanja kazne zatvora
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1989-05-23 Praha
Vstup v platnost 27.10.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 473/1990 Sb.

Úmluva o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Konvencija o saradnji na polju socijalne politike izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1957-05-22 Bělehrad
Vstup v platnost 28.12.1957
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2/1958 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o pravidelných leteckých službách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Slovenia relating to Scheduled Air Services
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1997-06-24 Helsinki
Vstup v platnost 16.6.1998
Publikace č. 82/2001 Sb.m.s.
Publikace č. 5/2006 Sb.m.s.

Správní dohoda o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění

Název v cizím jazyce Administrativni sporazum o sprovodjenju konvencije o socijalnom osiguranju izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1957-05-22 Bělehrad
Vstup v platnost 1.12.1957
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Konvencija med Češko Republiko in Republiko Slovenijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje, Convention between the Czech Republic and the Republic of Slovenia for the Avoidance o...
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1997-06-13 Lublaň
Vstup v platnost 28.4.1998
Publikace č. 214/1998 Sb.

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským o zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Yougoslavie tendant a eviter la double imposition en matiere des droits de succession
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1936-02-24 Praha
Vstup v platnost 25.1.1938
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 24/1938 Sb.

Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Platni sporazum izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Slovinsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1964-05-09 Bělehrad
Vstup v platnost 28.10.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
.