Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Španělsko Grenada
Španělsko Španělsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Od 1. června 2004 je nárok na lékařské ošetření v členských zemích EU. K tomu je potřeba si vyzvednout ve své zdravotní pojišťovně v ČR formulář E-111 nebo evropský průkaz zdravotního pojištění. Pro turistické cesty se doporučuje uzavřít navíc cestovní zdravotní pojištění.

Důrazně doporučujeme dodržovat ve Španělsku dopravní předpisy, cestujete-li automobilem. Pokuty za jejich porušení jsou ve Španělsku poměrně vysoké a policie je vyžaduje zaplatit na místě, pokud řidič není ve Španělsku rezidentem. Nově je např. upraveno: používání mobilního telefonu při řízení pouze jako hands-free, vypínání mobilního telefonu a rádia při čerpání pohonných hmot, zákaz používání radarových detektorů, dále od 1.6. 2004 používání reflexní vesty, pokud řidič zastaví na silnici nebo na krajnici a vystoupí z vozidla apod.

Od 1. 7. 2006 platí ve Španělsku bodový systém hodnocení dopravních přestupků řidičů motorových vozidel. Zatím se body odečtené českým řidičům s českým řidičským průkazem, kteří spáchali dopravní přestupek ve Španělsku, nezaznamenávají v registru v ČR.

Ve Španělsku nelze cestovat autostopem. Tento způsob cestování zde není zaveden.

Od 6.11. 2006 zavedla španělská letiště (jakož i letiště všech zemí EU, Norska, Islandu a Švýcarska) nová bezpečnostní pravidla upravující množství tekutin a gelů, které smí mít cestující u sebe ve chvíli, kdy prochází bezpečnostní kontrolou.

Upozorňujeme české občany cestující do Barcelony, že hlavním bezpečnostním problémem jsou i v tomto roce krádeže, především kapesní, které se však stávají čím dál více násilné a agresivní. Katalánská policie zaznamenává každý den incident, při kterém jsou násilníci ozbrojeni zbraní sloužící k zastrašení nebo napadení oběti. Ve velkém měřítku jsou používány slzné nebo pepřové spreje, kterými útočníci vyhlédnutou oběť paralyzují.

Turistům proto doporučujeme, aby věnovali maximální pozornost svým věcem, zvláště na místech se zvýšeným počtem lidí.  Při pokusu o ozbrojenou loupež doporučujeme neklást fyzický odpor.

Dále doporučujeme dodržovat hlavní zásady obezřetnosti a opatrnosti jako například :
- nemít důležité doklady a věci na jednom místě a zavazadla nespouštět ani na chvíli z očí, nikdy nedůvěřovat nabídkám o "očištění" údajné skvrny na oděvu,
- pasy, letenky a větší hotovost, pokud je to možné, ponechat v hotelovém trezoru,
- nosit u sebe jen menší obnosy finanční hotovosti, pokud neplánujete provést větší nákup, kabelky lépe nosit uzávěrem obráceným k tělu, nikdy jen tak přehozené přes rameno, nikdy nenosit batoh na zádech a při fotografování zavazadla nikdy neodkládat,
- mít odděleně od platební karty zaznamenáno její číslo a event. telefon bankovního ústavu za účelem nahlášení odcizení (ztráty) platební karty, sumy peněz rozdělovat na menší částky a tyto rozdělit mezi spolucestující, případně do více kapes,
- neponechávat v autě doklady a cennosti atd., omezit nošení šperků a drahých hodinek poutajících pozornost,
- nepřespávat na osamocených místech.
V případě, že k okradení přesto dojde, je vhodné se obrátit na nejbližší policejní oddělení, případ ohlásit a požádat o vystavení policejního protokolu.
V případě nouze volejte nouzovou linku Zastupitelského úřadu ČR v Madridu +3469 9982307. Všeobecně platí, že je třeba se vždy řídit pokyny místních orgánů a před cestou se zaregistrovat v databázi DROZD.

Pokud jde o otázku terorismu, promyšlená strategie španělské vlády za účasti mezinárodní spolupráce přináší stále větší efekt v boji s terorismem baskické separatistické organizace ETA. Nicméně s nevypočitatelností fenoménu nacionalistického terorismu je nutno ve Španělsku stále počítat. Bohužel se k němu v poslední době přidává i hrozba mezinárodního terorismu.

Dále bychom doporučili, aby čeští občané byli, pokud je to možné, vybaveni mobilním telefonem, měli kontakt na rodinné příslušníky, přátele a známé, kteří by jim byli schopni poskytnout finanční pomoc v případě nouze.

Pro aktuální informace o počasí ve Španělsku, devizové kurzy, mapy, informace o politice, sportu, hudbě, leteckém spojení, turistice, jídle, životě, umění, historii, životním prostředí aj. navštivte laskavě různé webové stránky a browsery, jejichž adresy si najdete na internetu. Můžete se také obrátit na Velvyslanectví Španělska v Praze nebo jeho webovou stránku. Cestujete-li do Španělska individuálně, zakupte si dobrého průvodce.

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.