Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Srbsko Novi Sad
Srbsko Srbsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Na hraničním přechodu při vstupu na území Srbska je potřeba celním orgánům deklarovat dovážené valuty, pokud jejich výše překračuje 10.000 EUR, a požadovat vydání písemného potvrzení. V opačném případě hrozí zabavení valut držených při výstupu ze Srbska. Šance na vrácení zabavených valut je poměrně malá. ZÚ Bělehrad zde nemůže zajistit efektivní pomoc, jelikož nedeklarování valut je porušením platných právních norem.

Bezcelně lze dovézt zboží pro osobní potřebu, a to v množství odpovídajícím době pobytu na území Srbska a účelu cesty. Povinná směna valut není vyžadována.

Na hranicích Srbska většinou není třeba prokazovat dostatek finančních prostředků pro pobyt.

Pro dovoz či tranzit zbraní je potřebný zbrojní list vydaný Velvyslanectvím Srbska v Praze.

Na hraničním přechodu je třeba přihlásit a nechat si vystavit doklad k radiostanici instalované ve vozidle.

Zakázán je dovoz omamných a psychotropních látek a jedů.

Pro tranzit s dronem je nezbytné si vyřídit povolení (karnet ATA), které vydává Hospodářská komora České republiky. Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Upozorňujeme, že provoz dronu bez příslušného povolení může mít za následek zabavení stroje a pokutu.

Dovoz drobného zvířectva je možný po předložení mezinárodního očkovacího průkazu a veterinárního potvrzení o tom, že místo předchozího pobytu zvířete není postiženo některou z infekčních nemocí. Toto potvrzení nesmí být starší 2 dnů.

Se psy, kočkami a fretkami je možno do Srbska cestovat pouze s pasem dle nařízení (ES) č. 998/2003. Jedná se o jednotný doklad platný pro EU.

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.