Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Srbsko Novi Sad
Srbsko Srbsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Bezpečnostní situace v Srbsku je dobrá. Pro informace o aktuálním stavu v oblasti Kosova doporučujeme kontaktovat Velvyslanectví ČR v Prištině na e-mail pristina@embassy.mzv.cz nebo na telefon +381-38-246-676.

Stav vozovek je všeobecně horší oproti situaci v ČR (četné díry, výmoly, vyježděné koleje atd.). Řízení se musí věnovat zvýšená pozornost. Silnice a dálnice nepoužívají pouze motorová vozidla, ale také chodci, cyklisté, neosvětlené povozy atd. Z důvodu přítomnosti pomalých a neosvětlených vozidel v pravém pruhu dálnice a riziku nehod po setmění se doporučuje jízda v levém pruhu dálnice. Kontroly dopravní policie jsou poměrně časté. Doporučuje se respektovat případnou výzvu policisty k zastavení a během většinou pouze formální kontroly dokladů se vyvarovat jakýchkoliv verbálních konfliktů. Tyto mohou skončit odebráním cestovního pasu a udělením pořádkové pokuty (ve většině případů je umožněno pokutu uhradit až po řízení u místního „přestupkového soudu”).
Placení pokut je vyžadováno prostřednictvím vkladu na bankovní účet uvedený na složence. Do doby, než se platba uskuteční, bývá policií zadržován cestovní pas plátce. Maximální doba, po kterou cestovní doklad cizince může být z těchto důvodů držen, je 8 dní. Je dobré si uvědomit, že zejména na venkově a o víkendech může být úhrada pokuty uvedeným způsobem problém. Nová pravidla platí také pro ostatní účastníky silničního provozu (cyklisty, chodce). Bližší informace o druzích přestupků a výši pokut najdete na internetových stránkách Velvyslanectví ČR v Bělehradu .

Při ztrátě řidičského průkazu je nezbytné věc co nejrychleji oznámit na místní policii, hrozí pokuta v minimální výši 1 000 euro. Je nutno počítat s tím, že řidiči nebude umožněno s vozem bez ŘP odcestovat a pokud řidič přijel sám, bude muset počkat, až pro něj přijede jiná osoba s platným ŘP.

Styl řízení místních řidičů je celkově agresivnější a této skutečnosti odpovídá i vyšší počet těžších dopravních nehod.

Hlavní tranzitní trasy přes území Srbské republiky jsou většinou po celý rok bez problémů průjezdné, aktuální stav na silnících lze zjistit přes Auto-Moto Svaz Srbska (web: www.amss.rs, e-mail: info@amss.rs).

Pokud do Srbska přicestujete s vozem, jehož nejste vlastníkem, je nutno mít s sebou i plnou moc vystavenou vlastníkem vozu (v angličtině) a s ověřeným podpisem vlastníka. Plná moc může být požadována na hranicích a je vždy vyžadována v případech odtažení vozu pro špatné parkování. Doporučujeme podpis ověřit u notáře či na městském úřadě, v některých oblastech Srbska mohou být problémy s ověřením provedeným Českou poštou.

Upozorňujeme na možnost nahlášení případů případného korupčního jednání policie, se kterým se mohou cestující případně setkat na území Srbska (telefonní číslo: +381 11 361 0018 v anglickém nebo německém jazyce). Stejnou cestou je možné sdělit i případnou stížnost či chválu na práci policie v Srbsku.

V Srbsku platí přihlašovací povinnost při pobytu delším než 1 den. Přihlášení má být provedeno do 24 hodin od vstupu na území Srbska tzn., že cizinec musí přihlásit pobyt na oddělení policie, příslušném podle místa přechodného pobytu. Jeden exemplář formuláře potvrzeného policií je třeba mít během pobytu v Srbsku u sebe. Jste-li ubytováni v hotelu, kempech aj. plní tuto povinnost ubytovací zařízení; doporučujeme uschovat doklad o zaplacení ubytování minimálně do opuštění území Srbska, a to z důvodu případné reklamace v případě nesplnění ohlašovací povinnosti o vašem pobytu ze strany ubytovatele. Ve všech ostatních případech (pobyt u příbuzných, známých apod.) vás musí přihlásit majitel nemovitosti, ve které budete bydlet během své návštěvy Srbska. Může tak učinit i bez vaší přítomnosti, ale k přihlášení bude potřebovat váš cestovní doklad. Před odjezdem se každý musí odhlásit již osobně. Ačkoliv by měl být v případě nesplnění povinnosti přihlásit ubytovaného cizince postihován ubytovatel, v praxi se zastupitelský úřad ČR v Bělehradě setkal s případy, kdy pokuta byla udělena ubytovanému. Výše pokuty se může pohybovat v rozmezí od 5 000 do 25 000 Din (1 100 až 5 500 Kč) v případě fyzických osob, a v rozmezí 20 000 až 100 000 Din (4 400 až 22 000 Kč) v případě ubytovacích zařízení.  Formulář potvrzený policií může být požadován nejen hlídkami městské a dopravní policie, ale i pasovou kontrolou při výstupu ze země.

Nocování ve volné přírodě je zakázáno. Spaní pod širákem, ve stanu či pouze ve spacáku je možné pouze ve vyhrazených tábořištích. Také nocování v karavanu-přívěsu je povoleno pouze na vyhrazených místech (campingy). Vzhledem na vyskytnuvší se případy vloupání do automobilů během spánku cestujících a loupežného přepadení se důrazně nedoporučuje přespání v autě odstaveném na odpočívadle či jinde, ani zastavení na (zpravidla neosvětlených) odpočívadlech bez čerpacích stanic.

Zakázán je dovoz, držení a používání omamných a psychotropních látek a jedů v jakémkoliv, i minimálním množství.

Další zajímavé informace můžete najít na webové stránce Velvyslanectví ČR v Bělehradě, v kapitole „Časté dotazy“.

 

 

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.