Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Švédsko Stockholm
Švédsko Švédsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi Českou republikou a Švédským královstvím o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 13. listopadu 1990 v Praze, sjedna...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Švédsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2021-07-08 Stockholm
Vstup v platnost 1.8.2022
Publikace č. 26/2022 Sb.m.s.

Dohoda o půjčce mezi Českou republikou zastoupenou Ministerstvem financí a Českou národní bankou na straně jedné a AB Svensk Exportkredit, Stockholm na straně druhé

Název v cizím jazyce Loan Agreement between the Czech Republic (hereinafter called the BORROWER), duly represented by the Ministry of Finance with the Czech National Bank as Agent (the "AGENT") of the first part and AB Svensk Exportkredit, Stockholm, Sweden (hereinaft...
Země a mez. organizace Švédsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1994-06-09 Praha, Stockholm

Všeobecná bezpečnostní dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Švédského království týkající se vojenských utajovaných skutečností

Název v cizím jazyce General Security Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Kingdom of Sweden concerning Classified Military Information
Země a mez. organizace Švédsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2000-04-18 Stockholm
Vstup v platnost 18.4.2000
Publikace č. 84/2000 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Sweden regarding mutual assistance in customs matters
Země a mez. organizace Švédsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1995-03-24 Stockholm
Vstup v platnost 10.9.1996
Publikace č. 249/1996 Sb.

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Švédska o zrušení vízové povinnosti sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of Sweden concerning the abolition of visas
Země a mez. organizace Švédsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-07-13 Praha
Vstup v platnost 1.8.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 342/1990 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Švédskou správou materiálu pro obranu o vzájemném poskytování záruky za jakost u výrobků a služeb pro obranu

Název v cizím jazyce Arrangement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Swedish Defence Materiel Administration on Mutual Quality Assurance concerning Defence Products and Services
Země a mez. organizace Švédsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1998-04-24 Praha
Datum a místo podpisu 1998-04-03 Stockholm
Vstup v platnost 24.4.1998

Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Švédského království

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Sweden
Země a mez. organizace Švédsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-06-04 Stockholm
Vstup v platnost 4.6.1998
Publikace č. 130/2000 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o vědecké a technické spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Kingdom of Sweden on scientific and technical co-operation
Země a mez. organizace Švédsko
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1971-10-13 Stockholm
Vstup v platnost 26.1.1972
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 32/1973 Sb.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the Kingdom of Sweden for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Švédsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1979-02-16 Praha
Vstup v platnost 8.10.1980
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 9/1981 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of Sweden on co-operation in the field of health
Země a mez. organizace Švédsko
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1984-07-05 Praha
Vstup v platnost 5.7.1984
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 100/1984 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement du Royaume de Suede sur les transports routiers internationaux
Země a mez. organizace Švédsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1969-06-27 Stockholm
Vstup v platnost 20.10.1969
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 161/1970 Sb.

Dohoda mezi Československou republikou a Švédským královstvím o vypořádání některých nároků a pohledávek a Dodatkový protokol

Název v cizím jazyce Accord entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Suede portant su le reglement de certaines prétentions et créances et Protocole additionnel
Země a mez. organizace Švédsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1956-12-22 Stockholm
Vstup v platnost 27.9.1957
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o použití JAS 39 GRIPEN Českou republikou

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Sweden concerning the Use of the JAS 39 GRIPEN by the Czech Republic
Země a mez. organizace Švédsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2004-06-14 Praha
Vstup v platnost 14.6.2004
Publikace č. 80/2004 Sb.m.s.

Příloha ke Všeobecné bezpečnostní dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Švédského království týkající se vojenských utajovaných skutečností

Název v cizím jazyce Annex to the General Security Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Kingdom of Sweden concerning Classified Military Information
Země a mez. organizace Švédsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2004-06-14 Praha
Vstup v platnost 14.6.2004
Publikace č. 84/2004 Sb.m.s.

Smírčí a rozhodčí smlouva mezi republikou Československou a Švédskem a Závěrečný protokol

Název v cizím jazyce Traité de Conciliation et d´Arbitrage entre la République Tchécoslovaque et la Suede
Země a mez. organizace Švédsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1926-01-02 Praha
Vstup v platnost 29.4.1926
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 176/1926 Sb.

Obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Švédskem a Závěrečný protokol

Název v cizím jazyce Convention de Commerce et de Navigation entre la République Tchécoslovaque et la Suede et Protocole final
Země a mez. organizace Švédsko
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Obchodní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1925-04-18 Stockholm
Vstup v platnost 8.1.1926
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 119/1925 Sb.
Publikace č. 3/1926 Sb.
.