Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Turecko Gureme
Turecko Turecko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Kriminalita/bezpečnostní složky: V Turecku jsou patrné viditelná a široké přítomnost  ozbrojených sil ve veřejném prostoru. Vedle přítomnosti policie, dopravní policie a četnictva (jandarma) se lze také setkat s tzv. „bekçi“ (pomocné policejní hlídky, které mohou konat ve vymezených případech autonomně).  Časté jsou  namátkové či cílené kontroly totožnosti, jak v silničním provozu, veřejném prostoru i hromadné dopravě místní i dálkové.

Kriminalita/krádeže či přepadení: Možnost drobných krádeží a další kriminality nelze vyloučit. Při ztrátě, odcizení či přepadení kontaktujte místní úřady/policii či četnictvo, snažte se zdokumentovat rozsah poškození (např. lékařská zpráva a dále třeba fotografie) a kontaktujte dle vlastního uvážení svoji pojišťovnu a Velvyslanectví ČR v Ankaře či Generální konzulát ČR v Istanbulu v případě nutnosti konzulární pomoci. Při vyjádření souhlasu či podepisování dokladu/dokumentu je důležité rozumět obsahu takového dokumentu a právních následků případného souhlasu. Nutno požadovat tlumočení či překlad, a pokud porozumění není úplné, alespoň uvést písemně svou výhradu k protokolu/dokumentu (nebo jej raději vůbec nepodepisovat). 

Obecné zásady bezpečnosti: Základním, ne však jediným pravidlem je vyhýbat se davům, respektovat příkazy bezpečnostních sil, sledovat místní média, mít při sobě doklad totožnosti, vyhýbat se prostorům vyhrazeným armádě/bezpečnostním silám a nepoužívat záznamová  zařízení v těchto oblastech či jejich blízkosti. Nadále platí, že při cestách do příhraničních oblastí Turecka se Sýrií je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a zvážit zbytnost cest do oblasti vzhledem k rozsáhlé přítomnosti a operacím tureckých ozbrojených sil. Doporučujeme sledovat aktuální bezpečnostní situaci a respektovat informace a pokyny tureckých úřadů. V případě zadržení místními úřady doporučujeme si vyžádat konzulární asistenci Velvyslanectví ČR v Ankaře či Generálního konzulátu ČR v Istanbulu. Doporučujeme se vyhýbat konfliktům s místními úřady i občany, kdy řešení situace s místními úřady bude pro cizince vždy obtížné a případ,  včetně nákladů na jeho řešení,  může pokračovat i po opuštění území Turecka.

Potulní psi a kočky: Důrazně varujeme před kontaktem s místními toulavými (někdy i  zdivočelými) toulavými psy a kočkami. V případě pokousání, poškrábání či kontaktu s tělními tekutinami/tkáněmi toulavých zvířat ve vlastním zájmu bezodkladně vyhledejte lékařskou pomoc.

Silniční provoz: Dopravní situace může být pro české řidiče  značně nezvyklá, od nerespektování světelné signalizace, nepoužívání směrovek či světel za tmy,  setkání s vozidly v protisměru, jízdy mimo jízdní pruhy, nedodržování rychlosti, nepoužívání přileb, bezpečnostních pásů atd. V případě autonehody je zásadní rozumět dokladům/dokumentům souvisejícím s nehodou a souhlas/podpis dát pouze  při dostatečném porozumění obsahu i  právním důsledkům.

Urážka symbolů či osob: Důrazně varujeme před možnou urážkou (i nevědomou) státních symbolů Turecké republiky, osoby vrcholných politiků či zakladatele novodobého Turecka. Dále je nutno respektovat, že Turecko je převážně muslimská země a vyvarovat se projevů, které by mohly být považovány za znevažování nábožentsví.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.