Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Turecko Gureme
Turecko Turecko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Turecké republiky o spolupráci při potírání mezinárodního nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropními látkami, mezinárodního terorizmu a organizovaného zločinu

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Interior of the Czech Republic and the Ministry of Interior of the Republic of Turkey on Cooperation in Combating the International Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, International ...
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce v boji proti organizovanému zločinu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1997-01-17 Ankara
Vstup v platnost

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany

Název v cizím jazyce Agreement on the Industrial Cooperation in Defense between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Turkey
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1999-09-28 Ankara
Vstup v platnost
Publikace č. 59/2009 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Turkey on Co-operation and Mutual Assistance in Customs Matters
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2000-10-10 Ankara
Vstup v platnost
Publikace č. 25/2001 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Turkey on Cooperation in the Fields of Culture, Education, Science, Youth and Sports
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2003-10-02 Ankara
Vstup v platnost
Publikace č. 110/2004 Sb.m.s.

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Administrative Arrangement for the Implementation of the Agreement between the Czech Republic and the Republic of Turkey on Social Security
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2004-06-30 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 136/2004 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Turkey on Social Security
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2003-10-02 Ankara
Vstup v platnost
Publikace č. 135/2004 Sb.m.s.

Protokol mezi delegacemi Ministerstva zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstva financí a zahraničního obchodu Turecké republiky

Název v cizím jazyce Protocol between the delegations from the Ministry of Foreign Trade of the Czechoslovak Socialist Republic and the Prime Ministry, Undersecretariat for Treasury and Foreign Trade of the Republic of Turkey
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1988-12-06 Ankara
Vstup v platnost 6.12.1988
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Republic of Turkey for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1999-11-12 Ankara
Vstup v platnost
Publikace č. 19/2004 Sb.m.s.

Dohoda mezi Českou republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Turkey for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-04-29 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 21/2012 Sb.m.s.

Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Turkey
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1996-04-15 Ankara
Vstup v platnost
Publikace č. 61/2017 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Turkey on Cooperation in the Field of Tourism
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1981-06-30 Praha
Vstup v platnost 24.9.1981
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky

Název v cizím jazyce International Road Transport Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Turkey
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1981-06-30 Praha
Vstup v platnost 29.12.1981
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 34/1982 Sb.

Protokol mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem financí Turecké republiky

Název v cizím jazyce Protocol between the Federal Ministry of Foreign Trade of the Czechoslovak Socialist Republic and the Ministry of Finance of the Republic of Turkey
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1981-02-04 Ankara
Vstup v platnost 4.2.1981
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o spolupráci v oblasti vojenské historie, vojenské muzeologie a vojenských publikací

Název v cizím jazyce Protocol between the Ministry of Defense of the Czech Republic and the General Staff of the Republic of Turkey concerning Cooperation in the Field of Military History, Military Museology and Military Publications
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2001-11-29 Praha
Vstup v platnost 29.11.2001
Publikace č. 16/2002 Sb.m.s.

Zápis z jednání delegací Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstva financí Slovenské republiky a Ministerstva financí a zahraničního obchodu Turecké republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1993-03-19 Praha
Vstup v platnost pro ČR 1993-03-19

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o sociální a kulturní výměně personálu

Název v cizím jazyce Protocol between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the General Staff of the Republic of Turkey on Social and Cultural Exchange of the Personnel
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2004-12-30 Praha
Vstup v platnost 30.12.2004
Publikace č. 21/2005 Sb.m.s.

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Turecké republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu sjednané výměnou dopisů

Název v cizím jazyce Agreement on the abolition of the visa requirement for holders of a diplomatic, special or service passport
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-02-18 Ankara
Vstup v platnost 20.3.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 170/1991 Sb.

Úmluva mezi republikou Československou a republikou Tureckou o vzájemných stycích v soudních věcech občanských a obchodních

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tchécoslovaque et la République Turque relative aux relations réciproques en matiere judiciaire, civile et commerciale
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1930-08-22 Praha
Vstup v platnost 6.6.1933
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 75/1933 Sb.

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou

Název v cizím jazyce Convention Consulaire entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République de Turquie
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1977-11-15 Ankara
Vstup v platnost 11.8.1979
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 33/1980 Sb.

Úmluva o řízení soudním, rozhodčím a smírčím mezi Československem a Tureckem

Název v cizím jazyce Convention de reglement judiciaire, d´arbitrage et de conciliation entre la Tchécoslovaquie et la Turquie
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1931-03-17 Ankara
Vstup v platnost 16.10.1932
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 167/1932 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o vzájemné spolupráci ve vojenské oblasti

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the General Staff of the Republic of Turkey on Mutual Cooperation in the Field of Military
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1997-10-22 Praha
Vstup v platnost 22.12.1997

Dlouhodobá dohoda o hospodářské, technické, průmyslové a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky

Název v cizím jazyce Accord de coopération économique, technique, industrielle et scientifique a long terme entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République de Turquie
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1976-01-06 Ankara
Vstup v platnost 14.5.1976
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva o přátelství mezi Republikou československou a Republikou tureckou

Název v cizím jazyce Traité d´Amitié entre la République Tchécoslovaque et la République Turque
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1924-10-11 Ankara
Vstup v platnost 21.7.1925
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky o likvidaci některých otevřených finančních nároků sjednaná výměnou dopisů

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1970-03-20 Ankara
Vstup v platnost 20.3.1970
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
.