Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Velká Británie Buckinghamský palác
Velká Británie Velká Británie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dokumenty

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby každé dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním pasem nebo občanským průkazem.

Řada britských letišť je vybavena samoobslužnými elektronickými branami pro pasovou kontrolu, ve kterých si cestující provede pasovou kontrolu při příletu a odletu sám. Čekací doba na pasovou kontrolu je zpravidla kratší, než při klasické pasové kontrole prováděné imigračními úředníky. Tyto automatické brány však akceptují pouze cestovní pasy s biometrickými údaji. Cestující, kteří mají jiné cestovní doklady než biometrické pasy (např. občanský průkaz), musí projít klasickou pasovou kontrolou.

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že „každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států“.

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Právo žít ve Velké Británii má po 1. květnu 2004 každý občan České republiky, který v Británii pracuje nebo tam nepracuje, ale má dostatek prostředků, aby se uživil, aniž by pobíral dávky sociální pomoci. Pokud máte právo pobývat a žít ve Velké Británii, nepotřebujete prozatím žádné povolení k pobytu ani registraci na policii.

Rodinní příslušníci (manžel/manželka a nezaopatřené děti) mají stejné právo žít a pracovat v Británii za předpokladu, že jsou také občany některého ze členských států EU. Pokud nejsou občany některého ze států Evropského hospodářského prostoru, musí mít povolení pro rodinu (tzv. family permit). Toto povolení musí získat před odjezdem do Británie. Pokud se budou snažit o vstup na území Velké Británie bez povolení pro rodinu, může se stát, že jim nebude vstup povolen.

Český řidičský průkaz je v Británii použitelný po celou dobu pobytu v případě, že se zdržujete v Británii v režimu „návštěva“ nebo „turistika“ (visitors). V případě, že ve Velké Británii pobýváte dlouhodobě (tj. jako "residents"), platí český řidičský průkaz pouze omezenou dobu. Omezení se týká i doby, po kterou je možno ve Velké Británii užívat motorové vozidlo registrované a pojištěné v zahraničí (maximálně 6 měsíců za posledních 12 měsíců, podrobnosti naleznete zde). V případě porušení britských předpisů hrozí zadržení či zabavení vozidla, případně jeho sešrotování.

Bližší informace lze najít na webové stránce příslušného pracoviště britského ministerstva dopravy DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency).

 

 

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.