Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Bolívie solné pole
Bolívie Bolívie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


S účinností od 1.10.2003 Bolívie zrušila vízovou povinnost pro turistické cesty občanů ČR. Společné rozhodnutí MZV a MV Bolívie ze dne 31.8.2007 stanovilo konkrétní podmínky bezvízového pobytu k turistickým účelům:

  • při vstupu na území Bolívie je třeba si zajistit otištění vstupního razítka do pasu (od data v něm uvedeného se počítá délka pobytu);

  • pokud chce cestovatel pobývat v zemi déle než 30 nebo 60 dnů, je třeba, aby si před uplynutím 30-ti (nebo 60-ti) denní lhůty vyřídil na migračním úřadě příslušné povolení, jinak se vystavuje hrozbě pokuty;

  • celková délka bezvízového pobytu nesmí překročit 90 dnů za rok;

  • během pobytu nelze v zemi vykonávat výdělečnou činnost;

  • během pobytu nelze měnit účel víza (tj. žádat o krátkodobý nebo dlouhodobý pobyt).

K delšímu pobytu je třeba požádat o vízum na velvyslanectví Bolívie ve Vídni

Podmínkou vstupu na území Bolívie je splnění následujících požadavků:
- předložení platného cestovního dokladu s platností minimálně 6 měsíců ode dne vstupu;
- předložení dokladu o očkování proti žluté zimnici (seznam regionů s povinností očkování);
- předložení zpáteční letenky nebo cestovního plánu.

V případě, že cizinec hodlá podat žádost o přechodný nebo dlouhodobý pobyt, je třeba obstarat si speciální vízum (tzv. Visa de Objeto Determinado). Žádost je možno vyplnit online a měla by být vyřízena během 5 pracovních dnů. Vízum je platné 30 dní a slouží k tomu, aby během této doby byla podána žádost o přechodný nebo dlouhodobý pobyt. Je nutné uhradit poplatek ve výši 85 USD a poskytnout zvací dopis instituce nebo organizace, případně písemnou formou vysvětlit účel cesty.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.