Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Bolívie solné pole
Bolívie Bolívie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bolivijské republiky o kulturní spolupráci

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Bolivia sobre la cooperación cultural
Země a mez. organizace Bolívie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1985-06-24 Praha
Vstup v platnost 24.8.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Bolivijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Federativa Checa y Eslovaca y el Gobierno de la República de Bolivia para la Supresión de Visas en los Pasaportes Diplomáticos y de Servicio
Země a mez. organizace Bolívie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-09-03 Praha
Vstup v platnost 18.9.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 449/1991 Sb.

Dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Bolivijskou republikou

Název v cizím jazyce Convenio de cooperacion técnica y científica entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Bolivia
Země a mez. organizace Bolívie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1972-09-06 La Paz
Vstup v platnost 27.6.1973
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 127/1973 Sb.
.