Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Chile sochy Moai
Chile Chile
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Ve srovnání s ostatními latinskoamerickými zeměmi je Chile poměrně bezpečnou zemí. Nejčastější problémy, zejména ve velkých městech jako Santiago, Valparaíso, Viña del Mar a dalších, mívají turisté s organizovanými skupinami kapesních zlodějů. V centrech těchto měst nedoporučujeme ženám nosit šperky. Zvláště upozorňujeme na vysokou kriminalitu ve Valparaísu, kde byla zaznamenána i loupežná přepadení a násilné činy, jejichž obětí se stali turisté, a ve městech v blízkosti bolivijských a peruánských hranic.

Zvláštní pozornost věnujte osobním věcem během cest autobusem (vysoké riziko hrozí zvláště na autobusových nádražích, nejčastěji jsou ztráty hlášeny z města Calama) a v restauracích navštěvovaných cizinci (např. ve čtvrti Bellavista v Santiagu).

Krádež cestovních dokladů nebo finanční hotovosti je třeba ohlásit na policii (Carabineros nebo Policia de Investigaciones, PDI) a sepsat příslušný protokol. Sepsání protokolu je samozřejmě nutné, pokud hodláte uplatnit cestovní pojištění. V případě odcizení cestovního pasu se následně na velvyslanectví sepisuje oznámení o ztrátě či odcizení dokladu.

Doporučujeme vyhýbat se politickým demonstracím (typicky 11. září na výročí vojenského puče nebo na 1. máje) včetně studentských akcí. Není výjimečné, že politická shromáždění vyústí v násilné střety demonstrantů s policií. Násilné činy s politickým podtextem (protesty aktivistů domorodného etnika Mapuče) jsou zaznamenány několikrát do roka v Araukánii (IX. region).

Doporučujeme uložit si cestovní pas a cennosti na bezpečné místo a mít u sebe pouze kopii datové stránky pasu. Doklady a cennosti lze uložit i na velvyslanectví. Zájem o úschovu nutno avizovat předem, stejně jako následné vyzvednutí věcí. Věci k úschově lze přijímat a vydávat pouze v pracovní době.

Některé andské země (zejména Kolumbie) uplatňují razantní postup proti mezinárodnímu obchodu s narkotiky. Obchodníci s drogami proto hledají alternativní cesty pro dodávky na americký a evropský trh, včetně zásilek prostřednictvím tzv. kurýrů. Jednou z těchto cest se stává také Chile (mezinárodní letiště v Santiagu a pozemní hraniční přechody z Bolívie a Peru). Doporučujeme proto např. nenechávat bezprostředně před odletem z Chile bez dozoru svá zavazadla. Protidrogové kontroly jsou prováděny i v chilském vnitrozemí, zejména na hlavních silnicích z Bolívie a Peru.

V odlehlých oblastech blízko hranic jsou dosud položena minová pole, zejména na nejvzdálenějším severu u hranic s Peru a Bolívií (regiony XV., I. a II.) a na jihu u argentinských hranic (XII. region). Národní komise pro odminování zveřejnila mapu postižených oblastí. Před případnými cestami do nich doporučujeme prověřit aktuální situaci s místními úřady, držet se označených cest a pozorně sledovat veškerá varování.

Chile je známo širokou nabídkou tzv. "adrenalinových" a jiných netradičních sportů. V tomto směru doporučujeme využívat služeb zavedených cestovních kanceláří s důvěryhodnými referencemi. Vysokohorská turistika v místních podmínkách vyžaduje využívat služeb osvědčených a zkušených průvodců. Před výstupy do velkých nadmořských výšek je nutné počítat v plánu cesty s dostatečně dlouhou aklimatizací. Bližší informace k horolezeckým výstupům může poskytnout Federación de Andinismo de Chile, základní orientaci i velvyslanectví.

Čeští turisté cestující do Chile mají často zájem o návštěvu oblasti kolem nejvyšší hory kontinentu Aconcaguy, která je sice nejsnadněji dostupná z chilského území, leží však na argentinské straně And. V případě mimořádných událostí při návštěvě této oblasti je nutné kontaktovat buď velvyslanectví ČR v Buenos Aires nebo honorární konzulát v Mendoze. Povolení k návštěvě výše položených oblastí Národního parku Aconcagua lze získat v cestovních kancelářích v Mendoze. Cestujete-li z Chile, budete muset na chilsko – argentinské hranici (silniční přechod Los Libertadores - Cristo Redentor) projít hraniční kontrolou. Toto platí i pro pozemní cesty do některých oblastí v jižní části chilského území, např. celý XII. region (Magallanes y Antártica Chilena), které jsou po zemi dostupné pouze z území Argentiny.

Přírodní katastrofy

Chile patří k seismicky nejaktivnějším oblastem na světě, zemětřesení tedy nelze vyloučit ani během krátkodobých pobytů. Doporučujeme seznámit se s bezpečnostními opatřeními v případě zemětřesení a tsunami a bezpodmínečně respektovat případný pokyn k evakuaci. Chilané bezpečnostní opatření znají, celostátní i místní úřady jsou na zemětřesení dobře připraveny. Z hlediska ochrany před tsunami je problematické přespávání turistů na odlehlých plážích, kam nemohou dojít zprávy o vyhlášení evakuace.

Doporučujeme prostudovat pokyny pro případ zemětřesení (v angličtině)

Na území Chile se nachází několik set sopek, z nichž několik desítek je aktivních. K poslední velké sopečné erupci došlo v dubnu 2015 (Volcán Calbuco) v hustě osídlené a turisticky atraktivní části země asi 1000 km jižně od Santiaga. Pokud hodláte cestovat do oblasti s aktivní vulkanickou činností, je nutné předem zjistit aktuální situaci (například uzavírky silnic či celých národních parků).

V centrálním a jižním Chile dochází v suchém období (prosinec až březen) vlivem vysokých teplot a silného větru k rozsáhlým lesním požárům, během nichž úřady uzavírají postižené oblasti pro turistiku.

V případě jakýchkoli přírodních katastrof je třeba řídit se pokyny místních úřadů.

Místní zákony a zvyky

Užívání a vlastnictví drog je trestné a může vést k trestům odnětí svobody.

Homosexualita je v Chile legální a její přijetí ve společnosti zvolna vzrůstá, většina chilské společnosti je však konzervativní.

Zdraví

Mezi ČR a Chile neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče. Je proto nutné, aby turisté cestovali do Chile pouze s mezinárodně platným pojištěním a důkladně se seznámili s podmínkami úhrady zdravotní péče ve své pojistné smlouvě.

Zdravotní péče v soukromých zařízeních, a to i základní (o případné hospitalizaci či operačním zákroku nemluvě), je v Chile velmi nákladná; několikaminutové vyšetření u lékaře pouze ke stanovení jednoduché diagnózy představuje výdaj minimálně v desítkách dolarů, hospitalizace bývá pak otázkou tisíc až desítek tisíc dolarů. Je nutné počítat s tím, že některé soukromé kliniky požadují uhrazení zdravotní péče ihned (ještě před vlastním ošetřením) v hotovosti, a to bez ohledu na to, zda cizinec má či nemá mezinárodní pojištění. Je vždy nutné uschovat pro zdravotní pojišťovnu veškeré doklady od chilského lékaře, včetně písemné diagnózy s čitelným jménem pacienta. Příznivcům extrémních sportů doporučujeme u pojišťovny předem ověřit, zda je sjednaná pojistka platná i pro daný sport a zda kryje i náklady na transport helikoptérou záchranné služby.

Zdravotní péči ve státních zařízeních nelze doporučit, mj. z důvodů extrémně dlouhých čekacích dob (až 1 rok).

Do Chile není vyžadováno speciální očkování - klimatické podmínky to nevyžadují a hygienické podmínky jsou na dobré úrovni (včetně kvality pitné vody z veřejné vodovodní sítě ve větších městech). Doporučujeme však informovat se předem ještě v ČR, pokud cestujete z Chile do dalších zemí Latinské Ameriky; někdy se stává, že např. letecká společnost nenechá cestujícího bez povinného očkování pro cílovou zemi vůbec nastoupit do letadla. Pro občany, kteří cestují z Chile dále do zdravotně rizikových států Latinské Ameriky (v některých z nich je vybrané očkování povinné) a nezajistili si potřebná očkování již v ČR, existuje možnost placeného očkování až v Chile, a to na adrese Vacunatorio Internacional, Hospital El Salvador, Avenida El Salvador 364, Providencia, metro stanice Salvador, pondělí až čtvrtek 8:30-16, pátek 8.30 až 15 hodin.

Doprava

Vzhledem k extrémně velkým vzdálenostem je během cest po Chile nutné používat leteckou dopravu, kterou zajišťují společnosti LATAM a Sky Airline.

Při transportech na kratší vzdálenosti nebo při dostatku času je nejvýhodnější autobusová doprava, která má velmi hustou síť (několik společností operujících ze Santiaga do velkých měst, v regionech pak menší místní dopravci). Ceny jízdenek v jedné a téže kategorii (lůžko, standard apod.) a na stejné trase se mezi jednotlivými společnostmi nijak podstatně neliší. Na velké vzdálenosti jsou k dispozici lůžkové vozy (salón cama) a prostorná sedadla (semicama). V provozu jsou i mezinárodní linky.

Železniční osobní doprava existuje pouze mezi Santiagem a jihem země (Chillán, Concepción, Temuco).

Velká část jižního Chile, z turistického hlediska velmi atraktivní, je dostupná bez opuštění chilského území pouze lodí nebo letecky (silniční spojení pak pouze přes Argentinu); doporučujeme zajišťovat trajekty do této oblasti s předstihem.

Při uzavírání smluv v půjčovnách aut doporučujeme důkladnou kontrolu smlouvy a jejích podmínek, pojištění a řádné převzetí vozidla přesně podle protokolu o jeho technickém stavu a případném vnějším poškození. Se zapůjčeným vozidlem nelze ve většině případů vycestovat mimo území Chile; pokud hodláte cestovat mimo Chile, je nutné takovou cestu avizovat předem při rezervaci a počítat s určitým příplatkem na pojištění. Vzhledem ke stavu vozovek v odlehlých oblastech se vyplatí při pronájmu vozidla připlatit si pojištění (v některých oblastech se však pojištění neposkytuje – např. celý XII. region Magallanes y Antártica Chilena a provincie Palena).

Na dálnicích a za průjezdy tunely se platí poplatky, které jsou relativně vysoké. S těmito výdaji je nutno počítat předem, neboť zpoplatněné úseky nemají často alternativu. Nelze platit kreditními kartami ani cizí měnou, je tedy třeba cestovat s dostatkem peněz v hotovosti. Cena za litr benzínu (bezolovnatý 95 oktanů) se pohybuje kolem 700 - 800 pesos (přibližně 1,3 USD), v odlehlých regionech (poušť Atacama, Carretera Austral) je cena mírně vyšší.

Většina cest je asfaltovaných, ale na cesty do odlehlejších oblastí (včetně mnoha národních parků) je třeba terénní vozidlo (4x4). Do odlehlých oblastí pouště Atacama a na Altiplano doporučujeme cestovat ve skupině s minimálně dvěma auty a dostatečnými zásobami benzínu a vody. Řízení v Chile je dosti náročné (obrovské vzdálenosti, nekázeň místních řidičů, rozmanité podmínky od sněhu na silnici až po extrémně horké pouštní cesty).

Horské hraniční přechody jsou poměrně často neprůjezdné v zimním období, tj. červen až září, a to včetně nejfrekventovanějšího průsmyku na silnici mezi Santiagem a argentinskou Mendozou. Uzavírky silnic působí i sesuvy po zemětřeseních a povodních.

Místní měna

Aktuální kurs chilského pesa viz např. stránka České národní banky

Bankomaty jsou rozšířeny ve větších městech. Většina hotelů a obchodů akceptuje kreditní karty (potíže však někdy nastávají při platbách po internetu, kdy lze platit pouze kartou vydanou v Chile). Přijímají se i cestovní šeky, nejlépe v USD. Při peněžních převodech lze využívat sítě poboček Western Union.

Příprava cesty

Pro přípravu cesty do Chile doporučujeme turistického průvodce z ediční řady Lonely Planet, případně z edice The Rough Guide, Bradt nebo Dorling Kindersley. Poměrně kvalitní jsou i každoročně aktualizované průvodce spojené s automapou příslušné oblasti, které se prodávají u čerpacích stanic společnosti COPEC; tyto jsou k dispozici pouze ve španělštině. V Chile neexistuje podrobný kvalitní autoatlas.

Na stránkách velvyslanectví najdete i odkazy na internetové zdroje dalších informací (většinou ve španělštině) a kontakty na chilský Vojenský kartografický ústav, který vydává mapy.

Podrobné informace pro turisty a návštěvníky Chile obsahuje stránka Chile Abroad

(v angličtině).

Velvyslanectví ČR v Santiagu přeje všem uživatelům těchto stránek, aby jim pobyt v Chile vyšel zcela podle jejich představ. Od všech cestovatelů pak rádi uvítáme komentáře k obsahu tohoto článku a jejich osobní zkušenosti, které se v následujících aktualizacích vynasnažíme zobecnit ku prospěchu všech dalších turistů.

 

 

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.