Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ekvádor korále
Ekvádor Ekvádor

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Ecuador on Exemption from Visa Requirements for Holders of Diplomatic Passports
Země a mez. organizace Ekvádor
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Úprava vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2019-02-12 Quito
Vstup v platnost
Publikace č. 36/2020 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Ekvádorské republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Název v cizím jazyce Convenio de cooperación cultural y científica entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República del Ecuador
Země a mez. organizace Ekvádor
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1983-09-13 Praha
Vstup v platnost 27.2.1987
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 34/1988 Sb.

Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuador

Název v cizím jazyce Acuerdo básico de cooperación científico-técnica entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República del Ecuador
Země a mez. organizace Ekvádor
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1971-09-15 Praha
Vstup v platnost 1.3.1972
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 96/1973 Sb.

Rámcová dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem elektrické energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky

Název v cizím jazyce Convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa y el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable de la República del Ecuador
Země a mez. organizace Ekvádor
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2012-06-18 Quito
Vstup v platnost 18.6.2012
Publikace č. 10/2013 Sb.m.s.
.