Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Peru Machu Picchu
Peru Peru
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Před cestou se doporučuje zaregistrovat se v databázi „Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí“ - DROZD (http://drozd.mzv.cz/).

Při pobytu v Peru je vhodné kontaktovat informační kanceláře PromPerú a IPerú, které se nacházejí prakticky ve všech větších městech. Je zde možné získat aktuální informace o uzavírkách silnic, o otevírací době turistických památek, vhodná doporučení k návštěvám zajímavostí, muzeí, restaurací atd. Aktuální seznam těchto kanceláří je k dispozici na internetových stránkách PromPerú - www.promperu.gob.pe v sekci věnované rozvoji turistického ruchu. V „Manuálu pro návštěvníky Peru“ jsou užitečné kontakty na důležité úřady a instituce, které může turista během pobytu v Peru potřebovat“.
Obecně platí, že znalosti anglického jazyka jsou v Peru uplatnitelné v hlavním městě a ve větších turisticky známých destinacích, ovšem již tomu tak není v dalších částech země. Základní znalosti španělštiny jsou vítány, ba někdy jsou i potřebné, jinak se turisté vystavují rizikům s tím spojeným.
Pokud se týče bezpečnostních poměrů, Peru je považováno za zemi, ve které je vhodné dbát zvýšené opatrnosti. Hlavními bezpečnostními zásadami jsou necestovat v noci, po setmění vycházet jen s minimální hotovostí, zavazadla ponechávat na bezpečném místě a vždy pod kontrolou,  dát přednost jednoduchému a neokázalému oblečení.

Peru se nachází ve vysoce aktivní tektonické oblasti, tudíž je možné se v průběhu pobytu setkat se zemětřesením, či menšími otřesy zemské kůry. Základní pravidla, jak se chovat v průběhu zemětřesení , jsou: Zůstaňte klidní. Jste-li mimo budovu, přesuňte se na volné prostranství, aby vás nezasáhly padající předměty. Jste-li uvnitř, zůstaňte uvnitř (nejvíce zranění je při vybíhání v panice z domů). Přitiskněte se, pokud je to možné, k nosné stěně, nikdy nestůjte u okna. Venku se držte dále od elektrického vedení. Pokud možno nezůstávejte v úzkých ulicích. Vždy dodržujte pokyny místních úřadů a záchranářů.

Obecně pro návštěvníky Peru platí, že v období od dubna do listopadu panuje v horské a pralesní části území Peru období léta, tedy dny sucha s nízkým srážkovým úhrnem. V ostatních měsících nedoporučujeme návštěvy těchto oblastí z důvodu silných a dlouho trvajících dešťů a nízkých teplot (horské oblasti). Období dešťů (prosinec - březen) je spojeno s četnými sesuvy půdy ohrožujícími řidiče osobních vozidel a autobusové dopravy využívajících špatně udržované silniční trasy. Některé oblasti jsou v období dešťů kvůli nezpevněné vozovce téměř nedostupné (zejména pralesní oblasti).

Ve městech jsou pro přepravu bezpečnější taxi než mikrobusy, ve kterých dochází k okrádání turistů. Všeobecně platí, že při cestování hromadnou dopravou (taxi, mikrobus) je třeba se mít na pozoru. Cena taxi je smluvní (neexistují taxametry), jistější je používání např. hotelového taxi. K cestám mezi městy lze použít dálkové autobusy, nicméně i zde platí stejná pravidla. Meziměstská autobusová přeprava není drahá. Doporučuje se cestovat pouze zavedenými autobusovými společnostmi, kde je záruka dobrého technického stavu autobusů. Levnější dopravci většinou nevěnují řádnou pozornost technickému stavu svých vozidel a častěji u nich dochází k technickým poruchám nebo haváriím. Větší a zavedení autobusoví přepravci jsou automaticky pojištěni, což je v případě problémů různého charakteru výhodou. Doporučuje se uchovat si nejméně po dobu cesty jízdenku pro případné uplatnění náhrady u pojišťovny.
Automobilem z půjčovny v Peru nelze opustit zemi. Dle dohody je možné vozidlo vrátit jinde, než bylo zapůjčeno.

Mýtné na silnicích není vysoké. Povrch místních silnic je relativně dobrý, zejména to platí pro hlavní silniční tepnu, kterou je Panamerická silnice. Ve vnitrozemí je však třeba počítat s častými výmoly, hlavně po dešti, popř. s padajícím kamením a závaly. Při cestách po Peru se doporučuje dbát ostražitosti, neboť styl jízdy místních řidičů je poměrně bezohledný. V horských oblastech je délka přesunu mezi městy větší, s čímž je třeba počítat při cestě autem a plánování cesty - vzdálenost 100 km představuje přibližně 2 hodiny cesty.

V případě zastávek nebo poruch pozor na přepadení. Doporučuje se vyvarovat se přemísťování v noci, kdy i na nejfrekventovanějších silnicích mohou být umísťovány "neviditelné" překážky, které jsou schopny vozidlo poškodit. Během nutné zastávky pak může být posádka okradena. Každý rok bylo zaznamenáno několik případů ozbrojeného přepadení nočních dálkových autobusů, kdy došlo k okradení cestujících včetně zahraničních turistů.

Poměrně častým jevem jsou v Peru blokády silnic kvůli manifestacím a protestům, které způsobují komplikace v silniční dopravě a pro turisty nečekané potíže. Z těchto důvodů je nutné sledovat aktuální situaci popř. konzultovat stav s českým velvyslanectvím v Limě.
Při jakýchkoliv potížích se doporučuje kontaktovat místní policii nebo také speciální tzv. turistickou policii, která pomáhá řešit problémy zejména zahraničních turistů.

Obecně platí pravidlo, že se nekonzumuje voda z vodovodního kohoutku, pouze voda balená – tzn. v lahvích nebo sklenicích. Zelenina a ovoce se doporučují před konzumací dobře omýt vodou, popř. dezinfikovat.

Pro alpinisty by mělo být samozřejmostí kontaktovat před vstupem do hor speciální policejní záchranářskou jednotku za účelem zjištění stavu počasí a celkových podmínek v příslušné části hor. Veškeré záchranářské práce jsou vedeny jako placená služba a náklady spojené s tímto úkonem jsou účtovány k tíži zachráněného. Je zcela nezbytné, aby každý návštěvník oblasti Cordillera Blanca byl pojištěn na vysokohorskou turistiku. Výjimku tvoří pouze základní cesta k Laguně Llanganuco s památníkem zahynulých československých horolezců, kam se lze dopravit taxíkem nebo místní autobusovou linkou.
Nedoporučuje se cestovat do oblasti VRAEM (údolí řek Apurímac a Ene), kde probíhá boj armády a policie s narkoteroristickými skupinami. V této oblasti dochází k ozbrojeným přepadením, k únosům a také k častým srážkám mezi vzbouřenci a vládními složkami. Jedná se zejména o provincie Huanta a La Mar v regionu Ayacucho, provincii Tayacaja v regionu Huancavelica a okresy Kimbiri, Pichari a Vilcabamba v regionu Cusco. Vliv narkoteroristických skupin je také v provinciích Satipo a Concepción v regionu Junín, v provinciích Huamalies, Leoncio Prado v regionu Huánuco a také v provinciích Tocache a Padre Abad v regionu Ucayali.

V provinciích Chincheros (region Apurimac), Churcampa (region Huancavelica) a Huallaga (region San Martín) operují zbytky teroristické skupiny Světlé stezky.

Za nejvhodnější způsob placení se považuje vedle hotovosti používání kreditních nebo debetních karet ovšem s upozorněním, že s narůstající vzdáleností od Limy se snižuje pravděpodobnost výskytu bankomatů. Taktéž je nutné dbát zvýšené opatrnosti, neboť v poslední době se množí pokusy kopírování těchto karet. Nezbytnou hotovost se doporučuje rozložit na menší částky a uschovat v různých částech oděvu nebo zavazadel, jelikož se opakují případy, kdy turisté přijdou při okradení o veškeré finanční prostředky.

Při pobytu v hotelových zařízeních je vyžadováno předložení pasu se vstupním razítkem. Hotel tento dokument vyžaduje k tomu, aby prokázal turistický charakter pobytu, neboť v tomto případě jsou na ubytování aplikována zvýhodněná daňová pravidla.

Některé turistické oblasti Peru se nacházejí ve vysoké nadmořské výšce – nad 3 tisíce metrů nad mořem. Nadmořská výška se projevuje bolestmi hlavy, závratěmi, ztíženým dýcháním a také zvracením. Při příjezdu je vhodné počítat s obdobím na aklimatizací. Ve výše položených oblastech se doporučuje chodit spíše pomaleji, častěji odpočívat, nejíst těžká a tučná jídla a přijímat velké množství tekutin. V místních lékárnách je možné zakoupit speciální tabletky, které pomáhají překonat problémy spojené s pobytem ve vysoké nadmořské výšce. Z výše uvedených důvodů se také doporučuje připojištění, neboť většina běžných komerčních pojištění platí jen do výšky 3 tis. metrů nad mořem. Jako prostředek proti nevolnosti způsobené nadmořskou výškou nabízejí hotely v Cuscu běžně kokový čaj nebo lístky koky, jejichž žvýkání není v Peru trestné.

Velvyslanectví ČR v Limě v minulém roce řešilo několik případů hospitalizace českých turistů z důvodu náhlých vážných psychických potíží. Cestovatelům, kteří se během svého pobytu v Peru plánují seznámit s amazonskou tradicí a s rituály šamanského léčitelství, spojenými s popíjením halucinogenního nápoje ayahuasca, doporučujeme vzít na vědomí s tím spojená rizika a nepředvídatelné účinky.

Při cestách do Peru není povinné očkování, ani protiproti žluté zimnici. V případě, že cestovatel odlétá z Peru do zemí, kde je očkování proti žluté zimnici povinné (např. státy Střední Ameriky) nebo do země, která vyžaduje očkování při cestě z Peru, je nutné potvrzení o očkování předložit již na letišti. Proto je nejlépe mít očkování již před odletem z ČR. Pro návštěvu pralesních oblastí Peru, které budou dlouhodobějšího charakteru, je však vhodné být proti žluté zimnici očkován a zajistit si také další doporučená očkování jako např. očkování proti žloutence, břišnímu tyfu, tetanu atd. Po ruce je dobré mít také repelent či odpuzovač komárů. Je třeba se mít na pozoru před onemocněním horečkou dengue, které způsobuje štípnutí infikovaným komárem. Proti této nemoci neexistuje očkování, platí pouze prevence.

Časový rozdíl mezi Peru a ČR je v letním období mínus 7 hodin, v zimním období mínus 6 hodin.
V Peru je napětí 220 V, telefonní předvolba země je 0051.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.