Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Venezuela laguna Canaima
Venezuela Venezuela

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Venezuelské republiky

Název v cizím jazyce Acuerdo sobre cooperación cultural entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Venezuela
Země a mez. organizace Venezuela
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1983-10-25 Praha
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 57/1985 Sb.

Základní dohoda o technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Venezuelské republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Venezuela
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1988-11-03 Caracas
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Venezuelské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Federativa Checa y Eslovacca y el Gobierno de la República de Venezuela de Supresión de Visas para los titulares de Pasaportes Diplomáticos y de Servicio
Země a mez. organizace Venezuela
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-07-11 Caracas
Vstup v platnost 15.8.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 448/1991 Sb.

Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Venezuela for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Venezuela
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1995-04-27 Caracas
Vstup v platnost 23.7.1996
Publikace č. 99/1998 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Republic of Venezuela for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Venezuela
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1996-04-26 Praha
Vstup v platnost 12.11.1997
Publikace č. 6/1998 Sb.

Memorandum o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu Bolívarovské republiky Venezuela

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding on the development of the co-operation in the field of tourism between the Ministry of Regional Development of the Czech Republic and the Ministry of Production and Commerce of the Bolivarian Republic of Venezuela
Země a mez. organizace Venezuela
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2002-11-04 Praha
Vstup v platnost 4.11.2002
Publikace č. 128/2004 Sb.m.s.
.