Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Mexiko teotihuacán
Mexiko Mexiko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče mezi Mexikem a ČR není uzavřena. Celkově je zdravotní péče ve Spojených státech mexických na dobré úrovni (zejména ve velkých městech), je však finančně značně náročná. Zdravotní pojištění není při vstupu do země požadováno, naléhavě se však doporučuje. Veškeré náklady zdravotního ošetření je třeba zdravotnímu zařízení, případně ošetřujícímu lékaři, hradit na místě v hotovosti, přičemž následná refundace pojišťovnou je možná jen v případě, že k ošetření dojde ve smluvním zdravotnickém zařízení pojišťovny.

V tropických pralesních oblastech i v méně frekventovaných přímořských zónách se vyskytují některé tropické nemoci, přenášené komáry (např. dengue či malárie), doporučuje se proto vyhýbat místům se stojatou vodou a chránit se proti komárům různými ochrannými prostředky. Mezi tradiční zdravotní rizika pro cestovatele patří také onemocnění průjmem, parazity (améby) či zánětem spojivek (zejména během období sucha ve velkých městech trpících vysokou kontaminací vzduchu). Proto je před cestou vhodné podrobit se očkování (rozhodně doporučujeme žloutenku typu A a B, tyfus a tetanus) a po návratu do ČR příslušným vyšetřením. Doporučujeme vzít s sebou mezi jinými léky proti žaludečním a střevním potížím, opalovací krém s vyšším ochranným faktorem a repelent. V souvislosti s místními hygienickými podmínkami se doporučuje pít pouze balenou vodu, loupat veškeré ovoce a zeleninu, či je dezinfikovat v antibakteriálním roztoku.

 

Důležitá telefonní čísla (mezinárodní předvolba +52):
911 - Policie, zdravotní záchranná služba a hasiči jsou dostupní na této sjednocené krizové lince, která funguje na celém území Mexika.
5658 1111 Locatel (pohřešované osoby a vozidla)
040 Informace o telefonních číslech
 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.