Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

USA New York
USA USA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

V souvislosti s cestou do zahraničí se upozorňuje na projekt Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD). Tento projekt umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Informace poskytnuté cestovateli při registraci do databáze DROZD slouží Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím. Více informací o projektu DROZD lze nalézt na webové stránce http://drozd.mzv.cz

Doprava
Nejlevnější dopravní prostředek v USA je autobus. Při jeho použití je však nutné zachovávat opatrnost s ohledem na časté krádeže a možné přepadení v okolí zastávek.

Zapůjčení automobilu je vázáno na vlastnictví kreditní karty resp. složení zálohy a předložení mezinárodního i českého řidičského průkazu. Telefonicky či prostřednictvím internetu si lze před cestou do USA půjčení auta předem zařídit. Nejrozšířenějšími celostátními autopůjčovnami jsou např. Avis, Alamo, Dollar, Budget, Enterprise, Hertz, Thrifty atd. Některé z těchto firem mají i české pobočky. Ceny jsou stanoveny dle délky půjčení a třídy vozu, s možností různých slev. Je nutné řádně porozumět a pečlivě si pročíst podepisovanou smlouvu zvláště vzhledem k možnému omezení ujetých mílí, případně omezení možnosti jízdy pouze v jednom státě. Dodatečnými položkami ceny půjčovného je pojištění vozu a pojištění odpovědnosti za zdraví osob, které se doporučuje uzavřít. Obvyklé jsou za dalšího řidiče a za řidiče mladšího 25 let, některé autopůjčovny také odmítají půjčení vozu řidičům mladším 26 let.

Některé mosty, tunely a frekventované úseky dálnic jsou zatíženy mýtným. Vjezd vozidla do zpoplatněného úseku dálnice může být zaznamenán pouze elektronicky, počátek zpoplatněného úseku dálnice nemusí být označen viditelným kontrolním stanovištěm. Žádost o úhradu poplatku za použití dálnice je pak zaslána evidovanému majiteli vozu, tedy např. půjčovně aut, která jeho úhradu vymáhá na osobě, která si vůz zapůjčila. Doporučujeme si zpoplatněné úseky dálnic zjistit před vlastní jízdou.

Při nákupu ojetého automobilu je nutné informovat se předem na podmínky registrace a získání značky. Obecně je požadován k registraci řidičský průkaz vydaný státem USA, kde má být vozidlo registrováno. Vydávání řidičských průkazů bylo všemi státy výrazně omezeno podle účelu pobytu v USA a není možné získat řidičský průkaz v rámci turistického pobytu. Jízda bez poznávací značky je kvalifikována jako dopravní delikt a sankcionována pokutou, řidič neoznačeného auta může být zadržen a umístěn do vazby.

V oblasti letecké dopravy dochází ke zhoršení podmínek cestování v důsledku bezpečnostních opatření nebo špatných meteorologických podmínek. Tyto potíže se mohou dále zhoršit v období oslav svátků, zejména Dne díkuvzdání apod.

Doporučujeme, aby se cestující před cestou pečlivě seznámili s aktualizovanými informacemi pro podmínky cestování, které jsou dostupné na webových stránkách Transport Security Administration - TSA www.tsa.gov

Stravování
Stravování výlučně v restauracích je relativně drahé, lze si však zakoupit hotová jídla v rámci široké cenové škály. Občerstvení včetně teplého jídla lze obdržet i u některých čerpacích stanic.

Ubytování
V USA existuje široká síť všech kategorií motelů, hotelů a ubytování v soukromí. Existuje také poměrně hustá síť kempů často vybavených obchodem, pračkami, bazénem apod. Užitečné jsou kupony se slevami na ubytování, které jsou k dispozici na benzinových pumpách, v turistických informačních střediscích a na internetu.
V turistických oblastech a velkých aglomeracích USA se zahraniční turisté mohou stát oběťmi loupežných útoků. Doporučuje se vyvarovat se vstupu do neznámých čtvrtí, především po setmění. Obecně platí, že americká města trpí řádově vyšší kriminalitou než evropské aglomerace.

Specifika USA
Nákup cigaret je povolen mladistvým od 18 let, alkoholu od 21 let. V některých státech USA je však povoleno prodávat cigarety až od 21 let. Je běžné, že si obsluha vyžádá doklad totožnosti. Bez ohledu na věk je zakázáno konzumovat alkohol mimo vymezená místa na veřejnosti a nesmí být ani přenášen v otevřené nádobě. Totéž platí i při přepravě motorovým vozidlem. Do rozporu se zákonem se dostane ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Stejně tak mohou nastat problémy osobě (týká se mužů i žen), oblečené do ošacení, které odhaluje části těla, které by měly zůstat zakryté. I v takovém případě může být přivolána policie. Při koupání se všeobecně vyžaduje, aby děti včetně batolat, měly plavky. Opalování i koupání na veřejně přístupných místech bez plavek je porušením zákona.


Policie v USA, vzhledem k vysoké zločinnosti a častému ohrožení policistů, používá všeobecně tvrdších metod. Oproti evropským zvyklostem používá policie k zastavení vozidla světelnou signalizaci či amplion, přičemž policejní vozidlo jede za zastavovaným vozidlem. Na základě výzvy je nezbytné neprodleně zastavit. Po zastavení zůstává policejní vůz za zadrženým vozidlem. Je nutné, bez jakýchkoliv známek odporu, přesně provést to, co policista vyžaduje. Zůstat sedět a ponechat obě ruce na volantu tak, aby je policista dobře viděl, jsou důležitým předpokladem klidného průběhu kontroly. Hledání dokladů v náprsní kapse či příruční schránce vozu může policista pokládat za hledání zbraně. Jakýkoliv odpor i verbální, může být považován za maření úředního úkonu a výsledkem může být pokuta nebo i zajištění podezřelé osoby. Všeobecně používaná zásada je, podrobit se bez odporu zákroku policisty a až poté si případně stěžovat. Při kladení odporu není výjimkou použití slzného plynu, nasazení pout a uvěznění. Obecně se uplatňuje postup, že osoba podezřelá z nezákonné činnosti je zadržena a o vině či nevině rozhoduje až následně soudce.


V případě dopravního přestupku vydá policista řidiči, který se přestupku dopustil, doklad, který obsahuje informaci o výši pokuty a o dalším postupu. Pokuta se nikdy neplatí přímo na místě. Pokud se osoba, která spáchala přestupek, nechce dále obhajovat, ať už písemně či osobně před soudem, je povinna zaslat mezinárodně uznávaný šek s danou výší pokuty na adresu soudu, která je uvedena na dokladu o přestupku. Informaci o stavu řízení o dopravním přestupku a pokutě lze nalézt na webových stránkách příslušného soudu, případně ministerstva financí toho okresu a státu, kde k přestupku došlo. V USA neexistuje centrální registr přestupků, jako je tomu např. v ČR.


Nezaplacení pokuty může v budoucnosti znamenat nevpuštění do USA. Doporučuje se proto uchovat veškeré doklady o uhrazení pokuty, eventuálně o komunikaci s příslušným soudem, případně vzít kopie těchto dokladů s sebou při další cestě do USA.
V posledních letech byly v USA zaznamenány případy policejního násilí proti cizincům. Čeští občané mají v případě uvalení vyšetřovací vazby právo kontaktovat místně příslušný zastupitelský úřad. I v případě průměrné znalosti angličtiny doporučujeme, aby zadržený důsledně trval na přítomnosti tlumočníka při výslechu či soudním líčení. Každý uniformovaný policista či pracovník imigrační služby má povinnost se legitimovat.

K cenám zboží a služeb, včetně ubytovacích s výjimkou základních potravin a léků se připočítává při placení spotřební daň 3 - 12% (na cenovkách je uváděna cena bez daně). Spropitné se očekává při obsluze v restauraci (15 - 20% z celkové ceny), při jízdě taxi (obdobně), dále v hotelích a na letištích pro personál zajišťující odnos zavazadel (1 USD za každé zavazadlo) a při delším pobytu pokojské.

V USA je v elektrické síti rozdílné napájecí napětí - 110/60 Hz (v ČR 220/50 Hz), zásuvky a zástrčky elektrických spotřebičů jsou odlišné od evropských. Ve specializovaných obchodech lze zakoupit transformátor napětí i nástavec na evropskou zástrčku.

Internet je v USA naprosto běžný, ve veřejných knihovnách a mnoha dalších institucí včetně  restaurací apod. zpravidla zdarma.

Časový posun mezi ČR a východním pobřežím USA (New York, Washington, Miami) činí 6 hodin a mezi ČR a západním pobřežím USA (Los Angeles, San Francisco) 9 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.