Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Guatemala Tikal
Guatemala Guatemala
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Občan ČR, držitel platného cestovního pasu, může vstoupit na území Guatemalské republiky bez víza a pobývat na něm po dobu nepřesahující 90 dnů ode dne vstupu, pokud se nejedná o výdělečnou činnost. Občan ČR, který hodlá pobývat na území Guatemalské republiky po dobu delší než 90 dnů nebo tam vstupuje za účelem výdělečné činnosti či řádného denního studia, si musí předem opatřit odpovídající povolení a víza na velvyslanectví Guatemaly ve Vídni.

Guatemala, Honduras, Salvador a Nikaragua jsou členy tzv. C4 - uskupení volného pohybu osob. To pro cestovatele v praxi znamená, že tyto státy mezi sebou sdílí informace o pohybu cizinců přes jejich vnitřní hranice a zejména, že celkový maximální počet dní bezvízového turistického pobytu (90 dní) se sčítá - nelze tedy překročit 90 dní souvislého pobytu celkem ve všech těchto zemích.

Příklad: Turista stráví 20 dní v Hondurasu, 30 dní v Guatemale, 15 dní v Nikaragui a 25 dní v Salvadoru - celkem již vyčerpal 90 dní pobytu a prostor C4 musí opustit.

Zároveň je třeba při prvním vstupu do prostoru C4 (přes kteroukoli z uvedených čtyř zemí) pečlivě zkontrolovat, kolik dní pobytu zapsal celník do vstupního formuláře. Není pravidlem, že skutečně celníci povolí 90 dní, je třeba proto v případě potřeby výslovně o tento počet dní požádat.

Při opuštění země při použití pozemních hraničních přechodů se hradí poplatek za pěší přechod cca 5,- USD, automobilem cca 10,- USD, při odletu je poplatek ve výši 33,-  USD obvykle zahrnut v ceně letenky.
Přihlašovací povinnost pro turisty neexistuje.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.