Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Panama panorama
Panama Panama

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Panamské republiky o zrušení vízové povinnosti sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República de Panamá sobre la supresión de visas
Země a mez. organizace Panama
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2004-03-15 San José, Panama
Vstup v platnost 15.4.2004
Publikace č. 79/2004 Sb.m.s.

Dohoda mezi Českou republikou a Panamskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Panama for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Panama
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1999-08-27 Panama
Vstup v platnost
Publikace č. 96/2005 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Panamské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických, konzulárních a úředních pasů Panamské republiky sjednaná výměno...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Panama
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2000-02-14 Panama
Vstup v platnost
Publikace č. 32/2000 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k této smlouvě

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Republic of Panama for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Protocol
Země a mez. organizace Panama
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2012-07-04 Panama
Vstup v platnost
Publikace č. 91/2013 Sb.m.s.

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou

Název v cizím jazyce Convenio de cooperación cultural entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Panama
Země a mez. organizace Panama
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1977-10-17 Panama
Vstup v platnost 4.1.1978
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 27/1978 Sb.

Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou

Název v cizím jazyce Acuerdo Básico de cooperación científico-técnica entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Panama
Země a mez. organizace Panama
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1979-04-17 Panama
Vstup v platnost 2.1.1980
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 50/1980 Sb.

Protokol mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Panamské republiky o ustavení mechanismu politických konzultací o otázkách zajímajících obě strany

Název v cizím jazyce Protocolo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panama para el establecimiento de un mecanismo de consultas politicas sobre temas de interes mutuo
Země a mez. organizace Panama
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2007-12-05 Panama
Vstup v platnost 5.12.2007
Publikace č. 8/2008 Sb.m.s.
.