Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác - jaro 2020
Foto: MZV ČR/MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nesezdané páry - vstup na území ČR

 

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní přicestovat do ČR v rámci bezvízového krátkodobého pobytu.

Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku pandemie. Doposud měli tuto možnost pouze sezdaní rodinní příslušníci.

Toto opatření je aktuálně určeno především pro ty partnery občanů ČR, kteří v České republice mohou pobývat bez víz. Bezvízový pobyt může trvat nejdéle 90 dní.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zahraničních věcí v aktuální celosvětové pandemické situaci vydává pouze na některých svých zastupitelských úřadech krátkodobá schengenská víza a prozatím v omezeném rozsahu, mohou partneři občanů ČR, kteří k cestě do ČR potřebují vízum, přicestovat tehdy, vychovávají-li s tímto partnerem děti. Tato podmínka vychází z ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, které umožňuje přicestovat se schengenským vízem mimo jiné v naléhavých mimořádných situacích, které zahrnují péči o dítě.

POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ:

A) OBČANÉ ČR, JEJICHŽ PARTNEŘI NEPOTŘEBUJÍ VÍZUM

1. Zašlete e-mail na adresu vo1@mzv.cz, který obsahuje:

  • - vyplněné čestné prohlášení (DOCX, 15 KB)
  • - doklad o trvalém partnerském vztahu (rodný list dítěte, společný výpis z účtu, společná nájemní smlouva, doklad o společné adrese, letenky z cesty na společnou dovolenou, jiný libovolný doklad potvrzující trvalý partnerský vztah)

2. Vyčkejte odpovědi. Vízový odbor Ministerstva zahraničních věcí Vám nejdéle do tří dnů zašle potvrzení pro cestu Vašeho partnera / partnerky do ČR.

3. Toto potvrzení cizinec předloží při pasové kontrole jako průvodní doklad pro vstup na území ČR.

B) PARTNEŘI, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ VÍZUM

1. Zjistěte, zda zastupitelský úřad, který je příslušný pro vyřízení Vaší žádosti o vízum, obnovil poskytování vízových služeb.

2. Podejte standardní cestou žádost o schengenské vízum za účelem návštěvy rodiny.

3. Nad rámec běžně vyžadovaných podpůrných dokumentů přiložte k této žádosti rodný list dítěte / dětí, které vychováváte spolu s občanem ČR. 

4. Postupujte podle pokynů zastupitelského úřadu.

 

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra - koronavirus (vč. podmínek pro vstup na území ČR)

MZV pomohlo již více než stovce párů rozdělených pandemií

Češi se opět setkají se svými trvalými partnery ze třetích zemí

Právní základ:

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. července 2020 (č. j. MZDR 20599/2020-15/MIN/KAN)

.