Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác - jaro 2020
Foto: MZV ČR/MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nesezdané páry

 

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR, mohou přicestovat do ČR za následujících podmínek.

 

1) LZE PŘICESTOVAT BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ

Bez jakéhokoliv omezení mohou přicestovat partneři občanů ČR a partneři občanů dalších států EU s přechodným pobytem v ČR ze:

všech zemí EU

zemí "EU+" = Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán

● zemí s nízkým rizikem nákazy ("zelených") (od 2. srpna) = Albánie, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Brunej, Černá hora, Hongkong, Chorvatsko, Island, Izrael, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Jordánsko, Kanada, Katar, Kosovo, Libanon, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Macao, Maďarsko, Německo, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, San Marino, Saúdská Arábie, Severní Makedonie, Srbsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, USA, Vatikán

 

Nicméně: Cestujete-li Vy / Váš partner z jiné než "zelené" země, musíte dodržet karanténní opatření.

 

2) NELZE PŘICESTOVAT

Aktuálně nelze do ČR přicestovat ze zemí s extrémním rizikem šíření onemocnění Covid-19: Botswany, Brazílie, Indie, Jižní Afriky, Kolumbie, Lesotha, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Nepálu, Paraguaye, Peru, Ruska, Swazijska, Tanzánie, Tunisko, Zambie, Zimbabwe

 

3) LZE PŘICESTOVAT S POTVRZENÍM MZV

Týká se osob, které cestují z jiných zemí než těch uvedených v bodech 1) a 2), nepotřebují vízum k cestě do ČR / schengenského prostoru a mají trvalý partnerský vztah / žijí ve společné domácnosti s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR.

 

A) OBČANÉ ČR, JEJICHŽ PARTNEŘI NEPOTŘEBUJÍ VÍZUM

1. Zašlete e-mail na adresu vo1@mzv.cz, který obsahuje:

1) vyplněné čestné prohlášení (DOCX, 15 KB)

2) datovou stránku pasu partnera (abychom mohli správně vyplnit osobní údaje v potvrzení)

3) doklad/y o trvalém partnerském vztahu a společné domácnosti

Zasílejte: rodný list dítěte, doklad o registrovaném partnerství, společný výpis z účtu, společná nájemní smlouva, doklad o společné adrese, letenky z cest na společné dovolené a ze vzájemných návštěv, případně další doklady o trvalém partnerském vztahu

Nezasílejte: doklady vztahující se k současnosti nebo budoucnosti (nově uzavřené nájemní smlouvy nebo potvrzení o ubytování, doklady o společných cestách nebo návštěvách z posledních týdnů, nově vystavený doklad o rezervaci termínu svatby apod.) – takovými doklady neprokazujete existenci trvalého vztahu a soužití a na jejich základě nelze potvrzení vystavit. Cílovou skupinou jsou páry v trvalém partnerském vztahu rozdělené koronavirovou pandemií.

Dále nezasílejte: print screeny osobní korespondence, vlastní prohlášení o vztahu, prohlášení osob Vám blízkým – při posuzování žádosti k nim není přihlíženo

2. Vyčkejte odpovědi. Osobám, které prokazatelně trvalý partnerský vztah doloží, lze vyhovět a potvrzení vystavit ve většině případů do týdne.

Prosíme, důsledně dodržte uvedené pokyny. Přednostně odpovíme těm žadatelům, kteří uvedené pokyny splní. Zpracování ostatních žádostí je administrativně náročnější, jejich posouzení a vyřízení vyžaduje více času a reagovat na ně lze až následně.

3. Potvrzení cizinec předloží při pasové kontrole jako průvodní doklad pro vstup na území ČR. Potvrzení neslouží pro tranzit – podmínky tranzitu je potřeba ověřit si s příslušnými úřady státu, přes který se tranzituje a s dopravním přepravcem.

4. Dodržte karanténní opatření stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

 

B) OBČANÉ EU S PŘECHODNÝM POBYTEM V ČR, JEJICHŽ PARTNEŘI NEPOTŘEBUJÍ VÍZUM

1. Zašlete e-mail na adresu vo1@mzv.cz, který obsahuje:

1) vyplněné čestné prohlášení (DOCX, 15 KB)

2) datovou stránku pasu partnera (abychom mohli správně vyplnit osobní údaje v potvrzení)

3) potvrzení o přechodnému pobytu na území ČR

Nepřehlédněte: Nemáte-li potvrzení o přechodném pobytu (kterým můžete doložit, že v ČR skutečně dlouhodobě, tj. déle než 3 měsíce, žijete), potvrzení nelze vystavit. Potvrzení o přechodném pobytu nelze nahradit doložením adresy.

4) doklad/y o trvalém partnerském vztahu a společné domácnosti

Zasílejte: rodný list dítěte, doklad o registrovaném partnerství, společný výpis z účtu, společná nájemní smlouva, doklad o společné adrese, letenky z cest na společné dovolené a ze vzájemných návštěv, případně další doklady o trvalém partnerském vztahu

Nezasílejte doklady vztahující se k současnosti nebo budoucnosti (nově uzavřené nájemní smlouvy nebo potvrzení o ubytování, doklady o společných cestách nebo návštěvách z posledních týdnů, nově vystavený doklad o rezervaci termínu svatby apod.) – takovými doklady neprokazujete existenci trvalého vztahu a soužití a na jejich základě nelze potvrzení vystavit. Cílovou skupinou jsou páry v trvalém partnerském vztahu rozdělené koronavirovou pandemií.

Dále nezasílejte: print screeny osobní korespondence, vlastní prohlášení o vztahu, prohlášení osob Vám blízkým – při posuzování žádosti k nim není přihlíženo

2. Vyčkejte odpovědi. Osobám, které prokazatelně trvalý partnerský vztah doloží, lze vyhovět a potvrzení vystavit ve většině případů do týdne.

Prosíme, důsledně dodržte uvedené pokyny. Přednostně odpovíme těm žadatelům, kteří uvedené pokyny splní. Zpracování ostatních žádostí je administrativně náročnější, jejich posouzení a vyřízení vyžaduje více času a reagovat na ně lze až následně.

3. Potvrzení cizinec předloží při pasové kontrole jako průvodní doklad pro vstup na území ČR. Potvrzení neslouží pro tranzit – podmínky tranzitu je potřeba ověřit si s příslušnými úřady státu, přes který se tranzituje a s dopravním přepravcem.

4. Dodržte karanténní opatření stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

 

4) LZE PŘICESTOVAT S VÍZEM

Týká se osob, které cestují z jiných zemí než těch uvedených v bodech 1) a 2), potřebují vízum k cestě do ČR / schengenského prostoru a mají trvalý partnerský vztah / žijí ve společné domácnosti s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR.

1. Podejte standardní cestou žádost o schengenské vízum za účelem návštěvy rodiny nebo přátel na místně příslušném zastupitelském úřadu nebo ve vízovém centru.

2. PŘEDLOŽTE 1) doklad/y o trvalém partnerském vztahu a společné domácnosti + 2) vyplněné čestné prohlášení (DOCX, 15 KB)  jako doklady o účelu cesty.

Předkládejte: rodný list dítěte, doklad o registrovaném partnerství, společný výpis z účtu, společná nájemní smlouva, doklad o společné adrese, letenky z cest na společné dovolené a ze vzájemných návštěv, případně další doklady o trvalém partnerském vztahu

Nepředkládejte doklady vztahující se k současnosti nebo budoucnosti (nově uzavřené nájemní smlouvy nebo potvrzení o ubytování, doklady o společných cestách nebo návštěvách z posledních týdnů, nově vystavený doklad o rezervaci termínu svatby apod.) – takovými doklady neprokazujete existenci trvalého vztahu a soužití a na jejich základě nelze potvrzení vystavit.

Dále nepředkládejtee: print screeny osobní korespondence, vlastní prohlášení o vztahu, prohlášení osob Vám blízkým – při posuzování žádosti k nim není přihlíženo

Posuzování existence vztahu:

Cílovou skupinou jsou páry v trvalém partnerském vztahu rozdělené koronavirovou pandemií. Vízum může být uděleno pouze těm partnerům, kteří prokáží existenci trvalého partnerského vztahu, který spočívá v soužití ve společné domácnosti, případně v dlouhodobém soužití založeném na vzájemných návštěvách nebo společných dovolených. Vízum může rovněž uděleno partnerům, kteří s partnerem v ČR vychovávají dítě. Vízum nebude uděleno těm partnerům, kteří trvalý vztah nedoloží a existenci vztahu budou opírat např. o čerstvě vydané dokumenty a potvrzení nebo o vzájemnou korespondenci bez historie návštěv.

3. Postupujte podle pokynů zastupitelského úřadu.

4. Dodržte karanténní opatření stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

 

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra - informace ke koronaviru (vč. podmínek vstupu cizinců na území ČR a karanténních opatření)

ENTRY RULES AND QUARANTINE MEASURES

ODBĚROVÁ MÍSTA

Země podle rizika nákazy Covid-19

 

 

Právní základ:

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR účinné od 31.7.2021 (č.j. MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN)

Zvláštní ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR účinné od 1.8.2021 (č.j. MZDR 20599/2020-105/MIN/KAN) stanovující země s extrémním rizikem nákazy

●  Seznamy zemí jsou stanoveny podle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, zvláštního ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví stanovujícího země s extrémním rizikem nákazy, čl. 41 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a čl. 55 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.

.