Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předkládání dokladu o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění

 

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění.

Formulář potvrzení přijímajícího subjektu (DOCX, 135 KB)

 

U schengenských víz se doklad předkládá při podání žádosti.

U dlouhodobých víz a povolení k pobytu se doklad předkládá při vyzvednutí víza, nikoliv při podání žádosti.

 

Doklad se vyžaduje u těchto víz / povolení k pobytu:

schengenské vízum za účelem studia

schengenské vízum za účelem zaměstnání

schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

  schengenské vízum za účelem vědeckého výzkumu

schengenské vízum za účelem kulturním

schengenské vízum za účelem sportovním

schengenské vízum za účelem zácviku

● schengenské vízum za účelem ostatní při podnikání

zaměstnanecká karta

modrá karta

karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

dlouhodobé vízum za účelem podnikání

dlouhodobé vízum za účelem studia

● dlouhodobé vízum za účelem ostatní při jiných vzdělávacích aktivitách

dlouhodobé vízum za účelem zácviku 

● dlouhodobé vízum za účelem kulturním

● dlouhodobé vízum za účelem sportovním

● mimořádné pracovní vízum

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

 

Doklad vydá subjekt, který žadatele přijímá, t.j. zaměstnavatel nebo škola (univerzita). Ten se jeho vystavením zavazuje, že žadateli zajistí

ubytování po celou dobu pobytu, včetně místa, kde bude vykonána karanténa v případě jejího nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,

zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu pobytu,

úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak (výjimka: tento bod se nevztahuje na držitele povolení k dlouhodobému pobytu),

návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR (výjimka: tento bod se nevztahuje na držitele povolení k dlouhodobému pobytu).Právní zdroje:

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR účinné od 19.7.2021 (č.j. MZDR 20599/2020-99/MIN/KAN)

Povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění: bod I/17 a 18 ochranného opatření, resp. § 31 odst. 3 písm. b) zákona o pobytu cizinců

 

přílohy

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu 134 kB docx (Dokument) 2.7.2020

.