Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Občané Velké Británie, kteří v ČR studují, pracují nebo požádali o přechodný / trvalý pobyt

 

Občané Spojeného království, kteří před 31. 12. 2020 prokazatelně: 1) podali žádost o potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, 2) studovali na VŠ v ČR nebo 3) byli v ČR zaměstnáni a dosud nejsou držiteli potvrzení o přechodném pobytu nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, mohou nadále přicestovat do ČR v rámci bezvízového styku, a to na základě potvrzení, které vystaví MZV.

 

NOVĚ: Osoby plně očkované jednou z v EU uznávaných vakcín ve Velké Británii mohou do ČR přicestovat bez omezení.

 

PRO OSTATNÍ NADÁLE PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY:

Potvrzení má platnost jeden měsíc a může být použito pouze k jedné cestě do ČR, pokud při hraniční či pobytové kontrole nebudou zjištěny jiné překážky pro vstup nebo pobyt. Potvrzení je vystaveno za účelem přicestovat do ČR a vyřídit si zde nebo vyzvednout potvrzení o přechodném pobytu nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu. Potvrzení neumožňuje návrat, pokud jeho držitel ČR opustí, aniž by si během svého pobytu tyto doklady vyřídil a převzal.

 

POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ:

1. Zašlete e-mail na adresu vo3@mzv.cz, který obsahuje (dle situace):

● potvrzení o podání žádosti o potvrzení o přechodném pobytu nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu NEBO potvrzení o studiu na vysoké škole NEBO doklad o zaměstnání v ČR (např. pracovní smlouva, potvrzení zaměstnavatele o trvání pracovního poměru), které započaly před 31. 12. 2020

● vyplněné Čestné prohlášení (DOCX, 16 KB), kterým deklarujete, že jste před 31. 12. 2020 pobývali v rámci studia nebo zaměstnání na území ČR

2. Vyčkejte odpovědi.

Osobám, které doloží výše uvedené požadavky, lze vyhovět a potvrzení vystavit ve většině případů do týdne.

3. Potvrzení předložte při pasové kontrole jako průvodní doklad pro vstup do ČR.

Potvrzení neslouží pro tranzit – podmínky tranzitu je potřeba ověřit s příslušnými úřady státu, přes který se tranzituje a s dopravním přepravcem.

4. Při zahájení cesty předložte potvrzení akreditované laboratoře o negativním PCR testu, který byl proveden ve Velké Británii nejpozději 72 hodin před zahájením cesty a dodržte i další karanténní opatření - pakliže nejste plně očkovanou osobou.

 

Další informace:

Ministerstvo vnitra - informace ke koronaviru (vč. podmínek vstupu cizinců na území ČR a karanténních opatření)

ENTRY RULES AND QUARANTINE MEASURES

 

Právní zdroje:

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR účinné od 11.9.2021 (č.j. MZDR 20599/2020-116/MIN/KAN)

.